Online

€ 499,-

E-cursus Inleiding Omgevingswet voor omgevingsdiensten


 • Specifiek gericht op de taken van Omgevingsdiensten
 • Introductie Omgevingswet: op elk gewenst moment en in eigen tempo te volgen
 • 11 lessen
 • Elke les is een mix van theorie, vragen, verhelderende webcolleges en praktijkvoorbeelden
 • Na afloop toets en certificaat
 • 12 studie-uren

Inleiding

De Omgevingswet is inmiddels in werking. Deze wet beoogt alle wet en regelgeving in het omgevingsdomein te integreren in één wet en een aantal uitvoeringsbesluiten en -regelingen. Hoe zit die wet nu precies in elkaar? Wat is de systematiek? Welke instrumenten zijn er? Hoe pas je die toe? En wat verandert er ten opzichte van nu? En vooral, wat is voor u als omgevingsdienst van belang? Allemaal vragen die aan de orde komen in deze e-cursus.

Inhoud en resultaat

Deze e-cursus biedt u een introductie in de Omgevingswet maar dan specifiek gericht op de rol en taken van de omgevingsdiensten. Na afloop van deze cursus heeft u inzicht in:

 • de hoofdlijnen en systematiek van de Omgevingswet
 • de kerninstrumenten en regels
 • de werking van het omgevingsplan in relatie tot omgevingsdiensten
 • de inhoud van milieu in de Omgevingswet
 • de invulling van toezicht en rechtsbescherming onder de Omgevingswet

Na het doorlopen van deze e-cursus weet u wat waar staat, zodat u als medewerker van een omgevingsdienst aan de slag kunt met de Omgevingswet.

Werkwijze e-cursus

Deze e-cursus is online te volgen in uw eigen omgeving via tablet of computer. U logt in en u start met de lessen, waarbij u in uw eigen tempo de 11 lessen volgt. Elke les is een mix van theorie, vragen, verhelderende filmpjes en praktijkvoorbeelden. Na iedere vraag ziet u of u het goed heeft beantwoord en krijgt u uitleg.

Op uw persoonlijke overzichtspagina kunt u gedurende de cursus uw kennisopname en voortgang bijhouden. Daardoor kunt u ook goed zien welke onderwerpen uit de cursus wellicht nog extra aandacht nodig hebben.

Daarnaast krijgt u de beschikking over de Memotrainer. Dit is een interactieve tool, waarmee u uw kennis actueel houdt tijdens en na de e-cursus. U ontvangt dan iedere week 8 digitale vragen via uw smartphone, tablet of computer.

Nadat u alle lessen heeft afgerond volgt een toets. U krijgt 10 vragen voorgelegd. Deze zijn een dwarsdoorsnede van de E-cursus. Als u 6 van de 10 vragen correct beantwoordt, bent u geslaagd. U kunt één keer een herkansing doen. Indien u slaagt kunt u direct zelf een certificaat downloaden.  

E-cursus plus Kennisbank

Tegelijk met de e-cursus krijgt u ter ondersteuning ook direct toegang tot de Kennisbank Omgevingsweb Professional, met daarin wetgeving, jurisprudentie, nieuws en achtergrondmateriaal. Deze kunt u tijdens de cursus raadplegen bij het beantwoorden van de vragen, maar ook om soms even wat verder te kijken met betrekking tot een onderwerp. De kennisbank blijft beschikbaar zolang u bezig bent met de cursus en vormt een uitgebreide bron van informatie en verdieping.

Voor wie is de e-cursus?

Deze e-cursus biedt inzicht in het systeem en de instrumenten van de Omgevingswet. De cursus is speciaal ontwikkeld voor medewerkers van omgevingsdiensten. Dit kunnen zijn vergunningverleners, handhavers, toezichthouder, adviseurs, specialisten, beleidsmedewerkers en juristen.

Programma

Les 1: Inleiding Omgevingswet

In deze les staan we stil bij de invoering van de Omgevingswet. Ook komt in het kort de hele cursus (op hoofdlijnen) aan bod.

Les 2: Kerninstrumenten

In deze les worden de kerninstrumenten van de Omgevingswet behandeld. Er wordt stilgestaan bij; de omgevingsvisie, het omgevingsplan, omgevingswaarden, omgevingsverordeningen, omgevingsgunning, programma’s en het projectbesluit. Ook komen algemene regels aan bod.

Les 3: Omgevingswaarden en instructieregels

In deze les wordt langer stilgestaan bij de in les 2 behandelde omgevingswaarden. Zo worden de inhoud en de werking van omgevingswaarden uitgebreid behandeld. Ook de inhoud en toepassing van instructieregels komen aan bod en de rol van omgevingsdiensten hierbij.

