Online

€ 249,-

E-cursus Handhaving Omgevingswet


 • Specifiek gericht op de nieuwe regels van toezicht en handhaving onder de Omgevingswet
 • Naast inzicht in de wijzigingen ook de regels die wel van kracht blijven: compleet plaatje
 • Online in uw eigen tijd en eigen tempo
 • 6 lessen
 • Elke les is een mix van theorie, verhelderende webcolleges, praktijkvoorbeelden en opdrachten
 • Na afloop toets en certificaat
 • 3 studie-uren

Inleiding

De regels van de nieuwe Omgevingswet zijn inmiddels duidelijk, maar binnenkort moeten de overheden er echt klaar voor zijn.De nieuwe wet heeft ook consequenties voor toezicht en handhaving. Enerzijds door de nieuwe systematiek en anderzijds door een verschuiving van verantwoordelijkheden. En ook: de rol van de handhaver en toezichthouder verandert. Hoe gaat u dat op een nieuwe manier invullen?

Uitgangspunt in de Omgevingswet is een integrale benadering en een terugtredende overheid: minder vergunningen en meer doelvoorschriften en zorgplicht. Daarnaast wordt er zoveel mogelijk overgeschakeld op doelvoorschriften. Ook ligt er een relatie tussen zorgplicht en maatwerkvoorschrift: wanneer kan worden gehandhaafd op grond van zorgplicht en wanneer moet worden voorzien in het opleggen van een maatwerkvoorschrift?
Allemaal wijzigingen die van belang zijn voor de toezichthouder en handhaver.

Tegelijkertijd blijven ook veel zaken hetzelfde, zoals de handhavingsbepalingen in de Awb. Maar hoe verhouden die zich dan tot de bepalingen in de Omgevingswet? Hoe ligt die relatie?

Inhoud en resultaat

In deze e-cursus wordt inzicht geboden in de wijzigingen voor toezicht en handhaving als gevolg van de Omgevingswet. Daarbij wordt ook gekeken naar de handhavingsregels die wel van kracht blijven. Er wordt een uitgebreide basis geboden.

Kortom, een compleet overzicht van de nieuwe regels voor toezicht en handhaving onder de Omgevingswet.

Werkwijze e-cursus

Deze e-cursus is online te volgen in uw eigen omgeving via tablet of computer. U logt in en u start met de lessen, waarbij u in uw eigen tempo de 6 lessen volgt. Elke les is een mix van theorie, verhelderende webcolleges, praktijkvoorbeelden en opdrachten. Na elke opdracht ziet u of u die goed heeft beantwoord en krijgt u uitleg.

Op uw persoonlijke overzichtspagina kunt u gedurende de cursus uw kennisopname en voortgang bijhouden. Daardoor kunt u ook goed zien welke onderwerpen uit de cursus wellicht nog extra aandacht nodig hebben.

E-cursus plus Kennisbank

Tegelijk met de e-cursus krijgt u ter ondersteuning ook direct toegang tot de Kennisbank Omgevingsweb Professional, met daarin wetgeving, jurisprudentie, nieuws en achtergrondmateriaal. Deze kunt u tijdens de cursus raadplegen bij het beantwoorden van de opdrachten, maar ook om soms even wat verder te kijken met betrekking tot een onderwerp. De kennisbank blijft beschikbaar zolang u bezig bent met de cursus en vormt een uitgebreide bron van informatie en verdieping.

Als u alle lessen afgerond hebt volgt een toets. U krijgt een aantal vragen voorgelegd. Deze zijn een dwarsdoorsnede van de e-cursus. Als u 60% correct beantwoordt, bent u geslaagd. U kunt één keer een herkansing doen. Indien u slaagt kunt u direct zelf een certificaat uitprinten.Na afloop van de cursus krijgt u de beschikking over de Memotrainer. Dit is een interactieve tool, waarmee u uw kennis actueel houdt na de cursus. Na de cursus ontvangt u elke week 10 digitale vragen via uw smartphone, tablet of computer.

Doelgroep

Deze e-cursus is met name bestemd voor toezichthouders en handhavers. Zij zijn werkzaam bij gemeenten, omgevingsdiensten, provincies en inspectiediensten. De e-cursus is ook interessant voor adviesbureaus, juristen en de advocatuur.

Programma

Les 1: Overzicht Omgevingswet

In deze inleidende les worden de hoofdlijnen van de Omgevingswet besproken. Allereerst zijn dat de doelen en uitgangspunten. Daarna komen de systematiek, instrumenten, AMvB’s en Bruidsschat aan de orde.

