1-daagse cursus

€ 695,-

Flexwoningen realiseren

8 april 2024

Utrecht
 • Alle ins en outs van flexwoningen / tijdelijke huisvesting
 • Met name gericht op het realiseren, het juridische instrumentarium
 • Hoe kun je de procedures versnellen?
 • Voor juristen en beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening / VTH / wonen
 • Ook andere aspecten als staatssteun, locaties, nutsvoorzieningen, exit, etc.

Inleiding

Nederland kent een grote en urgente woningbouwopgave. Het lukt te veel mensen niet om een goede en betaalbare woning te vinden. Dit zorgt voor lange wachtlijsten en een extra hoge druk op de huisvesting. Dit maakt twee dingen duidelijk:

 • het is nodig om het bouwen van woningen te versnellen en
 • er is behoefte aan een structureel inzetbare flexibele woningvoorraad die plotselinge schommelingen in vraag en aanbod kan opvangen.

Omdat reguliere woningbouw een lange doorlooptijd kent, zet het kabinet in op flexwoningen. Die worden sneller gebouwd én kunnen ook op tijdelijk beschikbare locaties worden geplaatst. Bovendien is de realisatie ervan vanwege het innovatieve ontwerp- en productieproces duurzaam en van goede kwaliteit.
De flexwoningen komen op plekken waar de nood hoog is. Alle spoedzoekers, zoals starters, studenten, jongeren, Oekraïense ontheemden, statushouders, dak- en thuislozen, gescheiden personen en mensen met financiële problemen, kunnen in deze woningen terecht. Om het verschil te maken voor woningzoekenden en de versnelling te realiseren, is het belangrijk dat de flexibele woningvoorraad zo snel mogelijk wordt gerealiseerd.

Bij realisatie van flexwoonprojecten moet onder meer gebruik gemaakt worden van het instrumentarium dat de Wro, Wabo en Crisis- en herstelwet (en per 1 januari 2024 de Omgevingswet) te bieden heeft. Omdat flexwoonprojecten meestal langer dan 10 jaar moeten staan in verband met een haalbare businesscase en/of omdat vaak sprake is van stedelijke ontwikkelingsprojecten, is de zogenaamde kruimelafwijking (waarvoor een reguliere procedure geldt) meestal geen oplossing. Doorgaans wordt dus teruggevallen op zwaarder instrumentarium, net als bij permanente woningbouw.
Hoe kan dan toch gekomen worden tot versnelling van procedures?

Inhoud en resultaat 

Deze cursus geeft inzicht in de procedurele en materiële ruimtelijke afwegingen die moeten worden gemaakt om versnelling te realiseren bij (flex)woonprojecten. Alle “ins and outs” van met name het ruimtelijk juridisch projectmanagement ten behoeve van de snelle realisatie van (tijdelijke) huisvesting komen aan de orde.

Na afloop kun je weloverwogen keuzes maken over het ruimtelijk regelen van flexwonen en kun je de verschillende procedures en stappen doorlopen om te komen tot de benodigde vergunningen en toestemmingen. Ook heb je adequate juridische kennis opgedaan om in de dagelijkse praktijk verder vooruit te komen.

Doelgroep

De doelgroepen binnen gemeenten en provincies zijn: beleidsmedewerkers RO/wonen, vergunningverleners bouwen, RO-juristen, VTH-juristen, juristen grondzaken, projectleiders (tijdelijke) huisvesting. Dit zijn alle betrokken medewerkers binnen de keten van het realiseren van (tijdelijke) huisvesting.
Maar de cursus is ook geschikt voor woningcorporaties, projectontwikkelaars en bouwbedrijven.

Programma

 • Tijdelijke huisvesting als concept
 • Locaties
 • Juridisch kader: RO-procedure varianten, omgevingsvergunning, kruimelregeling, afwijkingen, doorkijk naar Omgevingswet, etc.
 • Bouwbesluit/BBL (permanente bouw versus tijdelijke bouw)
 • Milieuaspecten: geluidhinder, natuur/stikstof
 • Nutsvoorzieningen
 • Staatssteun
 • Aanbesteden
 • Nadenken over de exit

Meeste aandacht aan de vetgedrukte onderwerpen

Docenten

Ingeborg Wind
Advocaat partner Public Law bij Van Doorne NV
Ingeborg is zeer gespecialiseerd in het publiekrecht en heeft een stevig track record opgebouwd op het gebied van algemeen bestuursrecht, omgevingsrecht, natuur & milieu, energie & duurzaamheid en vastgoed & retail. Zij is teamlead van het Expertiseteam juridisch van de Uitvoeringsorganisatie Versnelling Tijdelijke Huisvesting van de Taskforce Versnelling Huisvesting (ressorterend onder BZK).
Cees Kniestedt
Advocaat partner Public Law bij Van Doorne NV
Cees is een zeer ervaren specialist op het gebied van Overheid en Vastgoed. Cees heeft een bijzondere belangstelling voor ruimtelijke ordening, onroerend goed, omgevingsrecht, projectontwikkeling en bouwrecht. Hij adviseert met name overheden en vastgoed professionals.

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot één maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 8 april 2024
 • 09:30 - 16:45
 • Utrecht
 • € 695,-
  • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary koffie, thee en lunch
Aanmelden

Referenties

 Voor deze nieuwe cursus zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.