Hybride cursus

€ 826,-

Bedrijven en milieuzonering nieuwe stijl (basis + verdieping)


 • Hybride: combinatie van de basis via een online zelfstudiemodule en de verdiepingscursus op locatie
 • Basis: e-cursus Omgevingsplan (6 studie-uren)
 • Verdieping: 1-daagse cursus Milieuzonering nieuwe stijl in het omgevingsplan

Inleiding

Een van de verbeterdoelen van de Omgevingswet is het integraal benaderen van de fysieke leefomgeving. Dit betekent onder meer het integreren van het ruimtelijk spoor en het milieuspoor, tot nu toe betrekkelijk gescheiden werelden. Het gemeentelijke omgevingsplan wordt straks hét instrument waarin deze integratie op lokaal niveau gaat plaatsvinden. Hier zijn verschillende mogelijkheden voor. De Omgevingswet biedt bovendien bestuurlijke afwegingsruimte, zodat een gemeente de regulering van de omgevingskwaliteit precies kan afstemmen op haar eigen, specifieke lokale, behoefte. De gemeente kan bewust keuzes maken over de omgevingskwaliteit binnen haar grondgebied en op welke manier zij dit wil reguleren. Hoe gaan zij dit in de praktijk vormgeven? Deze en andere vragen komen aan bod in de cursus Milieuzonering nieuwe stijl in het omgevingsplan.

Voordat u aan de slag gaat met milieuzonering, is het goed om eerst kennis te nemen van de basis van het omgevingsplan. Wat zijn de verschillen tussen het omgevingsplan, het (oude) bestemmingsplan en verordeningen? Hoe wordt een omgevingsplan vastgesteld en welke keuzemogelijkheden zijn er? Wat is de relatie met het DSO? Allemaal vragen die aan de orde komen in de e-cursus Omgevingsplan.

Inhoud en resultaat

In de e-cursus Omgevingsplan worden alle de basiszaken over het omgevingsplan behandeld. Na afloop van de e-cursus heeft u inzicht in:• de uitgangspunten van de Omgevingswet, de plek van het omgevingsplan in de Omgevingswet en de AMvB’s (wettelijke instrumenten);

 • de verschillen tussen het omgevingsplan, het (oude) bestemmingsplan en verordeningen;
 • het karakter en de reikwijdte van het omgevingsplan, het bevoegd gezag en de wijze van vaststellen van een omgevingsplan;
 • de structuur van het omgevingsplan en de relatie met het DSO;
 • de overgangsfase naar een nieuw omgevingsplan, de bruidsschat en verordeningsregels in het omgevingsplan (moet – mag niet – kan);
 • de soorten regels in het omgevingsplan en keuzemogelijkheden;
 • besluitvormingsprocedures.

In de cursus Milieuzonering nieuwe stijl in het omgevingsplan wordt inzicht gegeven in de systematiek van milieuzonering nieuwe stijl en de verschillende opties om bedrijfsmatige activiteiten te regelen in het omgevingsplan. Je verkent hoe je in de praktijk bedrijfsmatige activiteiten kan gaan regelen en oefent met praktijkcases de nieuwe systematiek.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor (milieu)adviseurs, specialisten, beleidsmedewerkers, vergunningverleners milieu, projectleiders en juristen die nu betrokken zijn bij bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen van omgevingsvergunningen. Zij gaan nu omgevingsplannen opstellen en krijgen daarbij te maken met milieuthema’s. Zij zijn met name werkzaam bij gemeenten en omgevingsdiensten, maar ook bij provincies, adviesbureaus, projectontwikkelaars en advocaten.

Programma

E-cursus Omgevingsplan

 1. Les 1: De uitgangspunten en instrumenten van de Omgevingswet
 2. Les 2: Introductie op het omgevingsplan
 3. Les 3: Structuur van het omgevingsplan en relatie met het DSO
 4. Les 4: Het tijdelijk omgevingsplan en het overgangsrecht
 5. Les 5: Bruidsschat
 6. Les 6: Het Besluit kwaliteit leefomgeving – instructieregels
 7. Les 7: Het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving – maatwerk
 8. Les 8: Reikwijdte van het omgevingsplan
 9. Les 9: Soorten regels in het omgevingsplan
 10. Les 10: Besluitvormingsprocedures

Cursus Milieuzonering nieuwe stijl in het omgevingsplan

 • Vragen deelnemers verzamelen
 • Omgevingswet: ruimte en milieu integreren
 • Systematiek milieuzonering nieuwe stijl
 • Gebiedsgericht differentiëren
 • Werking van het mengpaneel
 • Oefeningen en praktijkcases

Docenten

Albert Jan Meeuwissen
Jurist, BügelHajema Adviseurs
 
Albert Jan is als jurist en projectleider werkzaam voor overheden en particulieren en is betrokken bij diverse grote en lastige projecten  en juridische vraagstukken op het terrein van de fysieke leefomgeving. Hij heeft een brede kennis van het omgevingsrecht en kijk op de instrumenten uit de nieuwe Omgevingswet.
 
Lees artikelen op Omgevingsweb
Bekijk LinkedIn profiel
Tanja Casimir
senior adviseur bij BügelHajema Adviseurs
 
Tanja is een senior adviseur met een brede kennis. Zij heeft ruime ervaring met diverse bestemmingsplannen en nu omgevingsplannen, zowel in landelijk als stedelijk gebied en op verschillende schaalniveaus, het opstellen van milieueffectrapportages en het opstellen van provinciale inpassingsplannen. Haar kennis van diverse milieuaspecten maakt dat zij goed in staat is om milieurapporten te beoordelen en op de juiste wijze te vertalen naar bestemmingsplannen. Naast een open en duidelijke communicatiestijl ligt haar kracht bij het sturen van een effectief, daadkrachtig werkproces.
Niek van den Berg
geo-informatiekundige, BügelHajema adviseurs
 
Niek is als geo-informatiekundige betrokken bij uiteenlopende projecten in de fysieke leefomgeving. Hij heeft een brede kennis van (geo-)ICT vraagstukken en de technische standaarden waarmee de omgevingswet wordt opgebouwd. .
Eva Brascamp
Jurist, BügelHajema Adviseurs
 
Eva is als jurist en projectleider werkzaam voor overheden en particulieren en is betrokken bij complexe projecten op het terrein van de fysieke leefomgeving. Ze heeft een brede kennis van het omgevingsrecht, met een bijzondere nadruk op de samenhang tussen ruimtelijke ordening en milieu. Eva volgt de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet op de voet en zet zich in om gemeenten concrete handvatten te bieden om hiermee aan de slag te gaan..
Rein Bruinsma
Docent, adviseur milieu en ruimte bij Royal HaskoningDHV
In zijn advieswerk is Rein Bruinsma zeer veelvuldig bezig met de toekomstige omgevingswet. Die projecten vormen in feite een onophoudelijke ontdekkingsreis door het nieuwe stelsel.
Vanuit deze adviespraktijk is (al jaren geleden) een praktijk van het geven van cursussen voortgekomen, onder meer voor Berghauser Pont, de VNG-academy, Geoplan en de Academie voor openbaar bestuur, op de thema’s Bedrijven en milieuzonering/milieuzonering nieuwe stijl (van beide uitgaves ben ik hoofdauteur), industrielawaai, industriële geur en milieu en RO.
 

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 12 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1212

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 826,-
  • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
Aanmelden

Referenties
Cursus sloot aan bij verwachtingen. Docent was deskundig en kon de meeste vragen adequaat beantwoorden.

Geeft goed/voldoende beeld van de wijzigingen en handvatten om er mezelf verder in te verdiepen.

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Berghauser Pont Academy via 020-8200908 of via academy@berghauserpont.nl