Hybride cursus

€ 826,-

Natuur in de Omgevingswet (basis + verdieping)

6 oktober 2022

Utrecht
 • Hybride: combinatie van de basis via een online zelfstudiemodule en de verdiepingscursus op locatie
 • Basis: e-cursus Inleiding Omgevingswet (12 studie-uren)
 • Verdieping: 1-daagse cursus Natuur in de Omgevingswet

Inleiding

Binnenkort treedt de Omgevingswet in werking. De huidige Wet natuurbescherming (Wnb) zal opgaan in de Omgevingswet (OW). Er is een beleidsneutrale wijziging beoogd, waardoor de regelgeving zoveel mogelijk ongewijzigd zal overgaan. Hierdoor zal het beschermingsniveau op eenzelfde niveau blijven. Echter, het stelsel van de Omgevingswet is fundamenteel anders dan dat van de Wet natuurbescherming. Er ontstaan bijvoorbeeld andere mogelijkheden voor toestemmingverlening, waarbij de nadruk ligt op mogelijkheden voor generieke toestemming. De rol en handhaving van de zorgplicht wordt voor natuurwaarden fundamenteel anders dan onder het nu geldende recht. Hoe zit het met de kenbaarheid van de regels die gaan gelden voor bescherming van de natuur? Wat kan decentraal worden bepaald? Deze en andere wijzigingen komen aan bod in de cursus Natuur in de Omgevingswet.
Voordat u aan de slag gaat met de specifieke consequenties van de Omgevingswet voor natuur, is het goed om eerst kennis te nemen van de basis van de Omgevingswet. Hoe zit de wet nu precies in elkaar? Wat is de systematiek? Welke instrumenten zijn er? Hoe pas je die toe? En wat verandert er ten opzichte van nu? Allemaal vragen die aan de orde komen in de e-cursus Inleiding Omgevingswet

Inhoud en resultaat

De e-cursus Inleiding Omgevingswet biedt u een introductie in de Omgevingswet. Na afloop van deze cursus heeft u inzicht in:

 • de hoofdlijnen en systematiek van de Omgevingswet
 • de kerninstrumenten en regels
 • de werking van het omgevingsplan, omgevingswaarden en instructieregels
 • de inhoud van de uitvoeringsbesluiten

U weet nu wat waar staat, zodat u aan de slag kunt met de Omgevingswet.

Tijdens de cursus Natuur in de Omgevingswet zullen wij door de Omgevingwet, de AMvB’s en de Regeling op zoek gaan naar:

 • de relevante beschermingsbepalingen,
 • de mogelijkheden voor toestemmingverlening,
 • de plek van actieve natuurbescherming en
 • de samenhang met de beoogde ‘toelatingsplanologie’.

Aan de hand van de op dat moment actuele teksten van wet, besluiten en regeling, zal in de cursus aandacht worden besteed aan het toekomstige juridische kader voor:

 • gebiedsbescherming
 • bescherming van houtopstanden
 • soortenbescherming

Ook zal ook aandacht worden besteed aan de gevolgen van de invoering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Met name de verschillen ten opzichte van het stelsel onder de Wet natuurbescherming zullen volop aandacht krijgen. Er wordt steeds terug gegrepen naar de bestaande wetgeving, zodat goed duidelijk wordt waar de echte veranderingen zijn en waar men grotendeels op de oude voet kan doorgaan. Dat is voor de praktijk belangrijk om te weten.  

Doelgroep

Enerzijds zijn dit beleidsmedewerkers, adviseurs en juristen die bij het opstellen van ruimtelijke plannen te maken krijgen met natuuraspecten. Zij kunnen werkzaam zijn bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, rijk, natuurorganisaties, adviesbureaus, bouwbedrijven en projectontwikkelaars. Anderzijds zijn dit medewerkers van (ecologische) adviesbureaus die aan de andere kant opereren.

Programma

E-cursus Inleiding Omgevingswet

Les 1: Inleiding Omgevingswet

Les 2: Kerninstrumenten

Les 3: Omgevingswaarden en instructieregels

Les 5: Het Omgevingsplan, deel II

Les 6: De omgevingsvergunning

Les 7: Bouwen en de Omgevingswet

Les 8: Milieu en de Omgevingswet

Les 9: Grondeigendom

Les 10: Procedures en rechtsbescherming in de Omgevingswet

Les 11: Het stelsel in beweging, cultuurverandering & competenties

Cursus Natuur in de Omgevingswet

Inleiding en doel Omgevingswet

 • Aanleiding en verbeterdoelen wet
 • Structuur en systematiek
 • Algemene zorgplicht
 • Kerninstrumenten (visie, plan, programma, vergunning, projectbesluit)
 • Omgevingswaarden
 • Instructieregels
 • Vier uitvoeringsbesluiten: Omgevingsbesluit, Bkl, Bal, Bbl
 • Invoeringswet en -besluit
 • Aanvullingswetten, waaronder natuur

Natuur in de Omgevingswet

 • Aanvullingswet natuur
 • Aanvullingsbesluit natuur
 • Waar gaat wat geregeld worden?
 • Wijziging van rollen, taken en bevoegdheden

Gebiedsbescherming

 • Grootste veranderingen
 • De rol en plek van het beheerplan N2000 (programma onder nieuwe wet)
 • Passende beoordeling van het Omgevingsplan
 • De bescherming van houtopstanden

Soortenbescherming

 • Grootste veranderingen
 • Het Omgevingsplan als instrument van soortenbescherming
 • Programmatische aanpak: weg uit de klem van soortenbescherming?

Handhaving

 • Hoe is de handhaving van natuurregelgeving geregeld?
 • Welk bevoegd gezag is in welke omstandigheid bevoegd voor de handhaving?

Docenten

mr. Lukas Baars
Juridisch adviseur
 
Lukas is juridisch adviseur omgevingsrecht; ook was hij advocaat en werkte hij bij een middelgrote gemeente en een groot adviesbureau. Zodoende heeft hij veel ervaring opgedaan met het omgevingsrecht. Ook is hij als docent actief; hij verzorgt regelmatig cursussen over de omgevingswet.
 
 
mr. drs. Luuk Boerema
Juridisch adviseur natuur en leefomgeving, Boerema & Van den Brink
 
Luuk is als jurist al meer dan twintig jaar betrokken bij vraagstukken over de afweging tussen economie en ecologie. Specialismen zijn gebiedsbescherming en het soortenbeschermingsrecht. Hij heeft al vele cursussen over natuurwetgeving gegeven.
 
Bekijk op Omgevingsweb
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 18 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1818

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

Aanmelden

Referenties
Luuk Boerema is een prettige docent met veel kennis over de inhoud.

Zeer leerzaam. Goed tempo. Voldoende ruimte voor het stellen van vragen.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ramon Blok
Programmamanager OmgevingsWeb, Berghauser Pont
 
U kunt contact opnemen met Ramon via 06-55544555 of via ramon.blok@berghauserpont.nl