2-daagse cursus

€ 795,-

Signaleren van zorgfraude en bewaken van zorgkwaliteit

17, 24 november 2022

Utrecht
 • Speuren via openbare bronnen
 • Onderzoek naar de jaarrekeningen van de zorgaanbieder
 • Wat maakt het lastig om (voorgenomen) fraude aan te tonen?
 • Voorkomen sluiten overeenkomsten met niet-integere zorgaanbieders
 • Uitsluitingsgronden (ernstige beroepsfout, past performance en valse verklaring)
 • Geschiktheidseisen
 • De Bibob-toets
 • Financiële controles
 • Handhaving
 • Terugvordering van zorggeld
 • Ontbinding van de overeenkomst

Inleiding 

Tijdens deze tweedaagse cursus signaleren van zorgfraude en bewaken van zorgkwaliteit wordt ingegaan op de mogelijkheden om zorgaanbieders te ‘screenen’ voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst. Op basis van de resultaten daarvan kunnen gemeenten tijdig signaleren of sprake is van zorgaanbieders die mogelijk te maken hebben met zorgfraude. Daarna wordt besproken hoe gemeenten kunnen voorkomen dat zij overeenkomsten sluiten met zorgaanbieders die niet integer zijn, omdat zij te maken hebben met zorgfraude. Verder wordt tijdens deze cursus stilgestaan bij de eisen die aan zorginstellingen mogen worden gesteld en de toezichtsbevoegdheden van gemeenten. In het bijzonder wordt ingegaan op belangrijke valkuilen zoals de exacte kwalificaties van het personeel, de specifieke omschrijving van de te leveren zorg en de eisen die aan een verbeterplan mogen worden gesteld.

Inhoud en resultaat

Na het volgen van deze tweedaagse cursus heeft u een compleet en duidelijk overzicht hoe vooraf zorgfraude kan worden gesignaleerd, welke juridische middelen gemeenten hebben om te voorkomen dat zij overeenkomsten sluiten met zorgaanbieders die niet integer zijn en welke eisen door gemeenten aan zorgaanbieders mogen worden gesteld voor wat betreft de zorgkwaliteit en hoe op de zorgkwaliteit toezicht kan worden gehouden.

Doelgroep

Beleidsadviseurs, beleidsmedewerkers, contractmanagers, zorginkopers, juristen en medewerkers afdeling finance van gemeenten.  

Programma

PROGRAMMA DAG 1

09:00 – 09:30 uur
Ontvangst en registratie

09:30 – 11:00 uur

Blok 1

 • Inzicht in zorgwetten en het veld van de controlerende partijen
 • Hoe en waarom het controlesysteem faalt
 • Open normen
 • Rol van de gemeente en de afspraken aan de voorkant
 • Positie van de cliënt
 • Signalen om alert op te zijn
 • Speuren via openbare bronnen
 • Onderzoek naar de jaarrekeningen van de zorgaanbieder
 • Bedrijfsstructuren en de mogelijke rol daarvan om fraude te plegen
 • Zorgwinsten. Hoe deze te interpreteren?

Judith Spanjers
Journalist, Follow the money

11:00 – 11:15 uur
Pauze

11:15 – 12:45 uur

Blok 2

 • Wat maakt het lastig om (voorgenomen) fraude aan te tonen?
 • Nog meer signalen om alert op te zijn
 • Controle-aanpak gemeenten
 • Verder speuren via openbare bronnen
 • Ontrafelen van een zorgfraudezaak op basis van openbare bronnen
 • Risico's begeleid en beschermd wonen

Judith Spanjers
Journalist, Follow the money

12:45 – 13:30 uur
Lunch

13:30 – 15:00 uur

Blok 3

 • Introductie inkopen en aanbesteden in het sociaal domein
 • Voorkomen sluiten overeenkomsten met niet-integere zorgaanbieders
 • Aandacht voor integriteit bij voorbereiding inkoopprocedure, o.a.:
  • wel of niet toepassen open house
  • gebruik van openbare bronnen, mag dat?
  • verificatie bij andere gemeenten
 • Uitsluitingsgronden (ernstige beroepsfout, past performance en valse verklaring)
 • Geschiktheidseisen
 • Bibob-toets

mr. Giulia van den Beuken
Advocaat aanbestedingsrecht en bouwrecht, Croon advocaten

