1-daagse cursus

€ 795,-

Positionering gemeenteraad: instrumenten en handvatten

20 november 2024

Utrecht
 • Voor (plaatsvervangend) griffier, raadsadviseur en commissiegriffier: wat kun jij doen?
 • Een gemeenteraad die positie inneemt om sturing te geven aan beleidsontwikkeling en controle op de uitvoering van beleid
 • Inzicht en handvatten in complexe regionale beleidsprocessen
 • Instrumenten en vaardigheden voor betere positionering
 • Interactief aan de slag met elkaar

Inleiding

Een gemeenteraad die ertoe doet, die het verschil maakt. Op papier een vanzelfsprekendheid, maar de praktijk is weerbarstig. Vele griffiers en raadsadviseurs zullen dit herkennen. Er zijn vele redenen waarom het lastig lukt de raad in de sturende en richtingbepalende rol te krijgen. Toch blijkt het sommige raden veel beter te lukken dan andere. In deze cursus worden instrumenten aangereikt die kunnen bijdragen aan de positionering van jouw raad. Daarbij staat steeds jouw rol als griffier of raadsadviseur centraal. Wat kun jij doen en wat heb jij dan nodig?

Inhoud en resultaat

Deze cursus is niet alleen zenden, het is interactief. Met elkaar brengen we in kaart waar tegen aan gelopen wordt bij het positioneren van de raad. Wie ervaart een probleem en is daar wat aan te doen? Waarom lukt dat bij de een beter dan bij de ander? We delen successen, en gaan aan de slag met de opgaven. We bespreken voorbeelden en vragen die leven binnen de groep. Ook gaan we in op mogelijkheden om sturing te geven bij een breed scala aan onderwerpen: van relatief eenvoudig tot complex. In het verlengde daarvan besteden we aandacht aan de extra dimensie van besluitvorming op regionale schaal.

De raad mag van de griffier en de griffie verwachten dat deze sturen op de inrichting van beleidsprocessen met als doel de raad op het juiste moment richting te laten bepalen. Aan het einde van deze cursus: 

 • heb je scherper in beeld welke opgaven er voor jou als griffier of raadsadviseur liggen,
 • welke mogelijkheden er zijn om daar werk van te maken en
 • hoe je dit concreet kunt aanpakken.

Voorafgaand aan de cursus krijg je een uitgebreid intakeformulier om je wensen, dilemma’s en praktijkvragen al vast aan te geven, zodat deze actief in de cursus meegenomen kunnen worden. 

Doelgroep

Deze cursus is met name bedoeld voor:

 • griffiers
 • plaatsvervangend griffiers
 • raadsadviseurs
 • commissiegriffiers 

Programma

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

1. Introductie op de thematiek: visie op de rollen van de raad en de rol van de griffier

Op papier zijn de rollen duidelijk, de praktijk is echter weerbarstig. Toch is er een stevig vertrekpunt om te bouwen aan een stevige rol. Het belang van een vitale lokale democratie vereist dat raad en griffie werken aan de positie van de raad.

2. Verkennen problematiek

Goede en slimme oplossingen bedenken, begint met het in kaart brengen van het probleem. Ieder zal vanuit de eigen praktijk tegen zaken aanlopen. Herkennen we die van elkaar? Zijn er rode draden te ontdekken? En wat drijft ons om hier mee aan de slag te gaan?

3. Beleidsprocessen geanalyseerd

Verkenning, ontwikkeling, uitvoering en evaluatie. In dit programmadeel brengen we in kaart wanneer de raad een rol kan of moet hebben en hoe daar op gestuurd kan worden.

4. Instrumenten voor raad en griffie

Wat zijn de knoppen waar de raad zelf en waar de griffie aan kunnen draaien? Essentieel punt is het grip krijgen op de eigen agenda, op de besteding van de tijd. Waar steekt de raad zijn tijd in en hoe draagt dat bij aan de positie van de raad?

5. Randvoorwaarden waar je zelf mee aan de slag kunt

Vanuit de griffie sturen op het verstevigen van de positie van de raad stelt hoge eisen. Wat vereist dat precies en welke (praktische) mogelijkheden zijn er om zelf invloed uit te oefenen? We besteden daarbij ook aandacht aan mogelijke valkuilen.

6. Regionale samenwerking als extra dimensie

Met de opgedane kennis bekijken we welke mogelijkheden er zijn om de gemeenteraad ook in de regio positie te geven op strategisch relevante onderwerpen. Naast de formele gemeenschappelijke regelingen, ontstaan steeds meer informele bestuurlijke samenwerkingen op strategische dossiers. De positie van de raad daarbij is per definitie onduidelijk. Een bijzondere uitdaging.

7. Formuleren eigen ‘agendapunten’ om mee aan de slag te gaan

Als afronding van de cursusdag brengt elke deelnemer in kaart wat de zaken zijn waar morgen mee aan de slag gegaan wordt. Door dit te delen ontstaan er ook gezamenlijke actiepunten, waarover ook na de cursusdag onderling contact kan blijven.

Docenten

Hans Peet
Griffier
Hans is bestuurskundige en heeft ruim 30 jaar gemeentelijke ervaring, waarvan de laatste 20 jaar als griffier. Hij werkte in kleine, middelgrote en grote gemeenten. Hans is de grondlegger van het BOB-vergadermodel, waarmee de gemeente Voorst in 2005 als eerste gemeente aan de slag ging. De drijfveer van Hans is om er aan bij te dragen dat de gemeenteraad een relevante maatschappelijke bijdrage levert. Dat de gemeenteraad gekend en erkend wordt. Duurzame lokale democratie vereist voortdurende inzet en vernieuwing. Op veel aspecten heeft Hans vernieuwende initiatieven laten zien: van efficiënte en burgergerichte vergadervormen tot de introductie van een Raadsagenda waar de raad daadwerkelijk ‘op kop’ gaat en actieve coaching van fracties en raadsleden.

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 20 november 2024
 • 09:30 - 17:00
 • Utrecht
 • € 795,-
  • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
Aanmelden

Referenties
Voor deze nieuwe cursus zijn nog geen referenties.

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl