Hybride cursus

€ 995,-

Gemeenterecht basis en update

13 maart 2024

Amersfoort

Voor griffier, adjunct-griffier en raadsadviseur

 • 2 modules:
  • Basis: online e-cursus Gemeenterecht - eigen tijd en tempo
  • Verdieping en update gemeenterecht - fysieke cursusdag
 • Hybride opzet: eerst basis via E-learning, daarna update en verdieping op locatie  
 • Basis en verdieping gemeenterecht raads- en griffiewerk
 • Gemeentewet, Kieswet, Woo, AVG, wetswijzigingen integriteit en participatie
 • Alle relevante aspecten praktisch aan bod
 • In 2 modules weer helemaal bijgeschoold
 • Door topdocenten gemeenterecht Olaf Schuwer en Jacco Beks

Inleiding

De functie van (adjunct-)griffier kent veel aspecten. Eén hiervan betreft het correct toepassen van de Gemeentewet en daaraan verwante wetten, waar het de gemeenteraad betreft. Zowel tijdens als buiten de raads- en commissievergadering komen regelmatig situaties voor waarover de Gemeentewet bepalingen bevat. Niet zelden moet in een split-second worden gehandeld, denk in dit verband aan het tijdens de raadsvergadering staken van stemmen of het herkennen van een amendement als zodanig. De griffier moet het raadslid kunnen adviseren over hoe te handelen bij belangenverstrengeling in relatie tot het wel of niet uitbrengen van zijn stem tijdens de raadsvergadering.

De (adjunct-)griffier is voor de gemeenteraad en raadscommissies het juridisch geweten en de juridische vraagbaak. Dit betekent dat zij moeten zijn toegerust met adequate en toepassingsgerichte kennis van Gemeentewet en daaraan verwante wetten. Bij dit laatste kan worden gedacht aan de Kieswet en de Wet open overheid.

Inhoud en resultaat

Na het volgen van deze cursus is de deelnemer in staat om zelfstandig op verantwoorde wijze toepassing te geven aan de juridische aspecten van het raads- en griffiewerk.

De cursus heeft twee modules :

 • Module 1 - online: Basis: alle basiszaken van het gemeenterecht worden besproken en opgefrist
 • Module 2 - fysiek: Verdieping en update: de meest recente ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak en verdieping op een aantal thema’s

Deze modules zijn samen of apart te volgen.

Tijdens de cursus zullen de te behandelen thema’s met een herkenbare praktische invalshoek worden behandeld. Ook is er voldoende ruimte voor het inbrengen van eigen (juridische) praktijksituaties. De ochtendcursus is wel een verdiepingscursus, waarbij wordt uitgegaan van HBO/WO-werk- en denkniveau van de deelnemers.

Doelgroep

De cursus is met name bestemd voor raadsgriffiers, adjunct-griffiers en raadsadviseurs. Daarnaast is de cursus ook interessant voor raadsleden en andere geïnteresseerden in het (praktisch) gemeenterecht.

Programma

Module Basis gemeenterecht --> Online e-cursus: in eigen tijd en tempo (5 uur)

 • Plaats en positie van de gemeenteraad, zoals vastgelegd in Grondwet en Gemeentewet
 • De gemeentelijke bestuursorganen, de wijze van benoeming en ontslag
 • De gemeenteraad als hoofd van de gemeente: wat betekent dit in de verhouding met het college en de burgemeester
 • Nevenfuncties, onverenigbare betrekkingen en verboden handelingen
 • Belangenverstrengeling en het wel of niet uitbrengen van een stem tijdens de raadsvergadering
 • Geheimhouding, de wijze waarop deze ontstaat en wordt opgeheven, en de verhouding met de Wet open overheid (Woo)
 • Juridische aspecten van de raadsvergadering: organisatie en quora
 • Staatsrechtelijke aspecten van coalitie en oppositie
 • De burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad
 • Verschillen tussen gemeenteraad en raadscommissie
 • De betekenis van de vertrouwensband tussen college en raad(smeerderheid)
 • Juridische risico’s
 • Eindtoets met certificaat