mr. Sanne Groenwold
Advocaat aanbestedingsrecht en bouwrecht, Croon advocaten

15:00 – 15:15 uur
Pauze

15:15 – 16:45 uur

Blok 4

 • Laten doorwerken uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en BIBOB in overeenkomst
 • Contractuele bepalingen:
  • winstmaximalisatie
  • integriteit
  • naleving kwaliteitseisen
  • medewerkingsverplichting zorgaanbieders
  • sancties (o.a. opzegging, ontbinding, boete, terugvordering)

mr. Giulia van den Beuken
Advocaat aanbestedingsrecht en bouwrecht, Croon advocaten

mr. Sanne Groenwold
Advocaat aanbestedingsrecht en bouwrecht, Croon advocaten

PROGRAMMA DAG 2

2:30 – 13:00 uur
Ontvangst en registratie

13:00 – 14:30 uur

Blok 1

 • Contractering in het sociaal domein
 • Periodiek en specifiek toezicht op kwaliteit
 • Financiële controles

mr. Annechien Beijering
Advocaat gezondheidsrecht, Nysingh advocaten

14:30 – 14:45 uur
Pauze

14:45 – 16:15 uur

Blok 2

 • Handhaving
 • Terugvordering van zorggeld
 • Ontbinding van de overeenkomst

mr. Annechien Beijering
Advocaat gezondheidsrecht, Nysingh advocaten

Docenten

Judith Spanjers
Freelance onderzoeksjournalist
Judith Spanjers is freelance onderzoeksjournalist. Zij doet inmiddels zeven jaar onderzoek naar zorgwinsten en zorgfraude in het sociaal domein. Voorheen als journalist bij Omroep Gelderland en sinds 2019 bij het onderzoeksjournalistieke platform Follow the Money. Naast haar journalistieke werk geeft zij trainingen over de aanpak van zorgfraude. Hierin deelt ze haar onderzoeksbevindingen en onderzoeksmethode en geeft ze inzicht in het zorgsysteem. In deze training is niet alleen aandacht voor de financiële aspecten, maar ook voor de gevolgen voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg en de positie van de cliënt.
Giulia van den Beuken
Advocaat
Giulia is gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht en bouwrecht. Zij adviseert bij (bouw)projecten over het opstellen en de uitleg van aanbestedingsstukken, contracten en algemene voorwaarden en staat daarnaast cliënten bij in juridische conflicten, waaronder geschillen omtrent vertragingsschade, meerwerk en gebreken aan het werk. Ook heeft Giulia veel ervaring met de opzet en uitvoering van inkoop- en aanbestedingstrajecten in de zorg. Gedurende de uitvoering van zorgcontracten adviseert zij over uitvoeringsvragen en (dreigende) geschillen.
Sanne Groenwold
Advocaat
Sanne Groenwold is gespecialiseerd in het bouw- en aanbestedingsrecht. Zij adviseert en procedeert over uiteenlopende aanbestedingsrechtelijke onderwerpen en heeft veel ervaring met het opzetten en begeleiden van (complexe) inkoop- en aanbestedingsprocedures, waaronder in de zorg en het sociaal domein. Ook behandelt Sanne bouwrechtelijke en contractenrechtelijke zaken en adviseert zij opdrachtgevers bij de beoordeling van wijzigingen en (potentiele) conflicten gedurende de realisatie van grote (infrastructurele) bouwprojecten.
Advocaat Zorg, Nysingh advocaten en notarissen
Annechien Beijering is sinds 2006 advocaat en werkt met name voor zorginstellingen, zoals ziekenhuizen en instellingen die zich richten op gehandicaptenzorg, ouderenzorg, GGZ, en jeugdzorg. Ook werkt zij voor gemeenten binnen het sociaal domein. Annechien heeft een advies- en procespraktijk in de gezondheidszorg, met een focus op toezicht en handhaving, zorginkoop en de WGBO. Daarnaast publiceert en doceert zij regelmatig over het gezondheidsrecht in brede zin.

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Zorg&Sociaalweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp. Verder krijgt u met Zorg&Sociaalweb Pro gratis toegang tot andere dossiers, digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.  

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 9 studie-uren rekenen.

BP Studieuren99

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

Aanmelden

Referenties
Er zijn geen referenties beschikbaar

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Crescens Akkermans
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Crescens via 06 107 190 78 of via crescens@berghauserpont.nl