1-daagse cursus

€ 795,-

Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht

3 oktober 2024

Utrecht
 • In één dag op de hoogte van de nieuwe landelijke handhavingsstrategie
 • Zowel beleidsmatig als uitvoering
 • Voor toezichthouders, handhavers en beleidsmedewerkers in VTH-domein omgevingsrecht
 • Aan de slag met 25 praktijkcases om greep te krijgen op de inhoud
 • Ook aandacht voor het nieuwe werken onder de Omgevingswet

 

Inleiding

De inwerkingtreding van de Omgevingswet en het Omgevingsbesluit hebben tot gevolg dat het bestaande handhavingsbeleid moet worden geactualiseerd. En, gelet op het vervallen van de huidige regelgeving in het omgevingsrecht, bij voorkeur gelijk met de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Op basis van het veranderend beleid wijzigt ook de uitvoeringspraktijk. En dat betekent “werk aan de winkel” voor de beleidsmedewerkers in het werkveld van vergunningen, toezicht en handhaving (het VTH-domein) van het omgevingsrecht. Maar het betekent ook een grote verandering voor het werkveld zelf, voor de toezichthouders en handhavers in dat VTH-domein.
Juist voor deze doelgroep is van belang dat er kan (moet) worden gewerkt op basis van de nieuwe “Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht”, de LHSO. Voor hen hebben wij voor het werken met de nieuwe regelgeving en het vernieuwde beleidskader een cursus op maat gemaakt.
Geschikt voor elke toezichthouder en handhaver en ook aanbevolen voor de beleidsmedewerk(st)er in het VTH-domein.

Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (LHSO)

Een passende interventie bij elke overtreding en de beginselplicht tot handhaving zijn al bekende ingrediënten in het omgevingsrecht. Nieuw is dat er een intensivering plaatsvindt van de toepassing van het Strafrecht en dat een nieuwe balans moet worden gevonden tussen dat Strafrecht en het Bestuursrecht. De LHSO geeft daartoe een belangrijke aanzet.De LHSO is primair gericht op de (milieu)basistaken, zoals die door de Omgevingsdiensten moeten worden uitgevoerd. Hiervoor geldt ook een vaststellingsplicht. Voor de overige taken binnen het omgevingsrecht wordt de vaststelling geadviseerd.
Dat geldt bijv. voor de bouw- en erfgoedregels en de overige lokale regels, zoals die in het Omgevingsplan worden vastgesteld. De LHSO kan dan ook worden ingezet op het gehele terrein van de fysieke leefomgeving.

De LHSO kent acht (nieuwe) uitgangspunten, die centraal staan bij de handhaving van het omgevingsrecht:

 • Een veilige- en gezonde fysieke leefomgeving
 • Vertrouwen en respect
 • Integraal-, risico gestuurd en effectgericht werken
 • Onafhankelijk en professioneel optrede• Loyale samenwerking tussen ketenpartners
 • Adequate overlegstructuur, zowel beleidsmatig als operationeel
 • Dienstbaar en rolvast optreden
 • Transparant werken

Het bekende stappenplan (A1 t/m A4 en type A t/m D) blijft bestaan. Nieuw is echter dat nadrukkelijk de positie van het Strafrecht in beeld komt en ook de samenwerking met de ketenpartners. Ook de toepassing van de bestuurlijke boete passeert de revue.

Inhoud en resultaat

In deze cursus wordt u geleerd te werken met de nieuwe LSHO, zowel beleidsmatig als in de uitvoering, waarbij op praktische wijze wordt bekeken wat dit voor uw huidige werkzaamheden betekent.
Daarbij komt ook het nieuwe werken onder de Omgevingswet aan bod: wat betekent het voor de toezichthouder en de handhaver dat, naast het “gewone” werk, een situatie ook beoordeeld moet worden om de mogelijkheid van een maatwerktoepassing en dat domein overstijgend moet worden nagedacht hoe een situatie kan / moet worden opgelost. Ook wordt aandacht geschonken aan de omslag naar “ja, mits” en de gevolgen daarvan voor toezicht en handhaving. Uiteraard wordt ook aandacht geschonken aan de handhaving van gedragsvoorschriften, doelvoorschriften, zorgplicht en het werken met open normen. 

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor toezichthouders, handhavers en beleidsmedewerkers uit het VTH-domein omgevingsrecht. Zij zijn met name werkzaam bij omgevingsdiensten en gemeenten, maar de cursus is ook interessant voor andere handhavende bevoegde gezagen als waterschappen, provincies en Rijk.

Programma

Beleidsmatig

 • Plaats en positie van het handhavingsbeleid. Uitleg van hoofdstuk 18 van de Omgevingswet en hoofdstuk 13 van het Omgevingsbesluit en de (basis) Verordening Kwaliteit, toezicht en handhaving Omgevingsrecht
 • Het werken met beleidsregels omtrent toezicht en handhaving
 • Het werken met een handhavingsstrategie “bouwen” en “erfgoed”
 • Het werken met een handhavingsstrategie “horeca”

Uitvoering

Dit onderdeel van de cursus is volledig interactief. De theorie wordt op basis van circa 25 verschillende casussen uit de fysieke leefomgeving groepsgewijs uitgewerkt naar uiteenlopende praktijksituaties. Die monden uit in allerlei vormen van bestuurs- en/of strafrechtelijke handhaving, waarbij er aandacht is voor de typering van de overtreder(s) en de aard en inhoud van de op te leggen sanctie.
Aan de hand van de casuïstiek komen onder meer aan de orde:

 • Wat is de ernst van de overtreding?
 • Welke ketenpartners zijn in een situatie betrokken?
 • Is – gezien de ernst van de situatie – actie nodig richting bestuurders en/of social media?
 • Welke herstelsanctie zou kunnen worden toepast, wat is een passende interventie;
 • Is in een situatie een bestraffende sanctie op z’n plaats en zo ja, welke?
 • Wat is het gedrag van de overtreder en wie is de normadressaat?
 • Zijn er verzwarende omstandigheden van toepassing?
 • Is sprake van recidive?
 • Is er sprake van enig financieel voordeel als gevolg van een overtreding?
 • Is er sprake van deskundige medeverdachten?
 • Zijn er domein specifieke omstandigheden?
 • Is er sprake van een open norm, een maatwerkmogelijkheid of de interpretatie van een doelvoorschrift?

Tot besluit

 • Wordt er aandacht geschonken aan de communicatie tussen de toezichthouder en de overtreder. Die is namelijk essentieel en wordt in de nabije toekomst nog belangrijker. Er staan wellicht grote (financiële) belangen op het spel en
 • Wordt aandacht geschonken aan het spanningsveld tussen de toezichthouder en de positie van een Omgevingsdienst respectievelijk de opdrachtgevende gemeente of provincie. Ook is er aandacht voor de invloed van social media in gevallen van toezicht en handhaving.

Docenten

Jan Boer
Trainer en adviseur bij Adviesbureau Verschoor
Jan is een gepassioneerd entert(r)ainer in het omgevingsrecht. Hij was 44 jaar actief binnen de overheid en heeft nog steeds zijn eigen trainingsbureau. Jan staat midden in het veld als het gaat om de veranderende wereld rond de Omgevingswet: de processen, de gedragsverandering, toezicht, handhaving en vergunningverlening. Steeds met de focus op de praktijk en de toepassing van de nieuwe regels in de bestaande “gevestigde orde”. Jan probeert deelnemers enthousiast te maken voor alle facetten van het omgevingsrecht en de saaie wetteksten te doorgronden en deze vooral toe te spitsen op praktijksituaties en op die manier al doende te leren. Trainingsdagen worden levendig en een uitdaging om bij te wonen. Jan heeft recent 150 studenten mogen begeleiden in de permanente her- en bijscholing Omgevingsrecht.

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren55

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 3 oktober 2024
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 795,-
  • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
Aanmelden

Referenties
Voor deze nieuwe cursus zijn nog geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Chiara van Ommeren
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Chiara via chiara@berghauserpont.nl of telefonisch op 06-2532 7103