Middagcursus

€ 249,-

Basiscursus WvGGZ voor zorgmedewerkers

19 april 2023

Utrecht
 • De twee wetten in vogelvlucht
 • WvGGZ of Wzd: afbakening en overlap
 • Uitvoering van verplichte zorg
 • Herkennen van verzet
 • Wils(on)bekwaamheid en honoreren van “wilsbekwame wensen en voorkeuren”
 • Tijdelijk verplichte zorg in noodsituaties
 • Wijziging van de zorgmachtiging
 • Ambulante verplichte zorg
 • Beëindiging van verplichte zorg
 • Klachtrecht

Inleiding

Sinds 1 januari 2020 zijn er nieuwe wetten inzake de behandeling en zorgverlening aan psychiatrische patiënten, psychogeriatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking: de Wet verplichte GGZ en de Wet zorg en dwang. De term "werk in uitvoering" sluit goed aan bij de praktijk. De wetten roepen nogal wat vragen op. Inmiddels zijn er twee reparaties achter de rug. De teller van het aantal uitspraken van de Hoge Raad staat al op ruim 50. Tijdens deze cursus wordt specifiek aandacht besteed aan het honoreren van ‘wilsbekwaam verzet’. De Hoge Raad heeft daarover op 4 februari jl. een belangwekkende uitspraak gedaan. Die uitspraak heeft echter nog niet geleid tot uniforme rechtspraak. In deze cursus worden niet alleen de laatste juridische ontwikkelingen op een rij gezet, maar gaat de docent ook in op de vraag wat het honoreren van wilsbekwaam verzet betekent voor uw professioneel handelen. Ook het thema ‘het herkennen van dwang en drang’ zal ruimschoots aan bod komen. Waar eindigt drang en begint dwang? Deze onderwerpen worden gericht op uw praktijk als professional in de zorg tegen het licht gehouden. 

Inhoud en resultaat

Na het volgen van deze cursus bent u compleet en goed op de hoogte van de WvGGZ en het onderscheid met de Wet Zorg en Dwang. U kent de vele procedures die in de wet zijn geregeld. U heeft kennis van de eisen en voorwaarden, die aan het uitvoeren van verplichte zorg worden gesteld en de “do’s and don’t s”. U weet hoe uw besluitvormingsproces dient te verlopen bij het al dan niet toepassen (of beëindiging) van verplichte zorg. Na het volgen van deze cursus kunt u de opgedane kennis meteen toepassen in de praktijk.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor: zorgmedewerkers

Programma

13:00 – 13:30 uur

Ontvangst en registratie

13:30 – 15:00 uur

Blok 1

 • De twee wetten in vogelvlucht
 • WvGGZ of Wzd: afbakening en overlap
 • Zorgmachtiging en crisismaatregel
 • Herkennen van verzet

mr. drs. Frank Westenberg

15:00 – 15:15 uur

Pauze

15:15 – 16:45 uur

Blok 2

 • Ambulante verplichte zorg
 • Beslissing uitvoeren verplichte zorg
 • Verzet en wilsbekwaamheid
 • Tijdelijk verplichte zorg in noodsituatie
 • Wijziging zorgmachtiging
 • Beëindiging verplichte zorg
 • Klachtrecht

mr. drs. Frank Westenberg

Docenten

mr. drs. Frank Westenberg
Advocaat
mr. drs. Frank Westenberg is advocaat te Hoorn. Hij is gespecialiseerd in de wetgeving rond zorg, in het bijzonder met betrekking op psychiatrie, ouderenzorg en zwakzinnigenzorg. Hij staat als advocaat zorgaanbieders bij. Hij doceert op het gebied van deze onderwerpen bij diverse onderwijsinstellingen voor advocaten, rechtelijke macht, zorgorganisaties en klachtencommissies.

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Zorg&Sociaalweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Zorg&Sociaalweb Pro gratis toegang tot andere dossiers, digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.