2-daagse cursus

€ 1.195,-

BBL in beeld

25 januari, 1 februari 2024

Utrecht
 • BBL op praktische en eenvoudige wijze uitgelegd
 • Met tekeningen, visualisaties en verbeeldingen wordt duiding gegeven
 • Wijzigingen BBL ten opzichte van het Bouwbesluit 2012
 • Gericht op nieuwbouw van woningen
 • In twee dagen alle ins en outs van het BBL
 • Door Henry de Roo

 Inleiding

In 2024 wordt de Omgevingswet van kracht. De voorschriften die zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2012 worden overgeheveld naar het Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL).  De termen, begrippen en systematiek veranderen daarmee en ook inhoudelijk zullen er verschillen zijn met de huidige situatie. Dit besluit wordt de nieuwe leidraad voor de bouw, hierin staan alle regels, dus het is van essentieel belang om het BBL goed te begrijpen en te weten waar nu alles staat. Tijd dus om u voor te bereiden.  

Inhoud en resultaat

Tijdens deze cursus wordt het BBL op een praktische en eenvoudige wijze uitgelegd, waarin artikelsgewijs relevante verbeelding de complexe regels ondersteunt. In twee dagen worden met tekeningen, visualisaties en verbeeldingen duiding gegeven aan de meest relevante regels voor de nieuwbouw (hoofdstuk 4 BBL). De focus ligt in deze cursusdagen op nieuwbouw van woningen (gevolgklasse 1). 

Verder is er in het programma aandacht voor de gewijzigde opzet van het BBL ten opzichte van het Bouwbesluit 2012 en andere relevante wijzigingen.

Doelgroep

De cursus is primair bestemd voor iedereen die met het BBL gaat werken of al werkt maar de regels moeilijk kan visualiseren. Dit zijn (beginnende) casemanagers, vergunningverleners, kwaliteitsborgers, toezichthouders en handhavers. Maar de cursus is ook interessant voor vastgoedbeheerders, aannemers, architecten en bouwkundigen.  

Programma

 •  Schematiseren van een grondgebonden woning 
  • gebruiksfunctie, gebruiksgebied, verblijfsgebied/ruimte en functiegebied/ruimte
  • relevantie tussen deze indeling en flankerende regels zoals daglicht en ventilatie
 • Overige regels bruikbaarheid en toegankelijkheid 
 • Sterkte bij brand
 • Afscheiding van vloer en trap
 • Overbruggen van hoogteverschillen
 • Trap
 • Beperking van het ontwikkelen van brand en rook
 • Beperking van uitbreiding van brand
 • Verdere beperking van uitbreiding van brand en verspreiding van rook
 • Vluchtroutes
 • Bescherming van geluid van buiten
 • Bescherming van geluid van installaties
 • Geluidwering tussen ruimten
 • Spuivoorziening
 • Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas
 • Uitmonding van rookgasafvoer en verdunningsfactor
 • Energiezuinigheid (thermische isolatie)

 

Let op: de focus ligt op grondgebonden woningen, niet zijnde woongebouwen. Ook wordt in deze dagen niet ingegaan op gespecialiseerde berekeningen zoals brandoverslag, constructie, daglicht, ventilatie en BENG.

Docenten

Henry de Roo
Adviseur en docent op het gebied van bouwregelgeving
 
Henry is docent op het gebied van bouwregelgeving en omgevingsrecht. Hij opereert op het snijvlak van de juridische en praktische toepassing van de bouwregelgeving en omgevingsrecht. Henry is betrokken bij advies- en implementatietrajecten van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Henry is docent op het gebied van omgevingsvergunningen (Wabo en Omgevingswet), vergunningvrij bouwen, bouwregelgeving (Bouwbesluit / Bbl) en kwaliteitsborging in de bouw.
 

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 10 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1010

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 25 januari, 1 februari 2024
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 1.195,-
  •  Genoemd bedrag is exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
Aanmelden

Referenties

 Voor deze nieuwe cursus zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Gitta Douma
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Gitta Douma via gitta@berghauserpont.nl of telefonisch op 06-2532 7103