Module Verdieping en update gemeenterecht op locatie

Ochtend: Olaf Schuwer

 • Toelating tot de raad en einde raadslidmaatschap
 • Ontslag wethouder na coalitiebreuk
 • Vergaderquora, totstandkoming raadsbesluit en staken van stemmen
 • Verboden handelingen, onverenigbare betrekkingen en de gevolgen van niet-naleven
 • Hoe om te gaan met belangenverstrengeling, en de recente ontwikkelingen in de rechtspraak
 • De gereedschapskist voor raad en raadslid
 • Wijzigingen Gemeentewet
 • Rechtspositionele aspecten van het raadslidmaatschap
 • Juridische aspecten van eigentijdse inrichting van raads- en commissievergadering
 • De gemeenteraad als hoofd van de gemeente: wat betekent dit in de verhouding met het college en de burgemeester
 • Actuele kwesties en ontwikkelingen
 • Vragen van deelnemers

Middag: Jacco Beks

 • Rechtsstaat en de gemeente
 • De plaats van de gemeente binnen het Nederlandse staatsbestel: de gedecentraliseerde eenheidsstaat
 • Autonomie en medebewind
 • Regelgevende bevoegdheid van de gemeenteraad
 • Kernelementen van openbaarheid, geheimhouding en privacy binnen de gemeente / Gemeentewet, Wet open overheid en Algemene Verordening Gegevensbescherming

Docenten

mr. Olaf Schuwer
Zelfstandig adviseur
Olaf is specialist gemeentelijk bestuursrecht en vanaf 1978 werkzaam in en ten behoeve van de dagelijkse gemeentepraktijk. Hij was onder meer gemeentesecretaris en raadsgriffier. In zijn hoedanigheid van dualisme-adviseur staat hij met regelmaat gemeenteraden en griffiers bij in allerhande juridische vraagstukken en het ontwikkelen van dualistische vergadervormen. Van zijn hand verschenen de afgelopen jaren de volgende boeken : een geactualiseerde 2e druk van het boekje “ABC voor raadsleden” (2018). Eerder (2016) verscheen mede van zijn hand het boek “Gemeenterecht in de praktijk”. Verder schreef hij het veel verkochte “Juridisch praktijkboek raadsgriffie(r)..
 
Bekijk LinkedIn profiel
Jacco Beks
gemeentebreed juridisch concerncontroller en Functionaris voor de Gegevensbescherming bij de gemeente Arnhem
 
Jacco is een ervaren gemeentejurist die als zzp'er bij andere gemeenten actief is om hen te helpen de bewustwording over privacy te verhogen en de AVG op een praktische, binnen de gemeentelijke praktijk passende manier te implementeren. Als voormalig docent bestuursrecht aan de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit heeft hij ervaring met het geven van workshops en lezingen. Hierbij combineert hij altijd de theorie van het recht met de praktijk van alledag.

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Boek Gemeenterecht in de praktijk 
 • U heeft zes maanden lang de mogelijkheid de E-cursus te completeren.

Gedurende de gehele looptijd van zes maanden heeft u ook toegang tot de complete kennisbank Omgevingsweb Professioneel. Hier vindt u actuele teksten van de wetten en besluiten, de toelichtingen en verhelderende artikelen en boeken over alle thema’s binnen de Omgevingswet. Tegelijkertijd met de E-cursus ontvangt u van ons de inlogcodes van de kennisbank.

bpboekplaatje

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 13 maart 2024
 • 09:30 - 16:30
 • Amersfoort
 • € 995,-
  • Prijzen per module:
   • E-cursus Basis gemeenterecht online € 499,-
   • Verdieping en update gemeenterecht - fysieke cursusdag € 695,-
   • Basis online en Verdieping fysiek samen € 995,-
  • Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw .
  • Indien u bij Schuwer Opleiding & Advies een Algemeen-Juridisch Adviesabonnement heeft, ontvangt u 10% korting op de cursusprijs. Dit dient u aan te geven in het opmerkingen-veld van het aanmeldingsformulier (geldt niet icm met andere kortingen).
Aanmelden

Referenties
Deskundige cursusleider, brede inhoud.

De inhoud was zeer goed.

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl