Online

€ 499,-

E-cursus Omgevingsplan


Wilt u een compleet overzicht van alle ‘ins and outs’ over het omgevingsplan? Schrijf u dan in voor deze E-cursus!

 • Uniek: de eerste e-cursus omgevingsplan
 • 10 lessen met: theorie, casuïstiek, webcolleges, mc-vragen en achtergrondmateriaal
 • Op elk gewenst moment en in eigen tempo te volgen
 • Toegang tot de kennisbank Omgevingsweb Professional
 • Na afloop een toets en certificaat
 • 6 studie-uren

Inleiding

Het omgevingsplan is een van de belangrijkste instrumenten van de nieuwe Omgevingswet. Het omgevingsplan is een allesomvattend juridisch kader voor de fysieke leefomgeving in gemeenten. Hierin worden juridisch bindende regels en toetsingskaders en waarden opgenomen die al dan niet direct bindend zijn. Naast nieuwe regels ten aanzien van de fysieke leefomgeving moeten bestaande juridische regelingen (verordeningen, bestemmingsplanregels en beleidsregels) op dit terrein worden heroverwogen en een plek krijgen in het omgevingsplan. Dit alles moet zijn afgestemd op de werkwijze die de gemeente wil hanteren ten aanzien van verschillende activiteiten.

Het omgevingsplan is nog in transitie, veel gemeenten zijn hiermee druk aan de slag.

Inhoud en resultaat

In de e-cursus worden alle de basiszaken over het omgevingsplan behandeld. Na afloop van de e-cursus heeft u inzicht in:

 • de uitgangspunten van de Omgevingswet, de plek van het omgevingsplan in de Omgevingswet en de AMvB’s (wettelijke instrumenten);
 • de verschillen tussen het omgevingsplan, het (oude) bestemmingsplan en verordeningen;
 • het karakter en de reikwijdte van het omgevingsplan, het bevoegd gezag en de wijze van vaststellen van een omgevingsplan;
 • de structuur van het omgevingsplan en de relatie met het DSO;
 • de overgangsfase naar een nieuw omgevingsplan, de bruidsschat en verordeningsregels in het omgevingsplan (moet – mag niet – kan);
 • de soorten regels in het omgevingsplan en keuzemogelijkheden;
 • besluitvormingsprocedures.

Werkwijze E-cursus

De e-cursus kunt u online volgen via uw computer, tablet of smartphone. De e-cursus wordt u aangeboden via het leerplatform AnewSpring (voor tablet of smartphone kan de app worden gedownload). U logt in en u start met de lessen, waarbij u in uw eigen tempo de 10 lessen volgt. Elke les is een mix van theorie, casuïstiek, webcolleges, mc-vragen en achtergrondmateriaal.

Op uw persoonlijke overzichtspagina kunt u gedurende de cursus uw kennisopname en voortgang bijhouden. Daardoor kunt u ook goed zien welke onderwerpen uit de cursus wellicht nog extra aandacht nodig hebben.

Als u alle lessen heeft afgerond volgt een toets. U krijgt 10 vragen voorgelegd. Deze zijn een dwarsdoorsnede van de E-cursus. Als u 6 van de 10 vragen correct beantwoordt, bent u geslaagd. U kunt één keer een herkansing doen. Indien u slaagt kunt u direct zelf een certificaat uitprinten.

Daarnaast krijgt u de beschikking over de Memotrainer. Dit is een interactieve tool, waarmee u uw kennis actueel houdt tijdens en na de e-cursus. U ontvangt dan iedere week 8 digitale vragen via uw smartphone, tablet of computer.

E-cursus plus Kennisbank

Tegelijk met de E-cursus krijgt u ter ondersteuning ook direct toegang tot de Kennisbank Omgevingsweb Professional, met daarin wetgeving, jurisprudentie, nieuws en achtergrondmateriaal. Deze kunt u tijdens de e-cursus raadplegen, maar ook om soms even wat verder te kijken met betrekking tot een onderwerp. De kennisbank blijft beschikbaar zolang u bezig bent met de cursus en vormt een uitgebreide bron van informatie en verdieping.

Als u alle lessen heeft afgerond volgt een toets. U krijgt 10 vragen voorgelegd. Deze zijn een dwarsdoorsnede van de e-cursus. Als u 6 van de 10 vragen correct beantwoordt, bent u geslaagd. U kunt één keer een herkansing doen. Indien u slaagt kunt u direct zelf een certificaat uitprinten.

Daarnaast krijgt u de beschikking over de Memotrainer. Dit is een interactieve tool, waarmee u uw kennis actueel houdt tijdens en na de e-cursus. U ontvangt dan iedere week 8 digitale vragen via uw smartphone, tablet of computer.  

Voor wie is de E-cursus?

De e-cursus is bestemd voor iedereen die betrokken is bij het opstellen van het nieuwe omgevingsplan in de gemeente. Het gaat dan om bestemmingsplanmakers, beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening, projectleiders, medewerkers APV en bijzondere wetten en juristen ruimtelijke ordening, bouwen en milieu van gemeenten. Verder is de e-cursus interessant voor vergunningverleners en handhavers bij zowel gemeenten als omgevingsdiensten die het omgevingsplan als nieuw toetsingskader krijgen. Daarnaast is de e-cursus interessant voor medewerkers van provincies en waterschappen, adviesbureaus, advocatuur en andere belangstellenden.

Partner

Deze e-cursus is ontwikkeld in samenwerking met docenten van onze partner BügelHajema Adviseurs. BügelHajema Adviseurs is een allround adviesbureau voor ruimtelijke ordening en milieu en behoort met ruim 100 medewerkers tot de grote onafhankelijke ruimtelijke adviesbureaus van ons land, met vestigingen in Assen, Amersfoort en Leeuwarden. Expertises zijn de Omgevingswet, het ruimtelijk plan, stedenbouw en landschap, digitaliseren en visualiseren, ecologie, burger en bestuur en specialistisch onderzoek.

Programma

Les 1: De uitgangspunten en instrumenten van de Omgevingswet

In deze les leert u over de belangrijkste uitgangspunten en doelen van de Omgevingswet. Daarnaast worden de zes kerninstrumenten besproken.

Les 2: Introductie op het omgevingsplan

In deze les wordt het karakter van het omgevingsplan behandeld. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het bevoegd gezag en de wijze van vaststellen van het omgevingsplan. De verschillen tussen het omgevingsplan, het (oude) bestemmingsplan en verordeningen komen ook aan de orde.

Les 3: Structuur van het omgevingsplan en relatie met het DSO

In deze les wordt uitleg gegeven over de structuur van het omgevingsplan en de werking daarvan in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Daarbij komt het casco aan bod en wordt de relatie met het DSO behandeld.

Les 4: Het tijdelijk omgevingsplan en het overgangsrecht

In deze les leert u over het overgangsrecht en in het bijzonder over het tijdelijk omgevingsplan dat van rechtswege ontstaat op het moment dat het omgevingsplan in werking treedt.

Les 5: Bruidsschat

In deze les leer u over de bruidsschat: regels van het rijk die met de komst van de Omgevingswet ‘verhuizen’ naar de gemeente en onderdeel worden van het omgevingsplan. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de ‘knip’

Les 6: Het Besluit kwaliteit leefomgeving – instructieregels

In deze les leert u over de instructieregels voor omgevingsplannen die zijn opgenomen in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

Les 7: Het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving – maatwerk

In deze les wordt ingegaan op de kaders die volgen uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voor het opstellen van een omgevingsplan. Daarbij wordt met name ingegaan op de mogelijkheden om maatwerkregels op te nemen.

Les 8: Reikwijdte van het omgevingsplan

In deze les wordt de reikwijdte van het omgevingsplan besproken. Daarmee wordt bedoeld wat in het omgevingsplan moet – niet mag – kan worden opgenomen aan regels.

Les 9: Soorten regels in het omgevingsplan

In deze les worden de soorten regels behandeld die in het omgevingsplan voor kunnen komen.

Les 10: Besluitvormingsprocedures

In deze les leert u over de besluitvormingsprocedure voor het omgevingsplan en voor de vergunningen voor de binnenplanse en de buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

Docenten

Albert Jan Meeuwissen
Jurist, BügelHajema Adviseurs
 
Albert Jan is als jurist en projectleider werkzaam voor overheden en particulieren en is betrokken bij diverse grote en lastige projecten  en juridische vraagstukken op het terrein van de fysieke leefomgeving. Hij heeft een brede kennis van het omgevingsrecht en kijk op de instrumenten uit de nieuwe Omgevingswet.
 
Lees artikelen op Omgevingsweb
Bekijk LinkedIn profiel
Tanja Casimir
senior adviseur bij BügelHajema Adviseurs
 
Tanja is een senior adviseur met een brede kennis. Zij heeft ruime ervaring met diverse bestemmingsplannen en nu omgevingsplannen, zowel in landelijk als stedelijk gebied en op verschillende schaalniveaus, het opstellen van milieueffectrapportages en het opstellen van provinciale inpassingsplannen. Haar kennis van diverse milieuaspecten maakt dat zij goed in staat is om milieurapporten te beoordelen en op de juiste wijze te vertalen naar bestemmingsplannen. Naast een open en duidelijke communicatiestijl ligt haar kracht bij het sturen van een effectief, daadkrachtig werkproces.
Niek van den Berg
geo-informatiekundige, BügelHajema adviseurs
 
Niek is als geo-informatiekundige betrokken bij uiteenlopende projecten in de fysieke leefomgeving. Hij heeft een brede kennis van (geo-)ICT vraagstukken en de technische standaarden waarmee de omgevingswet wordt opgebouwd. .
Eva Brascamp
Jurist, BügelHajema Adviseurs
 
Eva is als jurist en projectleider werkzaam voor overheden en particulieren en is betrokken bij complexe projecten op het terrein van de fysieke leefomgeving. Ze heeft een brede kennis van het omgevingsrecht, met een bijzondere nadruk op de samenhang tussen ruimtelijke ordening en milieu. Eva volgt de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet op de voet en zet zich in om gemeenten concrete handvatten te bieden om hiermee aan de slag te gaan..

Materiaal

Als onderdeel van deze cursus wordt u gratis lid van Omgevingsweb Pro. Hiermee krijgt u toegang tot de kennisbank waar u een dossier vindt met alle relevante achtergrondinformatie rondom deze cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Ook krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 499,-
 • Indien u de e-cursus met meerdere personen wil volgen, geldt een staffelkorting:

  • 5 tot 10 personen: € 399,- per cursist na de 5e cursist
  • 10 tot 20 personen: € 349,- per cursist na de 10e cursist
  • Meer dan 20 personen: € 299,- per cursist na de 20e cursist
  • Meer dan 50 peronen: neem contact op voor een passend aanbod  

  Alle genoemde bedragen zijn excl. btw 21%

Aanmelden

Referenties
De essentie waar het om draait bij alle veranderingen is op een overzichtelijke wijze gepresenteerd. Daarnaast zijn er interessante linken en doorverwijzingen opgenomen voor verdieping. De training zorgt dat je de essentie goed leert kennen en daardoor een mooie basis hebt om te gaan werken met het omgevingsplan.

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Docentprofiel met cartaID 25722 niet gevonden.