Middagcursus

€ 249,-

De rol en verantwoordelijkheid van ouders in de Jeugdwet

8 december 2022
12 april 2023

Utrecht
Utrecht
 • Wettelijke verantwoordelijkheid van ouders bij de opvoeding en het opgroeien van kinderen
 • Rol ouders en overheid ten opzichte van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind
 • Rol ouders in het kader van Eigen Kracht en eigen verantwoordelijkheid in de Jeugdwet
 • Rol van de overheid bij het opvoeden en opgroeien van kinderen
 • Verschillende perspectieven op eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid in de Jeugdwet, rechtspraak en beleid
 • Rol, rechten en plichten van ouders bij het uitvoeren van jeugdhulp en bij een kinderbeschermingsmaatregel

Inleiding

Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Dit is vastgelegd in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (artikel 18 IVRK, United Nations, 1989) en de Nederlandse Wet (1:247 Burgerlijk Wetboek).
Ouders moeten zorgen voor het lichamelijke en geestelijke welzijn van het kind en hun kinderen helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulp en jeugdzorg. Zij hebben de plicht om jeugdhulp en ondersteuning aan te bieden als deze hulp nodig is.

Hoe verhoudt de verantwoordelijkheid van de ouders zich tot deze jeugdhulpplicht van gemeenten uit de Jeugdwet? En wat is de rol van de gemeente en landelijke overheid in het bewaken van de rechten van het kind en de ouders? Kortom: waar begint de overheidsverantwoordelijkheid voor het opvoeden en opgroeien van kinderen en hoe ver reikt deze?

Tijdens deze cursus wordt vanuit het perspectief van de rechten van het kind en de Jeugdwet gekeken naar de rechten en plichten met betrekking tot verzorging, ondersteuning, toezicht en bescherming die van ouders verwacht mogen worden en wordt de afbakening tussen de verantwoordelijkheid van ouders en die van de overheid op basis van wetgeving en rechtspraak besproken. Ook wordt ingezoomd op de thema’s ‘eigen kracht’, gebruikelijke hulp en bovengebruikelijke hulp en de kaders die door diverse gemeenten worden gehanteerd bij het afbakenen van de jeugdhulpplicht. Ook de rol van ouders bij de inzet van jeugdhulp en een kinderbeschermingsmaatregel komt tijdens de cursus ter sprake.

Inhoud en resultaat

Na het volgen van deze cursus heeft u een compleet en duidelijk overzicht van de verschillende rollen, taken en verantwoordelijkheden van ouders en overheid bij het opvoeden en opgroeien van kinderen. U heeft goed inzicht in de rechten en plichten behorend tot het uitoefenen van het ouderlijk gezag en de verschillende dimensies van de verantwoordelijkheden bij de opvoeding zoals de dagelijkse en pedagogische verantwoordelijkheid, de juridische verantwoordelijkheid en de ‘zijnsverantwoordelijkheid’. De opgedane kennis kunt u de volgende dag meteen toepassen tijdens uw werkzaamheden.

Doelgroep

Indicatiestellers, jeugdprofessionals, kwaliteitsadviseurs, beleidsadviseurs

Programma

13:00 – 13:30 uur
Ontvangst en registratie

13:30 – 15:00 uur

Blok 1

 • Wettelijke verantwoordelijkheid van ouders bij de opvoeding en het opgroeien van kinderen
 • Rol ouders en overheid ten opzichte van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind
 • Rol ouders in het kader van Eigen Kracht en eigen verantwoordelijkheid in de Jeugdwet

Elske van Dalen

15:00 – 15:15 uur
Pauze

15:15 – 16:45 uur

Blok 2

 • Rol van de overheid bij het opvoeden en opgroeien van kinderen
 • Verschillende perspectieven op eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid in de Jeugdwet, rechtspraak en beleid
 • Rol, rechten en plichten van ouders bij het uitvoeren van jeugdhulp en bij een kinderbeschermingsmaatregel

Elske van Dalen

Docenten

Elske van Dalen
trainer en beleidsadviseur
Elske is opgeleid als pedagoog en heeft ruim twintig jaar ervaring in de uitvoering van de jeugdzorg en volwassenzorg. Vanaf de transitie in 2015 werkt zij op het snijvlak van beleid en uitvoering van o.a. de Jeugdwet en WMO bij gemeenten in de rollen van teamleider, kwaliteitsmedewerker en beleidsadviseur. Daarnaast werkt zij sinds enige jaren als trainer op het terrein van beleid, wetgeving en uitvoering in het sociaal domein.

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Zorg&Sociaalweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp. Verder krijgt u met Zorg&Sociaalweb Pro gratis toegang tot andere dossiers, digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Crescens Akkermans
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Crescens via 06 107 190 78 of via crescens@berghauserpont.nl