Hybride cursus

€ 826,-

Energietransitie & de omgevingswet

6 december 2022

Utrecht
 • Introductie Omgevingswet
 • Een mix van theorie, verhelderende webcolleges, praktijkvoorbeelden en opdrachten
 • Hoe bereiken we de energietransitie?
 • Energietransitie in de instrumenten van de Omgevingswet: wat waar regelen?
 • Omgevingsplan en energie
 • Mogelijke oplossingen
 • Met veel praktijkvoorbeelden 
 • Totaal 17 studie-uren  

 Inleiding

Deze hybride cursus biedt u een combinatie van een e-learning en een verdiepende fysieke cursus. Met de e-learning bereidt u zich voor op de komst van de omgevingswet. Hoe zit die wet nu precies in elkaar? Wat is de systematiek? Welke instrumenten zijn er? Hoe pas je die toe? En wat verandert er ten opzichte van nu? U sluit deze e-learning af met een toets en certificaat. 

In de verdiepende fysieke cursus leert u welke mogelijkheden de verschillende Omgevingswetinstrumenten bieden in de energietransitie en hoe u ze kunt inzetten en wat u  op decentraal niveau nu al kunt doen om de energietransitie op gang te krijgen.

Inhoud en resultaat: 

E-cursus Inleiding in de omgevingswet

Deze e-cursus biedt u een introductie in de Omgevingswet. Na afloop van deze cursus heeft u inzicht in:

 • de hoofdlijnen en systematiek van de Omgevingswet
 • de kerninstrumenten en regels
 • de werking van het omgevingsplan, omgevingswaarden en instructieregels
 • de inhoud van de uitvoeringsbesluiten

U weet nu wat waar staat, zodat u aan de slag kunt met de Omgevingswet.

Verdiepende cursus
Energietranstie: doelen halen onder de omgevingswet

Met deze cursus bieden wij u inzicht en inspiratie over hoe de overheid (in het bijzonder de gemeente, omgevingsdienst en provincie), de energiesector en maatschappelijke organisaties kunnen omgaan met de impact van hernieuwbare energie-, bio-, wind- en zonne-energie en omgevingswarmte op de leefomgeving. Ook kijken we naar de handvatten die de Omgevingswet en de bijbehorende instrumenten hiervoor bieden. Wat kunt u op decentraal niveau nu al doen om de energietransitie op gang te krijgen?

Aan het einde van de cursus weet u welke mogelijkheden de verschillende Omgevingswetinstrumenten bieden en hoe u ze kunt inzetten. U weet in het bijzonder welke mogelijkheden het omgevingsplan biedt om de doelen in het kader van de energietransitie te halen. Het nieuwe Ow-instrument programma krijgt specifiek aandacht.

Doelgroep:

Deze cursus is enerzijds bestemd voor medewerkers van overheden, zoals juristen en beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening, maar ook projectleiders en beleidsadviseurs milieu en energie. Anderzijds is de cursus bestemd voor de markt. Dan gaat het om projectontwikkelaars, adviesbureaus en medewerkers van bedrijven die zich bezighouden met ontwikkeling van duurzame energie-initiatieven en energie-infrastructuur (energie coöperaties, energiebedrijven, netwerkbeheerders, gebiedsontwikkelaars, energieproducenten).

Programma

E-cursus Inleiding Omgevingswet

Les 1: Inleiding Omgevingswet

Les 2: Kerninstrumenten

Les 3: Omgevingswaarden en instructieregels

Les 5: Het Omgevingsplan, deel II

Les 6: De omgevingsvergunning

Les 7: Bouwen en de Omgevingswet

Les 8: Milieu en de Omgevingswet

Les 9: Grondeigendom

Les 10: Procedures en rechtsbescherming in de Omgevingswet

Les 11: Het stelsel in beweging, cultuurverandering & competenties

Verdiepende cursus
Energietranstie: doelen halen onder de omgevingswet

Inleiding

Voor welke opgave staan we?

