2-daagse modulecursus

€ 1.245,-

Toerisme, recreatie en ruimte

5, 12 oktober 2023

Utrecht
Toerisme en recreatie
 • Kiezen uit 4 modulen van 1 dagdeel of allemaal volgen, uw keuze
 • Thema’s modulen:
  • Vitaliteit verblijfsrecreatie
  • Doelgroepen
  • Waardevol toerisme
  • Visievorming
 • Wil je handvatten voor het ontwikkelen en uitvoeren van recreatiebeleid?
 • Heb je behoefte om met collega’s van andere gemeenten ervaringen uit te wisselen en input te krijgen voor een voor jou belangrijk vraagstuk?
 • Zoek je naar handvatten om als gemeente recreatieondernemers te faciliteren?
 • Wil je in korte tijd de ins & outs weten over recreatie en toerisme vanuit gemeentelijk perspectief?

Inleiding

De toeristisch-recreatieve sector staat bekend als dynamisch. De vrijetijdseconomie neemt met ruim 640.000 banen en 75,7 miljard aan toeristische bestedingen in Nederland een groeiende economische en maatschappelijke positie in. Tegelijkertijd heeft de sector als geheel te maken met snel veranderende omstandigheden en wensen vanuit de markt, en met een toenemende interactie met de omgeving. Denk aan thema’s als leefbaarheid, duurzaamheid en vitale vakantieparken. Wat dit seizoen populair is, kan volgend jaar alweer achterhaald zijn. Om in te kunnen spelen op de wensen van de hedendaagse gast, hebben recreatieondernemers ruimtelijk gezien steeds meer behoefte aan een flexibel speelveld waarin zij snel kunnen handelen.

Omdat toerisme en recreatie ook vaak een economische boost met zich meebrengen, willen veel gemeenten ondernemers in de vrijetijdssector helpen bij het realiseren van hun plannen en hun burgers betrekken. Deze cursus helpt beleidsmedewerkers / adviseurs van gemeenten daarbij.

Doel

Het doel van de modulencursus is: de beleidsmedewerker / adviseur recreatie en toerisme bij de gemeente meer grip te geven op hun rol, om zo sturing te kunnen geven aan het behalen van doelen rondom de vrijetijdseconomie. Daarbij kunnen de cursisten ook hun eigen ervaringen en praktijkcases inbrengen.

Opzet

De cursus is opgebouwd uit vier modulen van 1 dagdeel, die allemaal gevolgd kunnen worden of deels. De keuze is aan u.

De indeling in modulen is als volgt:

 1. 1. Vitaliteit verblijfsrecreatie
 2. 2. Doelgroepen
 3. 3. Waardevol toerisme: balans tussen druk- en draagkracht, bewoners betrekken
 4. 4. Visievorming

Hieronder in het programma wordt verder op de inhoud ingegaan.

Doelgroep

De cursus is primair bestemd voor beleidsmedewerkers en adviseurs toerisme, recreatie, vrijetijdseconomie en economische zaken bij gemeenten. Daarnaast is de cursus ook interessant voor beleidsmedewerkers / adviseurs van de Provincie, ruimtelijke en economische adviesbureaus, projectontwikkelaars, recreatieschappen, recreatiebedrijven, vastgoedmakelaars en medewerkers bij waterschappen en Kamer van Koophandel waarbij recreatie en toerisme onderdeel is van het takenpakket.

Programma

Module 1: Vitaliteit Verblijfsrecreatie

De verblijfsrecreatie staat de laatste jaren volop in de aandacht. De sector groeit gestaag, zorgt voor veel werkgelegenheid en biedt toeristen een fijne vakantie. Maar er zijn ook aandachtspunten: niet-vitale bedrijven kampen met permanente bewoning, ondermijning en verpaupering. Vitale vakantieparken dragen hun onderneming over aan een nieuwe generatie en hebben te maken met een consument die veeleisender is dan ooit. Wij houden ons daarom intensief bezig met de vraag: ‘Hoe houden we de verblijfsrecreatie in Nederland vitaal?’.

Tijdens deze module geven wij u allereerst meer inzicht in het thema, het vitaliteitsmodel en hoe u de vitaliteit van de verblijfsrecreatie sector in uw gemeente, gebied of regio kunt toetsen. Daarnaast gaan we met u in op (landelijke) ontwikkelingen en vitaliteitsprogramma’s en staan we stil bij instrumenten die u kunt inzetten om de sector te (re)vitaliseren. De cursus is informatief en interactief. We gaan graag met u in gesprek over uw ervaringen, zodat we kunnen leren van elkaar.

De cursus wordt verzorgd door een ervaren onderzoeker / adviseur die gespecialiseerd is in het thema Vitaliteit Verblijfsrecreatie en meerdere accommodaties heeft getoetst en geholpen in revitaliseringsprocessen.

Module 2: Doelgroepen o.b.v. de Leefstijlvinder

De toerisme- en recreatiesector is volop in beweging, veranderingen volgen elkaar snel op en consumenten worden steeds veeleisender. Om mee te kunnen in deze dynamische sector is het van belang om goed inzicht te hebben in uw doelgroepen. Zeven leefstijlen laten zien waar mensen in hun vrije tijd of op vakantie behoefte aan hebben.

De één wil rust en regelmaat, de ander juist drukte en sensatie. Dankzij de leefstijlvinder weten we hoe de verschillende leefstijlen eruit zien en waar de betreffende doelgroepen in Nederland wonen. Wat zijn hun wensen en hoe kunt u hen het best bereiken?

Tijdens deze module leert u meer over het profiel en gedrag van de toerist en recreant in uw gemeente, gebied of regio met behulp van de Leefstijlvinder. Wie zijn deze bezoekers, wat trekt ze aan en hoe kan je nog beter inspelen op de wensen en verwachtingen van die specifieke óf een nieuwe doelgroep? We maken op een interactieve manier kennis met de Leefstijlen en maken de vertaling naar de praktijk.

De cursus wordt verzorgd door een ervaren onderzoeker / adviseur die gespecialiseerd is in werken met de Leefstijlvinder. Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd is één van de officiële Leefstijlvinder partners en heeft meerdere tools en Leefstijlvinder testen (mede) ontwikkeld, waaronder de Leefstijlvinder natuurbeleving toolkit.

Module 3: Waardevol toerisme: balans tussen druk- en draagkracht, bewoners betrekken

De toerismesector groeit hard en bereikt recordhoogtes in 2030. Dit biedt enorme kansen voor gemeenten, regio’s en provincies. Natuur en erfgoed vormen vaak hét motief om een regio of voorziening te bezoeken. Denk aan het centrum van Amsterdam, de Wadden, Kinderdijk, de Noordzeekust of de Veluwe; alle UNESCO Werelderfgoed of natuur.

Door natuur en erfgoed beter te ontwikkelen, met aandacht voor de leefbaarheid, en beleefbaar te maken, wordt Nederland (nog) aantrekkelijker voor recreanten en toeristen. Tegelijkertijd zijn er regio’s die met krimp te maken hebben: minder inwoners, een afname van voorzieningen en economische aantrekkelijkheid. Recreatie en toerisme stimuleren is één van de manieren om een krimpregio aantrekkelijk te houden.

Hoe kan recreatie en toerisme zich in balans met de leefomgeving ontwikkelen? Sturen op balans vraagt om een aanpak op maat:

 • kansen benutten
 • inzicht in balans van bestemmingen (fysieke draagkracht, leefbaarheid inwoners)
 • nieuwe modellen rondom de verdeling van lusten en lasten

Tijdens deze module krijgt u meer inzicht in het waardevol toerisme gedachtegoed, hoe u kunt sturen op balans, druk en draagkracht en bewoners kunt betrekken bij toeristisch- recreatieve ontwikkelingen. In deze interactieve cursus delen we graag onze ervaringen met u en gaan we in gesprek met elkaar. Hoe geeft u invulling aan waardevol toerisme? Hoe zorg je voor balans en hoe creëer je meerwaarde? Wat zijn de kansen en wat zijn uitdagingen?

De cursus wordt verzorgd door een ervaren onderzoeker / adviseur die gespecialiseerd is in het thema waardevol toerisme. Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd heeft veel ervaring met dit thema en onder andere meegewerkt aan een groot onderzoek in de Metropoolregio Amsterdam over druk en draagkracht.

Module 4: Visievorming

De vrijetijdssector is volop in ontwikkeling en behoort tot de snelst groeiende economieën van ons land. Waarschijnlijk geeft het beleidsstuk dat jaren geleden door u is vastgesteld niet meer de antwoorden op de vragen van vandaag. Want er zijn volop kansen, maar ook de nodige uitdagingen. Dit vraagt om een heldere visie, waarin u bijvoorbeeld bepaalt wat er nodig is om meer bezoekers te trekken of bezoekers juist beter te spreiden. En hoe toerisme en recreatie optimaal kan bijdragen aan het creëren van een fijne leefomgeving en stimuleren van de lokale economie.

Een heldere visie helpt u om een koers uit te zetten en met elkaar, zowel overheden, ondernemers als andere belanghebbenden, keuzes en afspraken te maken.

Tijdens deze module geven wij u meer inzicht in hoe u een visie of beleidsnota kunt opstellen. Welke stappen kunt u doorlopen, waar kunt u welke informatie vinden en hoe zorgt u voor voldoende draagvlak. In deze interactieve cursus delen we graag onze ervaringen met u en gaan we in gesprek met elkaar.

De cursus wordt verzorgd door een ervaren onderzoeker / adviseur die gespecialiseerd is in het thema visievorming.

Docenten

Annemiek Riefel
Senior adviseur
 
Annemiek heeft een toerisme-, recreatie- en marketingachtergrond en de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in onderzoek en regio- en citymarketing bij het Kennispunt van MarketingOost en het Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme (GOBT). Ze heeft ruime ervaring als onderzoeker binnen de vrijetijdssector, kent de trends en ontwikkelingen, en weet deze toepasbaar te maken voor ondernemers en overheden binnen de vrijetijdssector. Annemiek legt graag de link van theorie naar praktijk. Haar specialiteiten binnen het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd zijn marketing, consumentengedrag, vraag- en aanbodanalyses, leefstijlanalyses volgens de Leefstijlvinder, beleidsonderzoek en presenteren.
 
Ellen Ruiter
Allround adviseur
Ellen is een allround adviseur met veel kennis van de vrijetijdseconomie. Bij het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd heeft ze gewerkt aan diverse projecten. Haar specialiteiten zijn trends en ontwikkelingen, doelgroepen (leefstijlvinder), visievormingen, waardevol toerisme (balansvraagstukken). Ze maakt deze werkvelden goed toepasbaar voor ondernemers en overheden.
Martijn Huijgen
Adviseur/onderzoeker
Martijn werkt als adviseur en onderzoeker bij het Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd. Door zijn achtergrond op een recreatiepark begrijpt hij ondernemers en probeert in zijn adviezen gemeenschappelijk grond te vinden als basis voor vervolgstappen. Hij heeft veel kennis van de sector, mede door zijn bestuursfunctie bij Jong Recron, en weet wat er speelt. Martijn heeft zich gespecialiseerd in vitaliteitsvraagstukken, zowel het op gebied van verblijfs- als dagrecreatie en heeft ruime ervaring met het opstellen van visies op verblijfsrecreatie en is expert als het gaat over de kennis en toepassing van de Leefstijlvinder.

Materiaal

•  Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
•  Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus 

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 12 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1212

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 5, 12 oktober 2023
 • 09:30 - 16:45
 • Utrecht
 • € 1.245,-
  • Alle modulen € 1195 -
  • Modulen ook los te volgen  - prijs per module: € 345,-
  • Module 1 en 2 worden op de eerste cursusdag behandeld, module 3 en 4 op de tweede cursusdag.
  • Graag bij het inschrijven duidelijk aangeven welke modulen u wilt volgen.
  • Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
Aanmelden

Referenties
Leuke, informatieve en herkenbare cursus!

Kundig, bekwaam en veel praktijkvoorbeelden

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl