3-daagse cursus

€ 1.695,-

Beleidsmedewerker VTH


 • In 3 dagen alle ins en outs over het VTH-beleid
 • Specifiek gericht op beleidsmedewerkers VTH
 • Achtergrond, doel en inhoud van de wettelijke procescriteria VTH en toepassing daarvan in de praktijk
 • 3 dagen: algemeen, toezicht en handhaving, vergunningverlening
 • Up to date met de Omgevingswet
 • Met name voor startende, maar ook interessant voor meer ervaren beleidsmedewerkers VTH


Inleiding

Omgevingsrecht is een verzamelterm voor wet- en regelgeving die gaat over de fysieke leefomgeving zoals milieu, natuur, water, bouwen en ruimtelijke ordening. Hoofddoel is een veilige en gezonde leefomgeving te realiseren en deze op een duurzame en doelmatige wijze te behouden, beheren, gebruiken en ontwikkelen.

De lokale overheden provincies, gemeenten en waterschappen spelen daarbij een belangrijke rol door een adequate uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken). Als deze VTH-taken niet goed worden uitgevoerd, kan dat grote invloed hebben op de veiligheid en gezondheid van de leefomgeving.

De Rijkswetgever stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken. Om een professionele uitvoering te bevorderen, gelden er wettelijke procescriteria. Die stonden in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) met uitvoeringsbesluiten. En die zijn nu terug in de Omgevingswet met uitvoeringsbesluiten. Voor toezicht en handhaving gelden de procescriteria al sinds jaar en dag. Vanaf 2017 gelden ze ook voor vergunningverlening.

Een beleidsmedewerker VTH heeft de belangrijke taak om ervoor te zorgen dat de eigen organisatie tijdig en volledig aan die procescriteria voldoet en ook blijft voldoen. Dat is een pittige klus die vraagt om de nodige kennis en kunde en bestuurlijke sensitiviteit in de complexe wereld van bestuurs- en strafrecht waarbij kennisdeling en samenwerking hoog in het vaandel staan.

Inhoud en resultaat

Deze praktijkgerichte cursus van drie dagen geeft een grondig inzicht in de ins en outs van het betekenisvolle vak van Beleidsmedewerker VTH op het domein omgevingsrecht.

Na afloop van deze cursus heeft u een diep en breed beeld van achtergrond, doel en inhoud van de wettelijke procescriteria VTH en de toepassing daarvan in de praktijk van beleidsmedewerker VTH voor uw eigen organisatie. Deze interactieve cursus met een afwisseling van theorie, praktijkvoorbeelden en zelf aan de slag met onder meet SMART doelen, bestaat in totaal uit drie dagen:

 • Dag 1: Achtergrond, doel, inhoud en systematiek van de procescriteria VTH algemeen
 • Dag 2 en 3: Verdieping beleidsmedewerker onderdelen vergunningverlening,  toezicht en handhaving

De drie cursusdagen zijn in samenhang met elkaar verbonden maar desgewenst kunnen dag 2 en 3 ook los van dag 1 worden gevolgd. Tijdens de gehele cursus heeft u volop de gelegenheid om eigen praktijkvoorbeelden in te brengen en te bespreken. Interessante onderwerpen ter bespreking kunt u vooraf al aangeven in het intakeformulier. Verder gaat u samen met mede cursisten ook volop zelf aan de slag met onder meer het formuleren van SMART doelen en daaraan gekoppelde activiteiten.

Doelgroep

Deze cursus is met name bedoeld voor startende maar ook interessant voor meer ervaren beleidsmedewerkers VTH die werkzaam zijn bij gemeenten, provincies, waterschappen en omgevingsdiensten op het domein omgevingsrecht.

Daarnaast is de cursus zeer interessant voor onder meer adviesbureaus en ZZP’ers die regelmatig worden ingehuurd door lokale overheden voor het uitvoeren van beleidstaken VTH op het domein omgevingsrecht.

