1-daagse cursus

€ 795,-

Inzicht in vergadermodellen gemeenteraad


 •  Voor (plaatsvervangend) griffiers, raadsadviseurs en commissiegriffiers: wat kun jij doen?
 • Grip krijgen op vergaderingen van de gemeenteraad
 • BOB-model als vertrekpunt met inzicht in vele variaties
 • Interactief aan de slag met elkaar
 • Ontwikkelen van een eigen plan om aan de slag te gaan met jouw raad


Inleiding

Vergaderen tot in de kleine uurtjes. Vergaderingen, die een herhaling zijn van wat al besproken was. Ordedebatten die voor inwoners niet te volgen zijn. Insprekers waar beleefd naar wordt geluisterd terwijl de standpunten al bepaald zijn. Wethouders die de vergadertijd lijken te kapen.

Een kleine greep uit de ervaringen van raadsleden, griffiers, maar ook van inwoners. Vergaderen zoals het eigenlijk niet zou moeten. Raadswerk is zo niet erg “goed, leuk en behapbaar”. Maar hoe lukt het hier verandering in te brengen?

In het najaar van 2004 ontwikkelde Hans Peet het Voorster vergadermodel. Het eerste model dat gebaseerd was op wat later bekend werd als het BOB-model. Organisatie van de vergaderingen langs de lijnen van de stappen om tot een besluit te komen.

Dit BOB-model is vertrekpunt voor deze 1-daagse cursus. Hierin gaan we niet alleen in op de werking, de valkuilen en de vele variaties van dit vergadermodel, maar werken we vanuit een bredere kijk op efficiënt vergaderen. Daarvoor is meer nodig dan een goed vergadermodel, zoals sturen op de rol van de raad en het college en vorm geven aan de agenda van de raad (“waar besteedt de raad zijn tijd aan?”).

Inhoud en resultaat

Deze cursus is niet alleen zenden, het is interactief. Met elkaar brengen we in kaart waar je tegen aan kunt lopen rond vergaderingen van de gemeenteraad. Wat zijn de ervaringen, wat zijn eventueel achterliggende oorzaken en is daar wat aan te doen? Waarom lukt dat bij de een beter dan bij de ander? We leren van elkaar, en gaan aan de slag met de opgaven.

We bespreken voorbeelden en vragen die leven binnen de groep. Met elkaar vormen we een beeld van wat er nodig zou zijn om jouw raad stappen verder te helpen. Je ontwikkelt een eerste plan om met jouw raad het goede gesprek aan te gaan en met jouw raad een vergadervorm te ontwikkelen die past bij jouw raad.

Gezien de complexiteit van het veranderen van de werkwijze van de raad, vinden we het belangrijk om elkaar na deze dag niet uit het oog te verliezen. De docent is beschikbaar als klankbord als je aan de slag gaat en we houden actief contact met elkaar.

Aan het einde van deze cursus:

 • ken je alle ins en outs van vergadermodellen
 • doorzie je wat er nodig is om een model succesvol te laten functioneren
 • heb je een eerste plan om met jouw raad aan de slag te gaan
 • heb je anderen om op terug te vallen als je met jouw raad het veranderproces bent gestart.

Voorafgaand aan de cursus krijg je een uitgebreid intakeformulier om je wensen, dilemma’s en praktijkvragen al vast aan te geven, zodat deze actief in de cursus meegenomen kunnen worden.

Doelgroep

Deze cursus is met name bedoeld voor:

 • griffiers
 • plaatsvervangend griffiers
 • raadsadviseurs
 • commissiegriffiers

Programma

Introductie op vergaderen door de raad: waarom is het nodig hier mee bezig te zijn?

Waar besteedt de gemeenteraad zijn tijd aan? Vertrekpunt voor deze cursus is het signaal van veel raadsleden dat het raadswerk van hen te veel tijd kost. Het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen blijken dan de belangrijkste tijdvreters. Dat is acceptabel als de vergaderingen er toe doen, als de vergadertijd efficiënt en nuttig besteed wordt. Helaas is de ervaring te vaak anders, met als gevolg dat het verloop onder raadsleden onnodig groot is. Efficiënt vergaderen is daarom een mooi streven. Succesvol efficiënt vergaderen vraagt meer dan een goed doordacht vergadermodel.

Verkennen problematiek

Een nieuw vergadermodel is soms snel bedacht. Belangrijk is om de vraag achter de vraag te stellen: wat is het onderliggende probleem? Waarom is niet voor alle raadsleden het raadswerk “goed, leuk en behapbaar”? Ieder zal vanuit de eigen praktijk tegen zaken aanlopen. Herkennen we die van elkaar? Zijn er rode draden te ontdekken? Kernvraag is dan hoe een ander vergadermodel of een aanpassing van het huidige vergadermodel kan helpen dit op te lossen.

Introductie van het BOB-model

Wat is de visie achter het model, hoe zit het in elkaar en welke variaties zijn denkbaar? We bespreken de complexiteit van de ontwikkeling van een gedegen vergadermodel. In de cursus plaatsen we dit steeds in samenhang met het functioneren van het gemeentebestuur in brede zin. We staan ook stil bij noodzakelijk ‘onderhoud’ van het vergadermodel. Het blijft niet vanzelf altijd goed gaan.

Oefenen

We starten met ‘droog’ oefenen door in korte tijd enkel eigen vergadermodellen te ontwerpen. Door te bespreken wat de voors en tegens zijn van de modellen vergroten we het inzicht in wat er bij komt kijken.

Een eigen visie, een eigen beeld 

Wanneer je in jouw gemeente aan de slag gaat, is het prettig zelf een beeld te hebben van waar je naar toe zou willen. Je werkt een eerste schets uit van hoe efficiënt vergaderen er wat jou betreft in jouw gemeente uit zou moeten zien.

Een eerste plan voor jouw eigen gemeente

Je ontwikkelt onder begeleiding en geïnspireerd door mede-cursisten een eigen plan om met jouw gemeenteraad mee aan de slag te gaan. We bespreken hoe je het gesprek erover start, wat het tempo kan zijn en wat aandachtspunten zijn.

Wat heb je nog nodig?

Als afronding van de cursusdag bespreken we wat je de komende tijd nodig hebt om aan de slag te gaan. De deelnemers kunnen wat voor elkaar betekenen en er kan terug gevallen worden op de docent. Mogelijk ontstaat er behoefte aan een terugkomdag.


Docenten

Hans Peet
Griffier
Hans is bestuurskundige en heeft ruim 30 jaar gemeentelijke ervaring, waarvan de laatste 20 jaar als griffier. Hij werkte in kleine, middelgrote en grote gemeenten. Hans is de grondlegger van het BOB-vergadermodel, waarmee de gemeente Voorst in 2005 als eerste gemeente aan de slag ging. De drijfveer van Hans is om er aan bij te dragen dat de gemeenteraad een relevante maatschappelijke bijdrage levert. Dat de gemeenteraad gekend en erkend wordt. Duurzame lokale democratie vereist voortdurende inzet en vernieuwing. Op veel aspecten heeft Hans vernieuwende initiatieven laten zien: van efficiënte en burgergerichte vergadervormen tot de introductie van een Raadsagenda waar de raad daadwerkelijk ‘op kop’ gaat en actieve coaching van fracties en raadsleden.

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 795,-
  • Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
Aanmelden

Referenties

 Voor deze nieuwe cursus zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Chiara van Ommeren
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Chiara via chiara@berghauserpont.nl of telefonisch op 06-2532 7103