1-daagse cursus

€ 645,-

Stikstofproblematiek: update bouwvrijstelling, actualiteiten en praktische handvatten voor 2024

10 oktober 2024

Utrecht
 • De bouwvrijstellig is van tafel, wat nu?
 • 1 dag
 • Praktische cursus
 • Gericht op de bouw- en vastgoedsector, gemeenten die bezig zijn met planologie/gebiedsontwikkeling 

Inleiding

De stikstofimpasse is nog steeds aan de orde. Na de Porthos-uitspraak van 2 november 2022 is de zogenaamde ‘bouwvrijstelling’ van tafel. Als gevolg moet er nu ook weer gerekend worden aan de realisatiefase. Er dus extra urgentie om nog kritischer te kijken naar emissie (en depositie) van stikstof op Natura-2000 gebieden. Maar dit is nog niet alles: in het eerste kwartaal van 2023 wordt uitspraak Afdeling inzake ‘VIA-15’ verwacht, dit betreft een alternatieve stikstofberekening bij grote infraprojecten. Echter, de vraag is of deze (alternatieve) methodiek standhoudt. De ontwikkelingen op het stikstofgebied blijven dus doorgaan en zorgvuldig met stikstof omgaan is meer nodig dan ooit. 

Inhoud en resultaat

In deze praktische cursus wordt inzicht gegeven in de stikstofproblematiek. De cursus is gericht op de bouw- en vastgoedsector en gemeenten die bezig zijn met planologie en gebiedsontwikkeling. Ook komen er oplossingen voor de bouw- en infrasector aan bod. Er zal besproken worden hoe we er op het moment voor staan. Dit zal geschetst worden binnen een juridisch kader en de relevante jurisprudentie. Maar ook zullen de handen uit de mouwen gaan. De deelnemers gaan aan de slag met AERIUS-berekeningen en er wordt ingegaan op onder meer ´de knoppen waaraan gedraaid kan worden´.

Doelgroep 

Beleidsmedewerkers, adviseurs en juristen die betrokken zijn bij het opstellen van ruimtelijke plannen en vergunningen en het beoordelen van de natuuraspecten (specifiek: bouw-, vastgoed- en infrasector). Doelgroep is werkzaam bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, rijk, natuurorganisaties, adviesbureaus, bouwbedrijven en projectontwikkelaars.

Programma

 •  Inleiding en update stikstofproblematiek
  • Wat springt in het oog?
  • Voortdurende relevantie van te hoge depositie op N-2000 gebieden (118 van de 162 N-2000 gebieden zijn overbelast)
  • Tegen welke problemen loopt de bouw-/vastgoedsector, maar ook overheden aan?
  • Vooruitblik van de oplossingsrichtingen (in middagdeel verder verdiepen)
  • Breder perspectief: ontwikkelingen in het landelijk gebied (KRW-opgave, nitraatrichtlijn)

 • Juridisch kader
  • Basis: Vogelrichtlijn/habitatrichtlijn (m.n. artikel 6 Habitatrichtlijn)
  • Uitgewerkt in Omgevingswet, deel natuurbescherming
  • Kern: geen significante effecten sorteren op Natura-2000 gebieden
  • Gevolgen Porthos-uitspraak van 2-11-2022
  • Relevante jurisprudentie, voorbeelden:
  • Wanneer is sprake van ‘significant effect’?
  • Wat zijn de (on-)mogelijkheden van (intern/extern) salderen, wat is de bandbreedte hiervan?
  • Juridische beschouwing voor de toekomst
  • Nieuwe jurisprudentie
  • Omgevingswet

 • Praktisch kader
  • Uitleg en korte inleiding AERIUS
  • Voor welke plannen/projecten een AERIUS-calculatie
  • AERIUS-calculatie: uitvoering
  • Realisatie-/bouwfase
  • Gebruiksfase
  • Verdieping AERIUS-calculatie
  • Plan
  • Project/vergunningen: o.m. procedurele aspecten
  • Beheer/onderhoud
  • Afkapgrens
  • Oplossingsrichtingen
  • Inzet mobiele werktuigen
  • Handreiking voortoets stikstof
  • Ecologisch quickscan (basis)
  • Salderen
  • Referentiesituaties
  • ADC

 • Afronding en vooruitblik

Docenten

Mr. Lukas Baars
Senior adviseur fysieke leefomgeving
 
Lukas is senior adviseur fysieke leefomgeving en partner bij KokxDeVoogd. Eerder werkte hij als advocaat en adviseur bij een middelgrote gemeente en een groot adviesbureau. Zodoende heeft hij veel ervaring opgedaan met het omgevingsrecht. Ook is hij als docent actief; hij verzorgt regelmatig cursussen over stikstof/Wet natuurbescherming, maar ook de Omgevingswet.
 
Docentprofiel met cartaID 16922 niet gevonden.

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus
  Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.


Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren55

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 10 oktober 2024
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 645,-
  • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
Aanmelden

Referenties

 Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Docentprofiel met cartaID 25722 niet gevonden.