Programma

Dag 1: Achtergrond, doel, inhoud en systematiek van de procescriteria VTH algemeen

Achtergrond en doel procescriteria VTH

 • Korte terugblik op belangrijke mijlpalen
 • Praktijkvoorbeelden waar het mis ging met rol Onderzoeksraad voor Veiligheid
 • Toezicht op uitvoering: horizontale verantwoording, interbestuurlijk toezicht, stelselonderzoeken, interne borging naleving

 Inhoud en systematiek procescriteria VTH

 • Beleidscyclus VTH (Big Eight) in relatie tot beleidscyclus omgevingsrecht
 • Hoofdlijnen procescriteria VTH in Omgevingswet (Hfdst 18)
 • Hoofdlijnen procescriteria VTH in Omgevingsbesluit (Hfdst 13) en Omgevingsregeling
 • Hoofdlijnen Modelverordening kwaliteit VTH en kwaliteitscriteria 2.2
 • Intern draagvlak: waarom, wanneer en hoe.

Dag 2 en 3: Verdieping beleidsmedewerker VTH

Beleidscyclus toezicht en handhaving

 • Beleidscyclus toezicht en handhaving (Big Eight) in relatie tot beleidscyclus omgevingsrecht
 • Modelverordening kwaliteit VTH en kwaliteitscriteria 2.2

 Inhoud en toepassing procescriteria VTH met doorkijk naar Omgevingswet

 • Handhavings-en vergunningenbeleid opstellen: reikwijdte, doelen en activiteiten,probleemanalyse, analyse van inzichten, technieken en werkwijzen, prioriteiten,methodiek doelbereiking, objectieve beoordelingscriteria, afstemmingonderling en met strafrecht, samenwerkings- en afstemmingsafspraken,uniformiteit taken omgevingsdienst, bekendmaking, beleidsaanpassingen.
 • Uitvoeringsprogrammaopstellen: activiteiten in verbinding met doelen en prioriteiten,afstemming met strafrecht, werkplannen, uniformiteit takenomgevingsdienst, bekendmaking.
 • Uitvoeringsorganisatie: personeelsformatie, bereikbaar- en beschikbaarheid buiten kantooruren,werkprocessen, procedures en informatievoorziening, functiescheiding,roulatieschema.
 • Borgingvan de middelen: inzichtelijkheid benodigde en beschikbare personele enfinanciële middelen, aanvulling of aanpassing.
 • Monitoring:resultaat en voortgangsbewaking doelbereiking en uitvoering programma,registratie gegevens.
 • Rapportageopstellen: frequentie, uitvoering activiteiten programma en doelbereiking,samenwerkings- en afstemmingsafspraken, bekendmaking.

Intern draagvlak en betrokkenheid medewerkers, management en bestuur

 •  Aandachtspunten, tips en trucs bij voorbereiding, uitvoering en evaluatie.
   

Docenten

Jan Boer
Trainer en adviseur bij Adviesbureau Verschoor
Jan is een gepassioneerd entert(r)ainer in het omgevingsrecht. Hij was 44 jaar actief binnen de overheid en heeft nog steeds zijn eigen trainingsbureau. Jan staat midden in het veld als het gaat om de veranderende wereld rond de Omgevingswet: de processen, de gedragsverandering, toezicht, handhaving en vergunningverlening. Steeds met de focus op de praktijk en de toepassing van de nieuwe regels in de bestaande “gevestigde orde”. Jan probeert deelnemers enthousiast te maken voor alle facetten van het omgevingsrecht en de saaie wetteksten te doorgronden en deze vooral toe te spitsen op praktijksituaties en op die manier al doende te leren. Trainingsdagen worden levendig en een uitdaging om bij te wonen. Jan heeft recent 150 studenten mogen begeleiden in de permanente her- en bijscholing Omgevingsrecht.
Docentprofiel met cartaID 32705 niet gevonden.

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 15 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1515

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 1.695,-
  • Prijs voor 3 dagen € 1.595,- Als u 1 dag volgt betaalt u € 645,- en voor 2 dagen € 1.195,-
  • Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee   
Aanmelden

Referenties
Twee heren die een toch wel saai onderwerp met passie en energie overbrengen. Voldoende ruimte voor discussie en vragen en voldoende aansluitend bij de praktijk.

Duidelijke taal, toffe docenten, open eerlijk en nieuwsgierig, leerdoelen bereikt.

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Gitta Douma
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Gitta Douma via gitta@berghauserpont.nl of telefonisch op 06-2532 7103