1-daagse cursus

€ 595,-

Verdiepingscursus Participatiewet

2 december 2024

Utrecht
 • Woonvormen en het recht op bijstand
 • Boetes en maatregelen in de Participatiewet
 • De menselijke maat binnen de Participatiewet

 Inleiding

Tijdens deze Verdiepingscursus Participatiewet wordt ingegaan op een aantal onderwerpen die in de Basiscursus Participatiewet al kort zijn behandeld. Aan de hand van een aantal actuele thema’s wordt de Participatiewet in deze verdiepingscursus nader belicht. Daarbij is veel aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen en recente jurisprudentie. De cursus is niet alleen geschikt voor mensen die de Basiscursus Participatiewet hebben gevolgd maar is ook zeer geschikt door diegenen die al langer met de Participatiewet aan de slag zijn en hierover meer kennis willen vergaren. Uiteraard worden tijdens de cursus actuele casus besproken en is er veel ruimte voor interactie.

Inhoud en resultaat

Na het volgen van deze cursus heeft u een duidelijk algemeen overzicht van de Participatiewet en de actuele ontwikkelingen in de wet en de jurisprudentie. U kunt uw opgedane kennis meteen toepassen in de praktijk.

Doelgroep 

 (uitvoerend) medewerkers op het gebied van de Participatiewet.

Programma

09:00 – 09:30

Ontvangst en registratie

09:30 – 11:00 uur

Blok 1: Woonvormen en het recht op bijstand

In dit blok worden verschillende woonvormen, zoals alleenstaande, gehuwden en duurzaam gescheiden leven, behandeld en wordt besproken welke consequenties deze woonvormen hebben voor het recht op bijstand. Uiteraard worden de actuele ontwikkelingen rondom de kostendelersnorm besproken.
mr. dr. Joke de Wit

11:00-11:00 uur 

Pauze

11:15 – 12:45 uur

Blok 2: Boetes en maatregelen in de Participatiewet

In dit blok wordt het onderscheid tussen boetes en maatregelen in de Participatiewet en wanneer deze mogen worden opgelegd nader uitgediept. De jurisprudentielijn die de Centrale Raad van Beroep sinds de invoering van de Wet handhaving en aanscherping sanctiebeleid SZW-wetgeving (kortweg Fraudewet) en het Boetebesluit socialezekerheidswetten heeft uitgezet wordt uitgebreid belicht.
mr. dr. Joke de Wit
 
12:45 – 13:30 uur

Lunch

13:30 – 16:45 uur (inclusief pauze rond 15:00 uur)

Blok 3 en 4: De menselijke maat

Tijdens het middagdeel staat het begrip ‘menselijke maat’ centraal. Wat houdt dit begrip nu eigenlijk in en biedt de Participatiewet in zijn huidige vorm voldoende ruimte om daadwerkelijk maatwerk te leveren? Of moeten we dit helemaal niet willen omdat de menselijke maat slechts willekeur in de hand werkt?
Uiteraard wordt de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep kritisch tegen het licht gehouden en zal worden besproken welke andere juridische instrumenten handvatten kunnen bieden om de menselijke maat vorm te geven.
mr. dr. Joke de Wit
 

Docenten

Joke de Wit
Docent Staats-, bestuurs- en sociaal zekerheidsrecht
 
Joke is een zeer ervaren docent en trainer op het gebied van het Staats-, bestuurs- en sociaal zekerheidsrecht. Na een lange carrière als universitair hoofddocent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam werkt zij nu als zelfstandige vanuit haar eigen bedrijf ‘Recht op bewegen’. Zij is rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Noord-Holland en voorzitter van het college van beroep voor de examens van de Universiteit Tilburg en de Hogeschool Rotterdam en van een aantal gemeentelijke bezwaarschriftencommissies. Ook publiceert zij regelmatig over de Participatiewet en annoteert zij rechterlijke uitspraken op het gebied van het sociaal domein. Op deze manier combineert zij de (wetenschappelijke) theorie met de praktijk van alledag. ​
 
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Zorg&Sociaalweb Pro tot een maand na de cursus  

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Zorg&Sociaalweb Pro gratis toegang tot andere dossiers, digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief. 

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 2 december 2024
 • 09:30 - 16:45
 • Utrecht
 • € 595,-
  • Prijs op aanvraag
Aanmelden

Referenties

Voor deze nieuwe cursus zijn nog geen referenties beschikbaar. 

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Crescens Akkermans
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Crescens via 06 107 190 78 of via crescens@berghauserpont.nl