Hybride cursus

€ 826,-

Omgevingsplan: juridische tips en tricks (basis + verdieping)

29 november 2022

Utrecht
 • Hybride: combinatie van de basis via een online zelfstudiemodule en de verdiepingscursus op locatie
 • Basis: e-cursus Omgevingsplan (6 studie-uren)
 • Verdieping: 1-daagse cursus Omgevingsplan: juridische tips en tricks 

 Inleiding

Een van de belangrijkste instrumenten van de Omgevingswet is het Omgevingsplan. Hierin gaat bijna alles wat omgevingsrelevant is een plaats krijgen. Dit is kort gezegd het bestemmingsplan plus plus, maar dan wel met wat andere uitgangspunten. Het is bijvoorbeeld al geen plan, maar een verordening. En elke gemeente mag maar één omgevingsplan hebben voor zijn grondgebied. Maar er zijn veel meer vragen: Als het omgevingsplan globaler wordt, hoe zal de rechter daar meer omgaan? Hoe gaan we te werk in de overgangsfase naar het definitieve omgevingsplan? Wat is het omgevingsplan van rechtswege? Deze en andere vragen komen aan bod in de cursus Omgevingsplan: juridische tips en tricks.


Voordat u aan de slag gaat met de juridische tips en tricks is het goed om eerst kennis te nemen van de basis van het omgevingsplan. Wat zijn de verschillen tussen het omgevingsplan, het (oude) bestemmingsplan en verordeningen? Hoe wordt een omgevingsplan vastgesteld en welke keuzemogelijkheden zijn er? Wat is de relatie met het DSO? Allemaal vragen die aan de orde komen in de e-cursus Omgevingsplan.

Inhoud en resultaat

 • In de e-cursus Omgevingsplan worden alle de basiszaken over het omgevingsplan behandeld. Na afloop van de e-cursus heeft u inzicht in:
 • de uitgangspunten van de Omgevingswet, de plek van het omgevingsplan in de Omgevingswet en de AMvB’s (wettelijke instrumenten);
 • de verschillen tussen het omgevingsplan, het (oude) bestemmingsplan en verordeningen;
 • het karakter en de reikwijdte van het omgevingsplan, het bevoegd gezag en de wijze van vaststellen van een omgevingsplan;
 • de structuur van het omgevingsplan en de relatie met het DSO;
 • de overgangsfase naar een nieuw omgevingsplan, de bruidsschat en verordeningsregels in het omgevingsplan (moet – mag niet – kan);
 • de soorten regels in het omgevingsplan en keuzemogelijkheden;
 • besluitvormingsprocedures.

Het doel van de cursus Omgevingsplan: juridische tips en tricks is om u inzicht te bieden in de mogelijkheden van de bestaande regels:

 • wat kan en mag nu?
 • de systematiek van het nieuwe omgevingsplan
 • de mogelijke juridische consequenties
 • oplossingsrichtingen of nadenkmomenten voor specifieke vragen die er zijn rond het omgevingsplan.

En vooral om u allerlei juridische tips en tricks mee te geven. Na deze cursusdag bent u op de hoogte van de recente ontwikkelingen rond de nieuwe regels voor het omgevingsplan en heeft u voldoende juridische bagage om de implementatie van dit plan ter hand te nemen.

Doelgroep 

Deze cursus is in eerste instantie bedoeld voor juristen en beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening bij gemeenten. Daarnaast is de cursus van belang voor juristen, staf, beleidsmedewerkers en management van andere afdelingen, waarvan hun beleid neerdaalt in het omgevingsplan. Dan gaat het bijvoorbeeld om vergunningverlening, handhaving, grondzaken, milieu, bijzondere wetten, juridische zaken.
Verder is de cursus interessant voor juristen en staf bij omgevingsdiensten, adviesbureaus en projectontwikkelaars die meer willen weten over de juridische consequenties van het nieuwe omgevingsplan.


Programma

E-cursus Omgevingsplan

Les 1: De uitgangspunten en instrumenten van de Omgevingswet
Les 2: Introductie op het omgevingsplan
Les 3: Structuur van het omgevingsplan en relatie met het DSO
Les 4: Het tijdelijk omgevingsplan en het overgangsrecht
Les 5: Bruidsschat
Les 6: Het Besluit kwaliteit leefomgeving – instructieregels
Les 7: Het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving – maatwerk
Les 8: Reikwijdte van het omgevingsplan
Les 9: Soorten regels in het omgevingsplan
Les 10: Besluitvormingsprocedures

Cursus Omgevingsplan: juridische tips en tricks

 • Omgevingsplan van rechtswege
 • Bruidsschat
 • Op weg naar één Omgevingsplan
 • Omgevingsplanactiviteitvergunning
 • Diverse thema’s Omgevingsplan
   

Docenten

Albert Jan Meeuwissen
Jurist, BügelHajema Adviseurs
 
Albert Jan is als jurist en projectleider werkzaam voor overheden en particulieren en is betrokken bij diverse grote en lastige projecten  en juridische vraagstukken op het terrein van de fysieke leefomgeving. Hij heeft een brede kennis van het omgevingsrecht en kijk op de instrumenten uit de nieuwe Omgevingswet.
 
Lees artikelen op Omgevingsweb
Bekijk LinkedIn profiel
Tanja Casimir
senior adviseur bij BügelHajema Adviseurs
 
Tanja is een senior adviseur met een brede kennis. Zij heeft ruime ervaring met diverse bestemmingsplannen en nu omgevingsplannen, zowel in landelijk als stedelijk gebied en op verschillende schaalniveaus, het opstellen van milieueffectrapportages en het opstellen van provinciale inpassingsplannen. Haar kennis van diverse milieuaspecten maakt dat zij goed in staat is om milieurapporten te beoordelen en op de juiste wijze te vertalen naar bestemmingsplannen. Naast een open en duidelijke communicatiestijl ligt haar kracht bij het sturen van een effectief, daadkrachtig werkproces.
Niek van den Berg
geo-informatiekundige, BügelHajema adviseurs
 
Niek is als geo-informatiekundige betrokken bij uiteenlopende projecten in de fysieke leefomgeving. Hij heeft een brede kennis van (geo-)ICT vraagstukken en de technische standaarden waarmee de omgevingswet wordt opgebouwd. .
Eva Brascamp
Jurist, BügelHajema Adviseurs
 
Eva is als jurist en projectleider werkzaam voor overheden en particulieren en is betrokken bij complexe projecten op het terrein van de fysieke leefomgeving. Ze heeft een brede kennis van het omgevingsrecht, met een bijzondere nadruk op de samenhang tussen ruimtelijke ordening en milieu. Eva volgt de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet op de voet en zet zich in om gemeenten concrete handvatten te bieden om hiermee aan de slag te gaan..
mr. Tycho Lam
Advocaat, Hekkelman
 
Tycho is naast advocaat ook senior docent bij de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij houdt zich bezig met de publiek- en privaatrechtelijke aspecten van gebiedsontwikkeling. Hij begeleidt en adviseert over ruimtelijke procedures en procedeert bij de bestuursrechter over bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. Hij is een van de kopstukken in het omgevingsrecht in Nederland en geeft vele cursussen en publiceert regelmatig.
 
Lees artikelen op Omgevingsweb  
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief. 
 

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 12 studie-uren rekenen.

NOVA1212
BP Studieuren1212

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

Aanmelden

Referenties
Zeer op de praktijk gericht en op juridisch juiste abstractieniveau. Kennis van docent is daarnaast indrukwekkend.

Uitstekende docent, goede inhoud.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Kristian Koster
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Kristian via 06 231 52 794 of via kristian@berghauserpont.nl