Middagcursus


De bewaking van zorgkwaliteit in het sociaal domein voor gemeenten - alleen als incompany


 • Contractering in het sociaal domein
 • Periodiek en specifiek toezicht op kwaliteit
 • Financiële controles
 • Handhaving
 • Terugvordering van zorggeld
 • Ontbinding van de overeenkomst

Inleiding

De budgetten van gemeenten voor jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning staan steeds meer onder druk. Tegelijkertijd mag de kwaliteit van zorg daar niet onder leiden. Op welke manier kunnen gemeenten het beoogde kwaliteitsniveau bewaken en handhaven, zorggeld terugvorderen en wanneer kan een contract wegens onvoldoende kwaliteit worden beëindigd? Welke handhavingsbevoegdheden en mogelijkheden tot beëindiging van het contract zijn er voor gemeenten? Wat is daarvoor nodig en hoe kan de zorgaanbieder zich daartegen verzetten? En wanneer kan tot terugvordering van zorggeld worden overgegaan? Het is van groot belang voor gemeenten om handhaving en toezicht goed op orde te hebben, zodat op termijn veel kosten kunnen worden bespaard en tegelijkertijd de kwaliteit van de zorg goed blijft. Een recentelijk gepubliceerd onderzoeksrapport heeft daarbij ook duidelijk aangetoond dat Wmo-toezicht waardevol is en op termijn veel kan opleveren.

Inhoud en resultaat

Tijdens deze cursus krijgt u van een expert in deze materie een overzicht van het complete proces vanaf contractering tot een eventuele terugvordering. Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden en casussen wordt gedurende de middag stilgestaan bij de eisen die aan zorginstellingen mogen worden gesteld en de toezichtsbevoegdheden van gemeenten. In het bijzonder wordt ingegaan op belangrijke valkuilen zoals de exacte kwalificaties van het personeel, de specifieke omschrijving van de te leveren zorg en de eisen die aan een verbeterplan mogen worden gesteld.

Na afloop van deze cursus heeft u een compleet en helder beeld van de mogelijkheden die gemeenten ter beschikking staan om de kwaliteit van de zorg en ondersteuning in het sociaal domein te bewaken. U kunt de opgedane kennis de volgende dag meteen toepassen in de praktijk.

Doelgroep

Medewerkers van de afdeling zorginkoop of finance en juristen van gemeenten

Programma

12:30 – 13:00 uur

Ontvangst en registratie

13:00 – 14:30 uur

Blok 1

 • Contractering in het sociaal domein
 • Periodiek en specifiek toezicht op kwaliteit
 • Financiële controles

mr. Luuk Arends

mr. Ralph Tak

 

14:30 – 14:45 uur

Pauze

 

14:45 – 16:15 uur

Blok 2

 • Handhaving
 • Terugvordering van zorggeld
 • Ontbinding van de overeenkomst

mr. Luuk Arends

mr. Ralph Tak

Docenten

mr. Ralph Tak
Senior advocaat, Dirkzwager
Ralph Tak is senior advocaat bij de zorgpraktijk van Dirkzwager en heeft zich de afgelopen 6 jaar gespecialiseerd in het bestuursrechtelijk gezondheidsrecht, waaronder het sociaal domein. In zijn dagelijkse praktijk adviseert hij onder meer gemeenten en zorgaanbieders over vraagstukken met betrekking tot maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp, met bijzondere aandacht voor rechtmatigheids- en kwaliteitscontroles. Vóór zijn overstap naar de advocatuur was Ralph 10 jaar werkzaam bij de overheid waaronder de Autoriteit Consument en Markt en diens voorganger, de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Daar was Ralph als senior projectleider actief in omvangrijke kartelzaken en doceerde hij bestuursrechtelijk handhavingsrecht aan juristen werkzaam bij de ACM en andere professionele toezichthouders, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens en de Nederlandse Zorgautoriteit.
mr. Luuk Arends
Advocaat-partner, Dirkzwager
Luuk Arends is partner en advocaat op de sectie Gezondheidszorg van Dirkzwager en is onder meer gespecialiseerd in privacyvraagstukken, de geestelijke gezondheidszorg en kwaliteitswetgeving in het sociaal domein. Hij adviseert in dit kader gemeenten, gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’s) en Raden van Bestuur van zorgaanbieders over kwaliteitsonderzoeken en kwaliteitsbeleid. Daarnaast vertegenwoordigt hij zorg- en jeugdhulpaanbieders in procedures bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Luuk is verder redactielid van GGZ & Recht, voorzitter van de geschilleninstantie van De Zorgprofessional, lid van de raad van toezicht van Verenso, vaste docent bij Medilex en verzorgt regelmatig lezingen op het gebied van nieuwe wet- en regelgeving in de gezondheidszorg.

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Zorg&Sociaalweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Zorg&Sociaalweb Pro gratis toegang tot andere dossiers, digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

  • Prijs op aanvraag
Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Crescens Akkermans
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Crescens via 06 107 190 78 of via crescens@berghauserpont.nl