Online cursus + 1-daagse cursus

€ 826,45

E-cursus Basis Circulariteit + ‘Op weg naar een circulaire gemeente’

29 maart 2023

Utrecht
 • Alle ins en outs over de circulaire economie
 • Welke veelgebruikte tools er zijn om een project, proces, gebied of product meer circulair te maken
 • De relatie tussen circulariteit en andere duurzaamheidsthema’s, zoals klimaatadaptatie, de energietransitie en biodiversiteit
 • De risico’s en uitdagingen die komen kijken bij de circulaire economie en hoe we deze het hoofd kunnen bieden
 • Circulariteit in het overheidsbeleid (Europa/Rijk/provincie/gemeente)
 • Concreet en praktisch, van ambitie naar realisatie
 • Tot 1 maand na de laatste cursusdag toegang tot Klimaatweb PRO kennisbank

Inleiding

De mens oefent grote druk uit op de aarde, het milieu en de flora en fauna; het ecosysteem van onze planeet. Een circulaire economie kan en moet bijdragen aan het verlichten van die druk, het verminderen en voorkomen van (verdere) negatieve gevolgen en ten slotte aan het herstel van ons ecosysteem. Om impact te maken in de circulaire transitie moeten publieke, maatschappelijke en private partijen samen aan de slag. De e-cursus Circulariteit en de 1-daagse fysieke cursus Op weg naar een circulaire gemeente geven jou concrete handvatten en voorbeelden om met de circulaire transitie aan de gang te gaan.

cursus Circulariteit

De ambitie is dat uiterlijk in 2050, maar liever veel eerder, de Nederlandse economie circulair is. In 2030 willen we 50% van de einddoelstelling hebben gerealiseerd. Voor 2023 is het doel om een basis te leggen in kennis en ervaring om vervolgens de doelstellingen in 2030 en 2050 te realiseren.
Circulariteit definiëren we als ‘een economisch systeem waarin waarde behouden blijft of ontstaat door producten en grondstoffen te hergebruiken en vernietiging van grondstoffen te minimaliseren’. Om dit systeem te realiseren is het van belang om de hele keten daar op aan te passen.
In de e-cursus worden alle basiszaken over circulariteit behandeld. Zoek jij meer houvast in de inhoud en sturing op de aanpak van circulaire uitdagingen binnen jouw functie?  Dan is deze e-cursus wat voor jou!

Circulariteit in de gemeente
Er liggen grote kansen in de regio om de transitie naar een Circulaire Economie te versnellen. De transitie is namelijk een systeemverandering en vraagt in grote mate om beweging van onderop. Naast het stimuleren van circulariteit bij externe partijen kan een gemeente zelf ook veel doen om circulariteit in de gemeente naar een hoger plan te tillen. Denk bijvoorbeeld aan circulair inkopen, circulair bouwen, anders omgaan met afval en het benutten van biomassa.
Deze cursus geeft je inzicht in hoe je als gemeente een sleutelrol kunt pakken in de transitie naar een circulaire economie in de regio. Enerzijds door circulaire economie beleidsmatig in te bedden, anderzijds door circulaire activiteiten te ondernemen en te stimuleren. De cursus biedt concrete handvatten en voorbeelden zodat je ook praktisch aan de slag kunt met de kennis.

Inhoud en resultaat

E-cursus Circulariteit:
- De kernprincipes rondom de circulaire economie en waarom de transitie van een lineaire naar een circulaire economie zo belangrijk is
- Hoe de circulaire economie waarde creëert voor de maatschappij, organisaties en producten en welke rol circulaire businessmodellen spelen  deze duurzame waardecreatie op alle niveaus
- Welke veelgebruikte tools er zijn om een project, proces, gebied of product meer circulair te maken
- Wat levenscyclusdenken inhoudt en de relevantie ervan met betrekking tot de circulaire economie
- De relatie tussen circulariteit en andere duurzaamheidsthema’s
- De risico’s en uitdagingen die komen kijken bij de circulaire economie en hoe we deze het hoofd kunnen bieden


Circulariteit in de gemeente:
- Waarom CE?
- Wat is CE?
- Beleid CE
- CE uitgediept aan de hand van relevante thema’s:
- Uitwerken casussen over de relevante thema’s
- Uitwerken projectplan voor jouw gemeente
 

Doelgroep 

De e-cursus is bestemd voor iedereen die tijdens zijn/haar werkzaamheden in aanraking komt met circulariteit. Denk bijvoorbeeld aan (beleids-)medewerkers van gemeenten en provincies die circulariteit en/of duurzaamheid in hun portefeuille hebben of krijgen. De e-cursus is echter ook interessant voor medewerkers van bedrijven en organisaties die aan de slag willen met circulariteit. 

 

Programma

E-cursus Circulariteit:

 • Les 1: Introductie circulariteit
 • Les 2: Waardecreatie in de circulaire economie
 • Les 3: Tools voor circulariteit
 • Les 4: Raakvlakken circulariteit
 • Les 5: Aandachtspunten van een circulaire economie

Circulariteit in de gemeente:

 • Beleid: Landelijk uitvoeringsprogramma, de vijf transitieagenda’s en de productgroepen
 • Het ontwikkelen van een circulaire visie en regionaal beleid
 • Afval als grondstof
 • Circulaire bouw
 • Circulair inkopen
 • Circulariteit stimuleren bij inwoners en bedrijven
 • Samenwerkingen in de regio 

Docenten

Tim Bulters
Projectleider Circulaire Economie – Natuur en Milieufederaties
Tim is in afgestudeerd als ecoloog aan de Universiteit van Amsterdam. Na 4 jaar als docent op de Universiteit van Amsterdam en 2 jaar als duurzaamheidsconsultant werkt hij sinds 2018 bij Natuur en Milieufederatie Utrecht. Daar werkt hij aan de regionale transitie naar de circulaire economie, onder anderen door het ondersteunen van bedrijven en het samenwerken met regionale overheden. Sinds 2021 coördineert hij ook de samenwerking tussen alle Natuur en Milieufederaties in Nederland op het gebied van Circulaire Economie. Vanuit deze rol heeft hij goed zicht op de verschillende ontwikkelingen op dit thema in Nederland.
Heleen Ballemans
Adviseur Duurzame leefomgeving bij AT Osborne
Heleen houdt zich als adviseur Duurzame Leefomgeving bij AT Osborne bezig met opgaven op het raakvlak van mens en milieu. Vanuit haar intrinsieke motivatie wil zij bijdragen aan het realiseren van een veerkrachtige, groene maatschappij. Tijdens haar opleiding Industriële Ecologie (TU Delft/Leiden Universiteit) heeft Heleen een brede, integrale interesse en visie op duurzaamheid ontwikkeld, en is zij gespecialiseerd in het kwantificeren van de impacts van circulaire oplossingen in de praktijk.
Fanauw Hoppe
Duurzaamheidsadviseur bij Flux Partners
Fanauw is duurzaamheidsadviseur bij Flux Partners. Hij is gespecialiseerd in aanbestedings-, bouw- en contractenrecht en heeft veel affiniteit met innovatieve en complexe projecten. Hij adviseert vanuit zijn expertises op het gebied van duurzaamheid (energie, klimaat, circulair bouwen). Fanauw geeft regelmatig cursussen en presentaties op het gebied van circulair aanbesteden en is mede-auteur van het groenboek: circulariteit en gebiedsontwikkeling.
 

Materiaal

 •  Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Klimaatweb Pro tot een maand na de cursus
  Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.
  Verder krijgt u met Klimaatweb Pro gratis toegang tot dossiers, digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 10 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1010

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

Aanmelden

Referenties

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.