2-daagse cursus

€ 995,-

Wet langdurige zorg (Wlz) 2-daags

7 november, 8 december 2022

Utrecht
 • Overzicht van de inhoud van de Wet langdurige zorg
 • De werking van de de Wlz
 • Hoe ziet het proces van de Wlz eruit?
 • De indicatiestelling die wel/geen toegang tot de Wlz geeft
 • De werking van het zorgstelsel
 • Jurisprudentie en casussen 

 Inleiding

Tijdens deze tweedaagse cursus Wet langdurige zorg wordt ingegaan op de basis van de Wlz met de nadruk op de systematiek van de wet, het stelsel van de langdurige zorg en de indicatiestelling die wel/geen toegang geeft tot deze wet. Ook de uitgangspunten en kaders van de Wlz, de bedoeling van het stelsel van de langdurige zorg en de criteria die toegang geven tot de Wlz worden samen met u besproken waarbij de belangrijkste wetsartikelen ter sprake komen en de bedoeling achter deze artikelen wordt uitgelegd. Ook wordt de samenhang tussen deze artikelen bekeken en de verhouding tot andere wetten zoals de Wmo en de Jeugdwet. Tevens wordt de Wlz behandeld vanuit een juridisch perspectief waarbij veel jurisprudentie wordt besproken via casussen.

Inhoud en resultaat

Na het volgen van deze tweedaagse cursus heeft u een compleet en duidelijk algemeen overzicht van de Wlz en kunt u uw opgedane kennis meteen toepassen in de praktijk.

Doelgroep 

(uitvoerend) professionals op het gebied van de langdurige zorg (Wlz, Wmo 2015, Jeugdwet en Zvw). Cliëntondersteuners, maatschappelijk werkers, leden van wijkteams, Wmo-consulenten en transferverpleegkundige die werkzaam zijn bij gemeenten, welzijnsorganisaties en zorgaanbieders.

Programma

PROGRAMMA DAG 1


09:00 – 09:30 uur
Ontvangst en registratie


09:30 – 11:00 uur
Wat is de Wet langdurige zorg?


mr. Niek Benedictus

 
11:00 – 11:15 uur
Pauze


11:15 – 12:45 uur
Het proces van de Wet langdurige zorg


mr. Niek Benedictus

 
12:45 – 13:30 uur
Lunch


13:30 – 15:00 uur
Hoe werkt het zorgstelsel?

 
mr. Niek Benedictus

 
15:00 – 15:15 uur
Pauze


15:15 – 16:45 uur
De werking van de Wet langdurige zorg


mr. Niek Benedictus

 
PROGRAMMA DAG 2
09:00 – 09:30 uur


Ontvangst en registratie

 
09:30 – 11:00 uur
Blok 1

 • Wlz-uitvoerder/zorgkantoor
 • Ingezetenschap
 •  Begeleiding


mr. Niek Benedictus
mr. Nicolette Cremers

 
11:00 – 11:15 uur
Pauze


11:15 – 12:45 uur
Blok 2

 •  Zin
 • VPT
 • MPT
 •  PGB


mr. Niek Benedictus
mr. Nicolette Cremers


12:45 – 13:30 uur
Lunch


13:30 – 15:00 uur
Blok 3

 • Zorginkoop
 • Materiële controle
 • Fraude


mr. Niek Benedictus
mr. Nicolette Cremers


15:00 – 15:15 uur
Pauze


15:15 – 16:45 uur
Blok 4

 • Verzekerde pakket
 • Ciz/zorgprofiel


mr. Niek Benedictus
mr. Nicolette Cremers


Docenten

mr. Nicolette Cremers
Senior juridisch beleidsadviseur bij Zorgverzekeraars Nederland
Nicolette Cremers werkt sinds 1992 in de verzekeringsbranche. Ze heeft in die periode bij Agis en OHRA gewerkt. Momenteel werkt ze bij Zorgverzekeraars Nederland. Sinds een geruim aantal jaren actualiseert Nicolette digitale handboeken betreffende de Wlz en Zvw. Daarnaast is ze sinds 2000 docent en auteur. Ook verzorgt ze sinds 2007 cursussen. In 2006 heeft Nicolette samen met mr. G.J. de Groot het "Handboek Zorgverzekeringen, De Zorgverzekeringswet in de praktijk" geschreven en is ze een van de auteurs van de Bundel Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht. Nicolette schrijft regelmatig artikelen voor diverse vakbladen. Ze is lid van de Redactieraad Rechtspraak Zorgverzekeringen, een aantal arbitragecommissies, voorzitter bij de KPZ geschillencommissie en mediator (NfM geregistreerd).
mr. Niek Benedictus
Functionaris Gegevensbescherming bij VGZ
 
Niek heeft ruime ervaring opgedaan als jurist in bezwaar en beroepszaken, beleidsadviseur en projectleider op het gebied van de Wet langdurige zorg, de Wet Bopz en de Wet zorg en dwang.
 
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Zorg&Sociaalweb Pro tot een maand na de cursus


Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.


Verder krijgt u met Zorg&Sociaalweb Pro gratis toegang tot andere dossiers, digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief. 

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 12 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1212

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

Aanmelden

Referenties

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Crescens Akkermans
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Crescens via 06 107 190 78 of via crescens@berghauserpont.nl