 • Programma energietransitie
 • Regionale Energie Strategie
 • Transitievisie warmte
 • Verduurzamen van de bestaande woningvoorraad, energietransitie mogelijk maken:
 • haalbaar en betaalbaar, routekaart verduurzamen maatschappelijk vastgoed
 • RES en Omgevingswetinstrumenten en de routes RES - Omgevingswetinstrumenten

Aan de slag met Casussen

 • Bovengrond: isolatie en zonnepanelen op het dak mogelijk maken vanuit de Omgevingswetfilosofie
 • Ondergrond: kabels en leidingen

Inzoomen op de mogelijkheden van het instrument Omgevingsplan

 • Wettelijk kader
 • Mogelijkheden omgevingsplan
 • Mogelijkheden programma

Aan de slag met Casussen

 • Uitbreiding van het netwerk met een onderstation: hoe gaan we hierop reageren en acteren?
 • Het mogelijk maken van zonnevelden en windturbines: waar en hoe regelen we het anders dan gebruikelijk?

 Werkwijze e-cursus

Deze e-cursus is online te volgen in uw eigen omgeving via tablet of computer. U logt in en u start met de lessen, waarbij u in uw eigen tempo de 11 lessen volgt. Elke les is een mix van theorie, verhelderende webcolleges, praktijkvoorbeelden en opdrachten. Na elke les ziet u of u uw opdracht goed heeft beantwoord en krijgt u uitleg.

Op uw persoonlijke overzichtspagina kunt u gedurende de cursus uw kennisopname en voortgang bijhouden. Daardoor kunt u ook goed zien welke onderwerpen uit de cursus wellicht nog extra aandacht nodig hebben.

Als u alle lessen afgerond hebt volgt een toets. U krijgt 10 vragen voorgelegd. Deze zijn een dwarsdoorsnede van de e-cursus. Als u 6 van de 10 vragen correct beantwoordt, bent u geslaagd. U kunt één keer een herkansing doen. Indien u slaagt kunt u direct zelf een certificaat uitprinten.  

Daarnaast krijgt u de beschikking over de Memotrainer. Dit is een interactieve tool, waarmee u uw kennis actueel houdt tijdens en na de e-cursus. U ontvangt dan iedere week 8 digitale vragen via uw smartphone, tablet of computer.

Docenten

Ruud Louwes
Adviseur omgevingsrecht en energietransitie bij Rho adviseurs
Ruud is planoloog en richt zich vaak op het juridisch handwerk. Dit bestrijkt de range van de bouw van een woning, complexe transformatieplannen tot en met betrokkenheid bij nieuwe wetgeving. Daarnaast is hij coördinator van Kennislab Omgevingswet, het consortium van advies-, ingenieurs- en stedenbouwkundige bureaus in Nederland op het gebied van ruimtelijke ordening en de Omgevingswet in het bijzonder. Vanuit Kennislab is Ruud betrokken geweest bij de verkenning naar de vertaling van de RES in Omgevingswetinstrumenten en specifiek naar de inzet van het Ow-instrument programma. Daarbij zorgde hij voor de eindredactie van diverse verkenningen en tijdens digitale werkateliers de rol van moderator als lid van het coördinatieteam van Kennislab voor de projecten van NP RES.
Martijn Kegler
Projectleider omgevingswet en buitengebied bij Rho adviseurs
Martijn is planoloog en heeft ruimte ervaring met het opstellen van veelal complexe bestemmingsplannen voor buitengebieden. Met zijn ervaring met bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte (o.a. Boekel, Brielle en Westvoorne en Peel en Maas) adviseert hij inmiddels gemeenten bij de voorbereidingen op de omgevingswet en in het bijzonder het omgevingsplan met leertrajecten, handboeken en plannen van aanpak. Martijn is betrokken geweest bij de pilots energietransitie en omgevingswet en was pilot-coach voor Zoeterwoude. Met deze gemeente stelt hij een wijziging van het omgevingsplan voor het deelgebied landelijk gebied op.
mr. Lukas Baars
Juridisch adviseur
 
Lukas is juridisch adviseur omgevingsrecht; ook was hij advocaat en werkte hij bij een middelgrote gemeente en een groot adviesbureau. Zodoende heeft hij veel ervaring opgedaan met het omgevingsrecht. Ook is hij als docent actief; hij verzorgt regelmatig cursussen over de omgevingswet.
 
 

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbanken van  Omgevingsweb Pro en Klimaatweb PRO tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met de kennisbanken gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.   

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 17 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1717

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

Aanmelden

Referenties

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Cleo Diesveld
Uitgever, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Cleo via 06- 27 01 24 47 of via cleo@berghauserpont.nl