Middagcursus

€ 345,-

Privacyvraagstukken bij Woningcorporaties

18 april 2024

Utrecht
 •  Wat is de bijzondere positie van woningcorporaties in het bestel?
 • Intern gebruik persoonsgegevens door woningcorporaties.
 • Gegevens uitwisselen met andere partijen.
 • Convenanten en signaleringslijsten.

Inleiding

Woningcorporaties komen voor steeds meer en complexe privacyvraagstukken te staan. Dit heeft onder andere te maken met de speciale rol van de woningcorporaties op grond van de Woningwet en het grote aantal partijen waarmee wordt samengewerkt.
De verwerking van persoonsgegevens kan plaatsvinden op veel verschillende thema’s. Voor ieder thema gelden vaak weer andere (sectorspecifieke) wet- en regelgeving. Zo worden persoonsgegevens verwerkt en uitgewisseld om woningen te verduurzamen, voor het aanpakken van woonoverlast, om onrechtmatige bewoning en ondermijning tegen te gaan en in het kader van huurders die bepaalde zorg nodig hebben. Binnen deze thema’s spelen soortgelijke (overkoepelende) privacyrechtelijke vraagstukken. In deze cursus worden de juridische aandachtspunten besproken en handvatten verstrekt om deze vraagstukken adequaat te behandelen. 

Inhoud en resultaat

 • Overzicht van de positie van de woningcorporatie ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens.
 • Kennis van relevante AVG aspecten bij samenwerking met persoonsgegevens.
 • Helder beeld van de afspraken die gemaakt moeten worden op grond van de AVG bij het delen van persoonsgegevens met derden.
 • Actuele kennis over het gebruik van convenanten en signaleringslijsten

Doelgroep

 • Legal counsels/Juridisch medewerkers
 • FG’s
 • Privacy officers
 • Compliance officers

Programma

13.00 Ontvangst

13.30 uur Inleiding AVG en Wonen

 • Het recht op privacy: gegevensbescherming en meer.
 • Inleiding AVG: beginselen en verantwoordingsplicht.

14.00 uur Inleiding Volkshuisvestingsrecht met de focus op de verwerking van persoonsgegevens (verplichtingen tot samenwerking en vastleggen informatie)

 • Kenmerken woningcorporaties (recht op huisvesting, art. 45 Woningwet, art. 19 Woningwet). Wat is de bijzondere positie van woningcorporaties in het bestel?
 • Intern gebruik persoonsgegevens (onderhoud, verduurzamen, passend toewijzen art. 46.2 woningwet).
 • Gegevens uitwisselen met andere partijen, zoals huurders, gemeenten, de Autoriteit Woningcorporaties (toezichthouder), politie, aannemers etc. 

15.00 uur Pauze

15.15 uur Gegevensverwerking door woningcorporaties

 •  AVG aspecten bij gegevensverwerking, met in ieder geval:
  • Persoonsgegevens, waaronder bijzondere persoonsgegevens en strafrechtelijke persoonsgegevens;
  • Grondslagen
  • Rechten van betrokkenen
  • Datalekken
  • DPIA
  • Rollen van partijen
 • Gegevensuitwisseling: Afspraken tussen partijen
  • Convenanten
  • Signaleringslijsten

 16.45 Einde

Docenten

mr. Michael J. de Groot
Advocaat Vastgoed en Bestuursrecht , Ten Holter Noordam advocaten
 
Michael heeft ervaring als toezichthouder en werkt aan een proefschrift op het gebied van de volkshuisvesting. Hij is gespecialiseerd in het vastgoedrecht, waaronder het aanbestedings- staatsteunrecht, het contracteren met de overheid en in gebiedsontwikkeling. Door zijn brede en diverse ervaring met corporaties, kan Michael inspringen op vragen van allerlei spelers in het veld.
 
Corine d'Hulst
Advocaat, Turing Advocaten
Corine beschikt over uitgebreide kennis op het gebied van het privacyrecht en assisteert cliënten bij diverse juridische uitdagingen: • Het adviseren en procederen over privacyrechtelijke kwesties • Het adviseren en bijstaan van cliënten in handhavingsprocedures van de Autoriteit Persoonsgegevens • Het adviseren, opstellen en uitonderhandelen van commerciële contracten en privacy gerelateerde contracten zoals verwerkersovereenkomsten • Het adviseren over complexe gegevensverwerkingen en het bepalen van de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen

Materiaal

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 18 april 2024
 • 13:30 - 16:45
 • Utrecht
 • € 345,-
  • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary koffie en thee
Aanmelden

Referenties

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.