1-daagse cursus

€ 645,-

Handhaving Wet natuurbescherming

6 april 2023

Utrecht
 • In één dag alles over handhaving natuurbescherming
 • Verbodsbepalingen
 • Handhaving besluiten: ontheffingen, vrijstellingen, gedragscodes, vergunningen, meldingen, etc
 • Handhavingsinstrumenten op een rij, specifiek gericht op natuur
 • Relatie met de Wabo.
 • Rollen en verantwoordelijkheden

Inleiding

Nu de Wet natuurbescherming een tijdje in werking is komt ook de handhaving weer meer in de aandacht te staan. Bouwen, verbouwen, isoleren, of asbest verwijderen: overal kun je tegen beschermde soorten en hun verblijfplaatsen aanlopen. Voor wat betreft toezicht en handhaving zijn er verantwoordelijkheden voor zowel gemeentelijke, provinciale als rijkstoezichthouders en handhavers, al dan niet via uitvoeringsdiensten. In deze cursus wordt op de verschillende rollen en verantwoordelijkheden ingegaan.

Inhoud en resultaat

Als introductie zal een eerst kort overzicht worden gegeven op de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming, waarbij aandacht zal worden besteed aan de diverse verboden rond gebiedsbescherming, soortenbescherming en de bescherming van houtopstanden. In de meeste verbodsbepalingen in de afdeling over soortbescherming van de Wet natuurbescherming is ‘opzet’ opgenomen als bestanddeel en dat betekent een verzwaring van de bewijslast voor de handhavende instanties.

Ook wordt de verhouding tot de Wabo besproken, alsmede de vraag wie verantwoordelijkheid draagt voor een eventuele ‘aanhaak’. Daarnaast zal de handhaving van de omgevingsvergunning worden behandeld in geval dat een verklaring van geen bedenkingen op grond van de Wet natuurbescherming onderdeel uitmaakt van de omgevingsvergunning.

Verder komt aan de orde de handhaving van de diverse besluiten (ontheffingen, vrijstellingen, gedragscodes, vergunningen, meldingen, toegangsbeperkingen) uit de Wet natuurbescherming, het handhavingsinstrumentarium en de verhouding tot de Wet economische delicten. Ook wordt aandacht besteed aan eisen rond tijdigheid van compensatie en toezicht op uitvoering van monitorings- en verslagleggingsverplichtingen. En daarnaast komen bestuurlijke maatregelen aan bod.

De cursus is interactief: praktijkgevallen en vragen kunnen door de deelnemers worden ingebracht en besproken.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor handhavers en toezichthouders van de Wet natuurbescherming bij zowel provincies als gemeenten.

Er wordt verondersteld dat men al bekend is met algemene kennis van toezicht en handhaving, handhavingsinstrumenten, proces-verbaal, etc., aantoonbaar door vooropleiding en/of functie.

Programma

Verbodsbepalingen in Wet natuurbescherming
 • Overzicht verboden:
  • gebiedsbescherming
  • soortenbescherming
  • bescherming van houtopstanden
 • Het begrip opzet
 • Verzwaring van de bewijslast

Verhouding tot de Wabo
 • Wie is verantwoordelijk voor de aanhaak
 • Verklaring van geen bedenkingen Wnb
 • Hoe handhaven?
Handhaving besluiten Wet natuurbescherming
 • Ontheffingen
 • Vrijstellingen
 • Gedragscodes
 • Vergunningen
 • Meldingen
 • Toegangsbeperkingen
Handhavingsinstrumentarium Wet natuurbescherming
 • Bestuursdwang en dwangsom
 • Bestuurlijke strafbeschikking
 • Verhouding met Wet economische delicten
 • Eisen rond tijdigheid van compensatie
 • Toezicht op uitvoering van monitorings- en verslagleggingsverplichtingen
 • Bestuurlijke maatregelen:
  • weigeren of intrekken van de jachtakte door de politie (art. 3.28 lid 3 en 5.4 lid 4 en 8.1 Wnb)
  • het intrekken van een vergunning/ontheffing (art. 5.4 Wnb)
  • het toepassen van (spoed)bestuursdwang worden besproken (art. 7.2 Wnb)

Deze instrumenten worden besproken aan de hand van praktijkcases

Docenten

mr. drs. Luuk Boerema
Juridisch adviseur natuur en leefomgeving, Boerema & Van den Brink
 
Luuk is als jurist al meer dan twintig jaar betrokken bij vraagstukken over de afweging tussen economie en ecologie. Specialismen zijn gebiedsbescherming en het soortenbeschermingsrecht. Hij heeft al vele cursussen over natuurwetgeving gegeven.
 
Bekijk op Omgevingsweb
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren55

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

Aanmelden

Referenties

Docent veel kennis, zeer prettig!

Duidelijke uitleg door iemand met duidelijke kennis van de materie & praktijk.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u deze cursus incompany volgen?

Of wilt u persoonlijk studieadvies? We vertellen u graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ramon Blok
Programmamanager OmgevingsWeb, Berghauser Pont
 
U kunt contact opnemen met Ramon via 06-55544555 of via ramon.blok@berghauserpont.nl