Les 2: Omgevingswet: wijzigingen voor de handhaving

In deze les gaan we inzoomen op de wijzigingen die de Omgevingswet in petto heeft voor toezicht en handhaving. Dan gaat het om regulering via algemene regels, algemene en specifieke zorgplichten, de rol van doelvoorschriften, de integrale benadering, maatwerk en locatiespecifieke regelgeving en tot slot de bepaling van het bevoegd gezag.

Les 3: Handhaving: introductie en overzicht

In deze les wordt het handhavingsrecht op hoofdlijnen uiteengezet. In welke wetten vindt je de toepasselijke bepalingen en wat zijn ook alweer de belangrijkste begrippen. Ook komen kort de bestuursrechtelijke sanctiemogelijkheden en de beginselplicht handhaving aan bod. Ten slotte wordt aangegeven wat er nu anders gaat lopen onder de Omgevingswet.

Les 4: Het handhavingsbesluit

In deze les maken we kennis met de standaardonderdelen van het handhavingsbesluit. Dan gaat het om overtreding, overtreder, bewijslast en bewijslevering en procedure. Ook zie je welke onderdelen je steeds terugvindt in het handhavingsbesluit en hoe dat besluit daadwerkelijk effect krijgt.

Les 5: Na het handhavingsbesluit

Deze les gaan we kijken hoe de uitvoering van handhaving in de praktijk werkt. Dan gaat het om toepassing van bestuursdwang en alle wettelijke bevoegdheden die nodig zijn. Vervolgens komt het kostenverhaal na bestuursdwang aan bod. Tenslotte komt de invordering van de dwangsom aan bod.

Les 6: Anders werken onder de Omgevingswet

In deze les gaan we in op de veranderingen voor de handhaving door de komst van de Omgevingswet. We lopen de veranderingen zelf nog eens door en bespreken de organisatie van de handhaving, want de onderlinge relaties tussen bestuursorganen worden wel anders van aard. Vervolgens komen de veranderprofiele van de toezichthouders en handhavers aan bod en tenslotte de kerncompetenties die daaruit volgen.

Docenten

Minou Woestenenk
Advocaat bij Woestenenk Legal
Mr. drs. M. (Minou) Woestenenk is zelfstandig advocaat omgevingsrecht. Van 1990 tot 1994 adviseerde zij zowel overheid als bedrijfsleven over allerlei onderwerpen op het gebied van het milieurecht. Tussen 1995 en 2008 werkte zij bij gemeente en provincie aan vergunningverlening, handhaving, projecten en bodemsanering. In de periode 2008 – 2011 verbreedde ze haar blik naar vastgoed en ruimtelijke ordening. Sinds 2012 is ze advocaat-ondernemer. Ze staat bedrijven, particulieren en overheidsorganisaties bij met advies en vertegenwoordigt hen in juridische procedures. Zij schrijft met regelmaat over handhaving van omgevingsrecht. Zij heeft een pragmatische benadering en heeft een grote voorkeur voor ‘klare taal’, omdat ze vindt dat 'iedereen' moet kunnen begrijpen hoe het handhavingsproces in elkaar zit.

Materiaal

U heeft zes maanden lang de mogelijkheid de E-cursus te completeren.

Gedurende de gehele looptijd van zes maanden heeft u ook toegang tot de complete kennisbank Omgevingsweb Professioneel. Hier vindt u actuele teksten van de wetten en besluiten, de toelichtingen en verhelderende artikelen en boeken over alle thema’s binnen de Omgevingswet. Tegelijkertijd met de E-cursus ontvangt u van ons de inlogcodes van de kennisbank.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 249,-
 • € 249,-

  Indien u de e-cursus met meerdere personen wil volgen, geldt een staffelkorting:

  • 5 tot 10 personen € 199,- per cursist na de 1e cursist
  • 10 tot 20 personen € 175,- per cursist na de 10e cursist
  • Meer dan 20 personen: € 99,- per cursist na de 20e cursist
  • Meer dan 50 personen: neem contact op met de programmamanager voor een passend aanbod

  Alle genoemde bedragen zijn excl. btw 21%

Aanmelden

Referenties
Voor deze e-cursus zijn nog geen referenties bekend.

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Floortje Grooten
Vakredacteur, Pont Academy
U kunt contact opnemen met Floortje via floortje@berghauserpont.nl