1-daagse cursus

€ 695,-

Wonen onder de Omgevingswet

31 oktober 2023

Utrecht
 • Wat verandert er voor wonen?
 • Omgevingswet en Woningwet verbonden via de Wet versterken regie volkshuisvesting
 • Woningbouw plannen en versnellen: instrumenten Woningwet en Omgevingswet
 • Woondeals en de Omgevingswet
 • Het volkshuisvestingsprogramma als vervanging voor de woonvisie
 • Nog een doelgroepenverordening nodig?
 • Mogelijkheden met flexwoningen
 • In samenwerking met Ten Holter Noordam Advocaten

Aanleiding

De woningcrisis neemt in hevigheid toe. Tegelijk dreigt het gevaar van vertragingen in de bouw en het uitblijven van investeringen door marktpartijen. Er is een tekort aan bouwgrond, de prijzen in de bouw stijgen. Desondanks streeft de regering naar 900.000 woningen erbij in 2030. De regering kijkt vooral naar gemeenten en woningcorporaties. Het streven per gemeente is 30% sociaal en 40% middenhuur. Er moet meer regie vanuit het Rijk komen. De instrumenten uit de Omgevingswet en de Woningwet worden nóg belangrijker.

De Omgevingswet zal per 1 januari 2024 in werking treden. Met de Wet versterken regie volkshuisvesting wordt die alweer aangepast. Die wet legt een koppeling tussen de Omgevingswet en verschillende andere wetten, waaronder de Woningwet. Een logische koppeling omdat gemeenten en woningcorporaties met beide wetten te maken krijgen bij hun bouwopgaven. Er worden ingewikkelde wetten veranderd en aan elkaar gekoppeld.

 • Weet u hoe die ambitieuze bouwopgaven ondanks de wijzigende en ingewikkelde wet- en regelgeving behaald kunnen worden?
 • Welke instrumenten kunt u gebruiken om de bouw van woningen te versnellen? 
 • Hoe kunnen gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen hierin samenwerken?
 • Waarom worden zorginstellingen door de regering in het woondossier betrokken?

Inhoud en resultaat

In deze cursus worden alle aspecten van het wonen in samenhang bekeken. Via de Wet versterken regie volkshuisvesting, maar ook in de aanloop daarnaartoe op basis van de huidige Omgevingswet en de Woningwet. De belangrijkste thema’s die belangrijk zijn voor het plannen en realiseren van woningen worden bekeken. Er wordt ingezoomd op de actuele discussies en ontwikkelingen rond het woondossier. Vanuit het heldere overzicht dat met de cursus wordt geboden, ontstaat een goed overzicht over de mogelijkheden die de wetten bieden.

Doelgroep

Deze cursus is voor alle partijen die een stevige basis onder hun kennis over het plannen en realiseren van woningbouw willen leggen. Partijen die te maken krijgen met de samenwerking tussen gemeenten en woningcorporaties en die inzage willen krijgen in de huidige en toekomstige mogelijkheden met het volkshuisvestingrecht en het omgevingsrecht. Primair zijn dat medewerkers van gemeenten, provincies en woningcorporaties, maar ook projectontwikkelaars die met sociale huur en middenhuur te maken hebben, kunnen veel inzicht verwerven met deze cursus.

Samenvattend is de cursus bestemd voor: 

 • beleidsmedewerkers en juristen volkshuisvesting/wonen bij gemeenten
 • beleidsmedewerkers en juristen volkshuisvesting/wonen bij provincies
 • juristen en beleidsmedewerkers van woningcorporaties
 • bestuurders / toezichthouders van woningcorporaties
 • projectontwikkelaars 

Programma

Omgevingswet

 • Inleiding Omgevingswet
 • Wat verandert er voor wonen door de Omgevingswet? 
 • Het Besluit kwaliteit leefomgeving
 • De huidige instrumenten om woningbouw te plannen en realiseren
 • Woondeals en de Omgevingswet
 • Realiseren van sociale woningbouw
 • Nog een doelgroepenverordening nodig?
 • Plannen van sociale huurwoningen en middenhuur
 • Participatie onder de Omgevingswet
 • Lokale en nationale prestatieafspraken
 • Overgangsrecht

Woningwet

 • Inleiding Woningwet
 • Wat verandert er voor wonen door de Woningwet?
 • Mogelijkheden met flexwoningen
 • Wat mogen en kunnen gemeenten en woningcorporaties met flexwoningen? 
 • Samenwerking woningcorporaties, ontwikkelaars en gemeenten (en provincie?) 
 • Participatie onder de Woningwet?
 • De geschillenregeling en wederkerigheid van prestatieafspraken

Wet versterken regie volkshuisvesting

 • Inleiding Wet versterken regie volkshuisvesting
 • Versnelling van procedures
 • Wat verandert er voor wonen door de Wet versterken regie volkshuisvesting?
 • Wanneer komen die wijzigingen, moet je er al op anticiperen?
 • Het volkshuisvestingsprogramma als vervanging voor de woonvisie
 • Nieuwe vormen van afstemming via het volkshuisvestingsprogramma?
 • Hoe kun je op de wetswijzigingen anticiperen?
 • Regievoering door minister VRO: welke mogelijkheden heeft hij?
 • Regievoering door gemeenten en woningcorporaties
 • Koppeling met Huisvestingswet en Wmo 2015
 • Een rol voor zorginstellingen

Docenten

mr. Michael J. de Groot
Advocaat Vastgoed en Bestuursrecht , Ten Holter Noordam advocaten
 
Michael heeft ervaring als toezichthouder en werkt aan een proefschrift op het gebied van de volkshuisvesting. Hij is gespecialiseerd in het vastgoedrecht, waaronder het aanbestedings- staatsteunrecht, het contracteren met de overheid en in gebiedsontwikkeling. Door zijn brede en diverse ervaring met corporaties, kan Michael inspringen op vragen van allerlei spelers in het veld.
 
Christine Visser
Advocaat bestuurs- en omgevingsrecht
Christine is partner bij Ten Holter Noordam Advocaten. Zij is in 2004 gestart als advocaat in het bestuursrecht en heeft zich door de jaren heen gespecialiseerd in het omgevingsrecht en natuurbeschermingsrecht. Christine zet graag haar tanden in kwesties rond bestemmingsplan- en vergunningprocedures ten behoeve van infrastructurele projecten en bedrijfs- en woningbouwontwikkelingen. Ook krijgt ze energie van het puzzelen met milieu- en natuurbeschermingsrecht. Ze past haar brede omgevingsrechtelijke kennis en ervaring toe voor (project)ontwikkelaars, woningbouwcorporaties en beleggers die gecompliceerde projecten van de grond willen krijgen. Zij kan deze partijen in alle fasen van het project bijstaan.

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 31 oktober 2023
 • 09:30 - 16:45
 • Utrecht
 • € 695,-
  • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
Aanmelden

Referenties
Voor deze nieuwe cursus zijn nog geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl