Hybride cursus

€ 826,-

Bruidsschat in de Omgevingswet (basis + verdieping)

4 oktober 2022

Utrecht
 • Hybride: combinatie van de basis via een online zelfstudiemodule en de verdiepingscursus op locatie
 • Basis: e-cursus Omgevingsplan (6 studie-uren)
 • Verdieping: 1-daagse cursus Bruidsschat in de Omgevingswet

Inleiding

Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet ontvangt iedere gemeente de bruidsschat van het Rijk: voormalige rijksregels die niet meer terugkomen op nationaal niveau. Iedere gemeente moet de bruidsschat in de transitieperiode omzetten van het tijdelijke deel naar het nieuwe deel van het omgevingsplan. Die omzetting is niet zomaar gedaan. Bij het omzetten van die regels hebben gemeenten bestuurlijke afwegingsruimte. Hoe maak je die afwegingen in de praktijk? Wat heb je daar voor nodig? Veel regels uit de bruidsschat zijn milieuregels, die specifieke expertise vereisen. Hoe ga je daar als niet-specialist mee om? En hoe is de rol van de omgevingsdienst daarbij? Deze en andere vragen komen aan bod in de cursus Bruidsschat in de Omgevingswet.

Voordat u aan de slag gaat met de bruidsschat is het goed om eerst kennis te nemen van de basis van het omgevingsplan. Wat zijn de verschillen tussen het omgevingsplan, het (oude) bestemmingsplan en verordeningen? Hoe wordt een omgevingsplan vastgesteld en welke keuzemogelijkheden zijn er? Wat is de relatie met het DSO? Allemaal vragen die aan de orde komen in de e-cursus Omgevingsplan

Inhoud en resultaat

In de e-cursus Omgevingsplan worden alle de basiszaken over het omgevingsplan behandeld. Na afloop van de e-cursus heeft u inzicht in:

 • de uitgangspunten van de Omgevingswet, de plek van het omgevingsplan in de Omgevingswet en de AMvB’s (wettelijke instrumenten);
 • de verschillen tussen het omgevingsplan, het (oude) bestemmingsplan en verordeningen;
 • het karakter en de reikwijdte van het omgevingsplan, het bevoegd gezag en de wijze van vaststellen van een omgevingsplan;
 • de structuur van het omgevingsplan en de relatie met het DSO;
 • de overgangsfase naar een nieuw omgevingsplan, de bruidsschat en verordeningsregels in het omgevingsplan (moet – mag niet – kan);
 • de soorten regels in het omgevingsplan en keuzemogelijkheden;
 • besluitvormingsprocedures.

De cursus Bruidsschat in de Omgevingswet helpt gemeenten om inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor omzetting van de bruidsschat en biedt handvatten om concreet aan de slag te gaan. Twee ervaren docenten in enerzijds wetgevingstechniek Omgevingswet en anderzijds het vastleggen van milieuregels in ruimtelijke plannen, nemen u mee in deze complexe materie. 

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor beleidsmedewerkers en juristen bij gemeenten, die zich bezig houden met de implementatie van de Omgevingswet en specifieker het omgevingsplan. Daarnaast is de cursus handig voor vergunningverleners, toezichthouders en adviseurs/specialisten van omgevingsdiensten.   

Programma

E-cursus Omgevingsplan

Les 1: De uitgangspunten en instrumenten van de Omgevingswet

Les 2: Introductie op het omgevingsplan

Les 3: Structuur van het omgevingsplan en relatie met het DSO

Les 4: Het tijdelijk omgevingsplan en het overgangsrecht

Les 5: Bruidsschat

Les 6: Het Besluit kwaliteit leefomgeving – instructieregels

Les 7: Het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving – maatwerk

Les 8: Reikwijdte van het omgevingsplan

Les 9: Soorten regels in het omgevingsplan

Les 10: Besluitvormingsprocedures

Cursus Bruidsschat in de Omgevingswet

Inleiding bruidsschat

Wijzigen van het omgevingsplan

Omzetten milieuregels van de bruidsschat

Omzetten van de bouwregels van de bruidsschat

Omzetten van de overige bruidsschatregels

Docenten

Albert Jan Meeuwissen
Jurist, BügelHajema Adviseurs
 
Albert Jan is als jurist en projectleider werkzaam voor overheden en particulieren en is betrokken bij diverse grote en lastige projecten  en juridische vraagstukken op het terrein van de fysieke leefomgeving. Hij heeft een brede kennis van het omgevingsrecht en kijk op de instrumenten uit de nieuwe Omgevingswet.
 
Lees artikelen op Omgevingsweb
Bekijk LinkedIn profiel
Tanja Casimir
senior adviseur bij BügelHajema Adviseurs
 
Tanja is een senior adviseur met een brede kennis. Zij heeft ruime ervaring met diverse bestemmingsplannen en nu omgevingsplannen, zowel in landelijk als stedelijk gebied en op verschillende schaalniveaus, het opstellen van milieueffectrapportages en het opstellen van provinciale inpassingsplannen. Haar kennis van diverse milieuaspecten maakt dat zij goed in staat is om milieurapporten te beoordelen en op de juiste wijze te vertalen naar bestemmingsplannen. Naast een open en duidelijke communicatiestijl ligt haar kracht bij het sturen van een effectief, daadkrachtig werkproces.
Niek van den Berg
geo-informatiekundige, BügelHajema adviseurs
 
Niek is als geo-informatiekundige betrokken bij uiteenlopende projecten in de fysieke leefomgeving. Hij heeft een brede kennis van (geo-)ICT vraagstukken en de technische standaarden waarmee de omgevingswet wordt opgebouwd. .
Eva Brascamp
Jurist, BügelHajema Adviseurs
 
Eva is als jurist en projectleider werkzaam voor overheden en particulieren en is betrokken bij complexe projecten op het terrein van de fysieke leefomgeving. Ze heeft een brede kennis van het omgevingsrecht, met een bijzondere nadruk op de samenhang tussen ruimtelijke ordening en milieu. Eva volgt de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet op de voet en zet zich in om gemeenten concrete handvatten te bieden om hiermee aan de slag te gaan..
Rein Bruinsma
Docent, adviseur milieu en ruimte bij Royal HaskoningDHV
 
In zijn advieswerk is Rein Bruinsma zeer veelvuldig bezig met de toekomstige omgevingswet. Die projecten vormen in feite een onophoudelijke ontdekkingsreis door het nieuwe stelsel. Vanuit deze adviespraktijk is (al jaren geleden) een praktijk van het geven van cursussen voortgekomen, onder meer voor Berghauser Pont, de VNG-academy, Geoplan en de Academie voor openbaar bestuur, op de thema’s Bedrijven en milieuzonering/milieuzonering nieuwe stijl (van beide uitgaves ben ik hoofdauteur), industrielawaai, industriële geur en milieu en RO.
 
Simon Handgraaf
Jurist omgevingsrecht, FLO Legal
 
Simon adviseert gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk over de toepassing van het omgevingsrecht. Simon heeft van 2012 tot 2020 meegewerkt aan de stelselherziening omgevingsrecht in opdracht van het ministerie van BZK. Hij was onder andere betrokken bij de totstandkoming van het Besluit activiteiten leefomgeving en de bruidsschat voor het omgevingsplan en de waterschapsverordening. Verder werkte hij mee aan de staalkaarten voor het omgevingsplan van de VNG. Op dit moment werkt Simon met het team van FLO Legal hoofdzakelijk aan de implementatie van de Omgevingswet bij decentrale overheden: het opstellen van omgevingsplannen, waterschapsverordeningen en omgevingsverordeningen en het leveren van de toepasbare regels voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet.
 

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 12 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1212

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ramon Blok
Programmamanager OmgevingsWeb, Berghauser Pont
 
U kunt contact opnemen met Ramon via 06-55544555 of via ramon.blok@berghauserpont.nl