1-daagse cursus

€ 695,-

Evenementen en omgevingsrecht

3 oktober 2023

Utrecht
 • Regelgeving evenementen en ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en natuur 
 • Continu doorkijk naar de regeling in de Omgevingswet
 • Specifiek bekeken vanuit het omgevingsrecht, integrale aanpak
 • Randvoorwaarden ruimtelijke spoor (nu en onder Omgevingswet)
 • Regelgeving in de APV en de toepassing in de praktijk
 • Aanpak integraal evenementenbeleid
 • Tips & tricks


Inleiding

Er worden steeds meer evenementen inpandig en in de openbare ruimte georganiseerd in Nederland: straatfeesten, carnavalsoptredens, maar ook grote meerdaagse festivals zoals Pinkpop. Het is mogelijk om nagenoeg iedere dag van het jaar een ander evenement of festival bij te wonen. Evenementen zijn economisch en voor de branding van de gemeente belangrijk. Het toetsingskader om evenementen goed te reguleren lijkt daar soms haaks op te staan. Mede door de juridisering rondom evenementen is de behoefte aan kennis op dat terrein steeds belangrijker geworden. Overheden en burgers worden zich meer bewust van de impact van deze festivals en de belanghebbenden zijn vaker bereid hun recht te claimen. Meer en meer wordt geklaagd over bijvoorbeeld geluid, parkeeroverlast, bereikbaarheid en schade als gevolg van deze festivals. En er worden steeds vaker vragen gesteld over de gevolgen van de meerdaagse evenementen voor de natuurwaarden, het milieu en de openbare orde.
 
Vroeger werd dit veelal alleen geregeld vanuit het beleidsveld APV. Echter, de grote effecten en de toename van het aantal evenementen met impact op de leefomgeving en de natuur hebben ervoor gezorgd dat dit onderwerp steeds meer naar het centrum van het omgevingsrecht beweegt. Met als gevolg dat hier nu ook andere medewerkers binnen een gemeente mee te maken krijgen, zoals RO-ers, milieu-/geluidsmensen, ecologen, verkeerskundigen, hulpdiensten, bouwvergunningverleners, handhavers, etc.
 
Wil je evenementen mogelijk maken en behouden, dan moet je hiervoor een integrale aanpak vanuit alle beleidsvelden opstellen. Daarom is het voor alle betrokkenen raadzaam om de context en raakvlakken naar andere beleidsvelden ook te kennen. Vanuit deze invalshoek is de cursus opgesteld. De onderwerpen worden per beleidsveld uitgediept en in een context geplaatst.

Inhoud en resultaat

De cursus geeft inzicht in vragen als:

 • Wanneer is een evenement (en locatie) ruimtelijk relevant en moet het worden opgenomen in het bestemmingsplan?
 • Wat moet er in het bestemmingsplan (straks omgevingsplan) worden geregeld en wat is het toetsingskader? Is het mogelijk om onder de Omgevingswet een paraplubestemmingsplan hiervoor te maken?
 • Wanneer moet er voor een evenement een vergunning op grond van natuurwetgeving worden aangevraagd?
 • Wat is de relatie tussen bestemmingsplannen/omgevingsplannen, Algemeen Plaatselijke Verordening en de omgevingsvergunning milieu?
 • Welk instrument kan het beste voor welk evenement worden ingezet?
 • Wat is onduldbare hinder?
 • Welke geluidsniveaus zijn nog acceptabel?
 • Welke aspecten moeten worden opgenomen in de APV
 • Overige relevante wetgeving zoals o.a. de Zondagswet, Wet op de kansspelen en de Alcoholwet
 • Welke waarde heeft een eigen evenementenbeleid?

Continu wordt gekeken naar de Omgevingswet en hoe zaken dan geregeld moeten worden. Als het ruimtelijk niet kan zou je het ‘APV traject’ bij voorkeur willen stoppen.

Aan het einde van de cursus:

 • kunt u inschatten welk evenement via welk spoor moet worden gereguleerd: ruimtelijke ordening, bouwen, milieu, APV, overige wetgeving
 • weet u hoe de regeling van evenementen in de nieuwe Omgevingswet werkt en
 • hoe u gezamenlijk tot een effectief evenementenbeleid kunt komen.