Les 4: Het omgevingsplan, deel I

In deze les staat het omgevingsplan binnen het Omgevingswetstelsel centraal. Er wordt naar het omgevingsplan gekeken als ‘vervanger’ van het bestemmingsplan. Ook komt de relatie met de andere instrumenten uit de Omgevingswet aan de orde.

Les 5: Het Omgevingsplan, deel II

En wat moet er eigenlijk in een omgevingsplan? Het Besluit kwaliteit leefomgeving speelt een cruciale rol bij de beantwoording van deze vraag. En op welke manier krijgt milieu een plaats in het plan? Dit is van belang voor omgevingsdiensten. Ook op die (ingewikkelde) vraag wordt in deze les een richtinggevend antwoord gegeven.

Les 6: De omgevingsvergunning

In deze les staat de omgevingsvergunning centraal. De veranderingen in de Omgevingswet worden besproken en zowel toetsingskaders als rechtsbescherming komen aan bod.

Les 7: Bouwen en de Omgevingswet

In deze les staat de omgevingsvergunning voor de activiteit 'bouwen' centraal. Zo wordt er onder meer gekeken naar het verschil tussen de technische bouwvergunning als de vergunning in verband met het Omgevingsplan. Ook wordt het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) behandeld.

Les 8: Het Bal, de milieubelastende activiteit en de omgevingsvergunning

In deze les komt eerst Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) aan de orde. Zo komt de systematiek en de inhoudelijke regels uit het Bal aan bod. Het Bal is de basis voor de milieuregels. Daarna wordt de omgevingsvergunning voor de ‘milieubelastende activiteit’ behandeld. Daarbij wordt ook een relatie gelegd met de inhoudelijke regels uit het Bal. Ingegaan wordt op hoe het (nieuwe) systeem werkt (o.m. uitleg van de ‘richtingaanwijzer’). Verder wordt stilgestaan bij de overgang van ‘inrichting’ naar ‘activiteit’.

Les 9: Milieuthema’s in de Omgevingswet

In deze les wordt kort ingegaan op de verschillende (milieu-)thema’s en wat er wijzigt door invoering van de Omgevingswet, specifiek over de invulling in het omgevingsplan. Dan gaat het om thema’s als: geluid en trillingen, bodem, externe veiligheid, luchtkwaliteit en geur, natuur en water.

Les 10: Toezicht, procedures en rechtsbescherming in de Omgevingswet

In deze les worden de onderwerpen toezicht en procedures van de Omgevingswet behandeld. Er wordt stilgestaan bij belangrijke verschillen met het huidige stelsel. De toezichthouder krijgt straks bijvoorbeeld te maken met de ‘specifieke zorgplicht’ in het Bal. Ook de milieueffectrapportage (m.e.r.) wordt bijvoorbeeld behandeld in deze les. Als laatste komt rechtsbescherming aan bod.

Les 11: Het stelsel in beweging, cultuurverandering & competenties

In deze les staan een aantal belangrijke uitvoeringsthema’s van de Omgevingswet centraal. Zo komen digitalisering en monitoring aan bod. Niet alleen zal worden stilgestaan bij de uitvoering van de nieuwe Omgevingswet, er wordt ook gekeken naar de cultuurverandering. Als laatste komen de competenties aan bod.

Docenten

Mr. Lukas Baars
Senior adviseur fysieke leefomgeving
 
Lukas is senior adviseur fysieke leefomgeving en partner bij KokxDeVoogd. Eerder werkte hij als advocaat en adviseur bij een middelgrote gemeente en een groot adviesbureau. Zodoende heeft hij veel ervaring opgedaan met het omgevingsrecht. Ook is hij als docent actief; hij verzorgt regelmatig cursussen over stikstof/Wet natuurbescherming, maar ook de Omgevingswet.
 

Materiaal

Als onderdeel van deze cursus wordt u gratis lid van Omgevingsweb Pro. Hiermee krijgt u toegang tot de kennisbank waar u een dossier vindt met alle relevante achtergrondinformatie rondom deze cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Ook krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 12 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1212

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 499,-
 • Indien u de e-cursus met meerdere personen wil volgen, geldt een staffelkorting:

  • 5 tot 10 personen: € 399,- per cursist na de 5e cursist
  • 10 tot 20 personen: € 349,- per cursist na de 10e cursist
  • Meer dan 20 personen: € 299,- per cursist na de 20e cursist
  • Meer dan 50 peronen: neem contact op voor een passend aanbod 

  Alle genoemde bedragen zijn excl. btw 21%

Aanmelden

Referenties

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Floortje Grooten
Vakredacteur, Pont Academy
U kunt contact opnemen met Floortje via floortje@berghauserpont.nl