Middagcursus

€ 249,-

Masterclass Gegevensverwerking in het sociaal domein

2 december 2022
16 mei 2023

Utrecht
Utrecht
 • De onderlinge samenhang van diverse wetten en de relatie met de AVG
 • Hoe kan men zorgvuldig werken bij het delen van persoonsgegevens?
 • Het inrichten van de werkprocessen
 • De formele eisen die gesteld worden aan samenwerking en gegevensuitwisseling
 • Het waarborgen van de rechten van burgers
 • Actuele wetgeving sociaal domein

Inleiding

Het sociaal domein is volop in beweging. Sinds vorig jaar biedt de ‘Wet gemeentelijke schuldhulpverlening’ (Wgs) een mogelijkheid voor integrale, domein overstijgende dienstverlening. Daarnaast is het voorstel ‘Wet aanpak meervoudige problematiek’ (Wams) in behandeling genomen en ligt het voorstel ‘Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden’ (Wgs) al geruime tijd flink onder vuur.

De verwachting bestaat dat steeds meer mensen zullen aankloppen voor hulp bij schulden. In de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening heeft de gemeente hierin een prominente rol. De Wgs regelt ‘vroegsignalering’ en creëert de mogelijkheid signalen van verhuurders en energieleveranciers te ontvangen. Wat is de inhoud van deze wetten en hoe werken ze? Welke impact hebben deze wetten op het sociaal domein en de (samenwerking tussen de) verschillende afdelingen binnen gemeenten?

Deze cursus vormt een voortzetting en verdieping op de 3-daagse cursus ‘Privacy in het sociaal domein’. Het geeft een update aan mensen die dagelijks betrokken zijn en al kennis hebben van de regels met betrekking tot de gegevensuitwisseling in het sociaal domein. Het biedt inzicht in actuele wetgeving binnen het sociaal domein. Concreet wordt toegelicht wat de wettelijke mogelijkheden zijn om gegevens uit te wisselen en er wordt houvast gegeven (een stramien) aan de hand waarvan de werkprocessen kunnen worden ingericht.Het streven is het verhogen van kennis en expertise om zo bij te dragen aan de kwaliteit van werken van professionals.

Inhoud en resultaat

Na het volgen van deze cursus bent u in staat om te adviseren bij gegevensverwerking en -uitwisseling in het sociaal domein. U bent goed op de hoogte om werkprocessen in te richten en deskundig om de rechten van de betrokkenen te waarborgen, zodat binnen de kaders van de wet gegevens uit gewisseld worden met behoud van het vertrouwen van burgers.

Tevens bent u op de hoogte van de actuele stand van zaken van de nieuwe wetgeving waaronder de Wet aanpak meervoudige problematiek (Wams) en de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (mocht die doorgang vinden).

Doelgroep

Medewerkers en juristen van gemeenten en zorgaanbieders die aangewezen zijn als kwaliteitsfunctionaris, privacydeskundige of functionaris gegevensbescherming in het sociaal domein.

Programma

13:00 – 13:30 uur

Ontvangst en registratie

13:30 – 15:00 uur

Blok 1

 • De onderlinge samenhang van diverse wetten en de relatie met de AVG
 • Hoe kan men zorgvuldig werken bij het delen van persoonsgegevens?
 • Het inrichten van de werkprocessen

mr. Corrie Ebbers

15:00 – 15:15 uur

Pauze

15:15 – 16:45 uur

Blok 2

 • De formele eisen die gesteld worden aan samenwerking en gegevensuitwisseling
 • Het waarborgen van de rechten van burgers
 • Actuele wetgeving sociaal domein

mr. Corrie Ebbers

Docenten

mr. Corrie Ebbers
Privacy jurist
 
Corrie is in 1996 afgestudeerd als privacyjurist en heeft bij de toezichthouder gewerkt (nu de Autoriteit Persoonsgegevens). Sinds 2001 werkt ze als onafhankelijk adviseur voor de publieke sector en de zorgsector. In haar adviespraktijk beantwoordt ze vragen over het rechtmatig gebruik van persoonsgegevens binnen het publieke domein, in samenwerkingsverbanden met derden, binnen het Veiligheidshuis en de sociale wijkteams. Zij is deskundig op het terrein van ondermijning en fraude-opsporing en voert privacy impact assessments uit. Mr. Corrie Ebbers is lid van de Vereniging Privacyrecht, het Nederlands Genootschap Functionarissen Gegevensbescherming. Ze is redactiesecretaris van Privacy & Informatie en redactielid van Wolters Kluwer’s Module Privacy.
Lees artikelen op Sociaalweb
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Zorg&Sociaalweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Zorg&Sociaalweb Pro gratis toegang tot andere dossiers, digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

Aanmelden

Referenties
Voor deze nieuwe masterclass zijn nog geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Crescens Akkermans
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Crescens via 06 107 190 78 of via crescens@berghauserpont.nl