Geluid bij evenementen aparte facultatieve middag

Bij evenementen is geluid bijna altijd het belangrijkste thema als het over overlast en hinder gaat. Tegelijkertijd is het complex wat betreft meten en handhaven omdat het veelal niet om een inrichting gaat en dus het Activiteitenbesluit niet de grondslag van je handhaving op geluid is. Bij een gemeente ontbreekt vaak de specifieke kennis en kunde over de bron, de typen van geluid ( o.a. de bastonen) en wat je kunt doen om de last beheersbaar te houden. Daarvoor hebben we een week na elke  Evenementen-cursus een aparte cursusmiddag opgezet, zie uitgebreider hier. Deelnemers die de Evenementen-cursus volgen krijgen €100 korting op deze vervolgmiddag.

Incompany

De cursus Evenementen en omgevingsrecht is zeer geschikt om incompany binnen de gemeente of met samenwerkende gemeenten te geven voor medewerkers van de vele betrokken afdelingen. Juist bij evenementen is de betrokken keten van adviseurs belangrijk, er wordt gewerkt onder een voor evenementenvergunning specifieke tijdsdruk en een divers toetsingskader. Door deze optie waarbij ook teambuilding en afstemming bij elkaar komen ontstaat er een gezamenlijk kenniskader en kan men beleid opstellen en beter afspraken maken voor de praktijk. In de incompany cursus wordt ook het kennisblok geluid meegenomen als apart thema.  

Doelgroep

De cursus is enerzijds bestemd voor beleidsmedewerkers en adviseurs ruimtelijke ordening, bouwen, milieu/geluid, bijzondere wetten, openbare orde en bestuurszaken en anderzijds voor vergunningverleners en toezichthouders bijzondere wetten, bouwen en milieu/geluid. Maar ook kunnen we denken aan ecologen en verkeerskundigen. Zij zijn werkzaam bij gemeenten en omgevingsdiensten.
 
Daarnaast is de cursus interessant voor adviesbureaus, advocatuur, hulpdiensten en grote evenementenbureaus. 

Programma

Inleiding

 • De verschillende sporen bij regeling van evenementen

 Ruimtelijke ordening, bouwen, milieu

 • Systematiek ruimtelijke ordening en evenementen
 • Begrip Goed woon- en leefklimaat
 • Begrip onduldbare hinder
 • Verhouding RO en evenementenbeleid
 • Instrumenten in de RO: wanneer wat gebruiken?
 • Af te wegen aspecten: geluid, parkeren, etc.
 • Wet natuurbescherming, Natura 2000
 • Jurisprudentie: wat kan en mag
 • Handhaving en toezicht

Er wordt continu een doorkijk geboden naar hoe het geregeld gaat worden onder de Omgevingswet.

 Regeling in APV

 • Wat is een evenement?
 • Wenselijkheid versus wet- en regelgeving
 • Vergunningverlening is een veiligheidskritisch proces
 • Regeling evenementen in APV
 • Ter zake doende bijzondere wetten
 • Soorten evenementen
 • Vergunningverlening in de praktijk
 • Risicoanalyse en veiligheidsplannen
 • Stopmomenten en meenemen burgemeester

 Aanpak evenementenbeleid
Gezamenlijk met de deelnemers wordt een handreiking geformuleerd voor evenementenbeleid waaraan u uw toekomstige evenementen kunt toetsen. Omdat evenementen via meerdere afdelingen/sporen lopen is een integrale aanpak belangrijk en schept duidelijkheid naar alle actoren intern.

Docenten

mr. Janike Haakmeester
Advocaat, HBR advocaten
 
Janike is mede-oprichter van HBR advocaten. Door haar jarenlange ervaring heeft zij diepgaande juridische kennis op het gebied van omgevingsrecht, branchekennis en gevoel voor de politieke context opgedaan Zij heeft de Dutch Independent Legal Award 2013 ontvangen. In hun toelichting noemde de jury Janike’s grote inhoudelijke kennis en liefde voor het vak in combinatie met een grote klantgerichtheid en oriëntatie op samenwerking en verbinding.
 
Peter Roumen
Directeur, Bureau Horeca Bijzondere Wetten
 
Peter heeft al meer dan twintig jaar als manager, project- of procesleider en interim adviseur in diverse projecten gewerkt. Hij is een gedreven creatieveling die graag resultaatgericht werkt en zeer stressbestendig is. Oplossingsgericht waar het kan met een heldere analyse van risico’s en scenario’s. Momenteel is hij veel bezig met horeca en het regelen van evenementen in de APV.
 

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 3 oktober 2023
 • 09:30 - 16:45
 • Utrecht
 • € 695,-
  • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee


Aanmelden

Referenties
Erg goed, prima sprekers, heldere presentaties veel opgestoken, erg nuttig voor de praktijk.

De belangrijkste aspecten in volle breedte goed behandeld.

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Kristian Koster
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Kristian via 06 231 52 794 of via kristian@berghauserpont.nl