Symposium

€ 50,-

De integrale aanpak van klimaatadaptatie in jouw regio

27 september 2022

27 september a.s. organiseert Klimaatweb een symposium dat volledig in het teken staat van klimaatadaptatie.

Met het onlangs verschenen IPCC rapport is de urgentie van klimaatadaptatie nog eens extra op scherp gezet: de tijd die we overhebben voor effectieve adaptatie aan de effecten van klimaatverandering is nog maar beperkt. Tijdens het symposium nemen verschillende experts u daarom in een middag mee door de belangrijkste vraagstukken en krijgt u handvatten hoe u in uw werk de uitdagingen die klimaatadaptatie met zich meebrengt aan moet gaan.

Het symposium vindt plaats bij het REM-eiland, een klimaat adaptieve locatie waar je boven het water een adembenemend uitzicht hebt over de Amsterdamse houthavens.

Inhoud en resultaat

Het is tijd. De druk op onze leefomgeving neemt toe en de noodzaak om jouw regio klimaatbestendig te maken ook. Het nationale Deltaprogramma beoogt Nederland in 2050 klimaatbestendig te maken. Wateroverlast, overstromingen, droogte, watertekorten, hitte en bodemdaling zijn daarbij stuk voor stuk grote uitdagingen. Daarnaast zijn er ook nog uitdagingen als een afnemende biodiversiteit en overmaat aan stikstof in het milieu.

De deltacommissaris stelt in zijn advies dat klimaatadaptatie een kwestie is van ambities stellen op lokaal niveau. Lokale bestuursorganen moeten de benodigde flexibiliteit en aanpasbaarheid van ontwerpen bieden, om ook ná 2050 aanpassingen te maken indien klimaatverandering dit vergt. Dat is een mooi streven, maar de praktijk blijkt weerbarstig. Er zijn veel stakeholders, zowel vanuit gemeenten en provincies als vanuit burgers en bedrijfsleven. Deze veelheid aan verschillende stakeholders vraagt een andere manier van organiseren en aansturen. Daarbij zijn de belangen van de stakeholders niet altijd hetzelfde. Er is 200 miljoen euro beschikbaar uit het Deltafonds via de Impulsregeling. Dat vergt overleg in de regio: waar gaan we het geld op inzetten? Wie krijgt welk deel? Wat is een logische verdeling? Wat gun je elkaar?

Doelgroep

Dit kennisevenement is relevant voor beleidsmedewerkers, projectleiders en adviseurs bij gemeenten, provincies, waterschappen en overheden die te maken hebben met de thema’s duurzaamheid en energie. Ook is het interessant voor ondersteunende organisaties als omgevingsdiensten, energiecoöperaties, netbeheerders, projectontwikkelaars, woningcorporaties, adviesbureaus etc.

Programma

13:00 – 13:30 uur Ontvangst

13:30 – 13:45 uur Opening en inleiding

13:45 – 14:15 uur Presentatie (TBA)

14:15 - 14:45 uur Tegenstrijdige belangen bij gebiedsontwikkeling en klimaatadaptatie - Spreker: Edward Brans, bijzonder hoogleraar ‘Duurzaamheid en Milieuaansprakelijkheid’ aan de Universiteit Utrecht en advocaat bij Pels Rijcken

14:45 – 15:00 uur Pauze

15:00 – 15:30 uur De kracht van de regio breder benutten  - Spreker: Maarten Verkerk, adviseur klimaatadaptatie bij Over Morgen

  • Praktijkcases, struikelblokken en kansen bij het koppelen van opgaven

15:30 – 16:00 uur De jeugd heeft de toekomst Spreker: Anne Schipper, Voorzitter Jong RES

  • Het betrekken van jongeren bij de plannen voor morgen
  • Leerpunten vanuit de RESSEN

16:00 – 16:30 uur Plenaire discussie en vragen vanuit de zaal

16:30 - 16:40 uur Reflectie en slotwoord

16:40 – 17:30 uur Netwerkborrel

Docenten

Edward Brans
Advocaat, Pels Rijcken
 
Edward houdt zich bezig met het privaatrechtelijk en bestuursrechtelijk milieuaansprakelijkheidsrecht, waaronder handhaving bij milieu-incidenten en aansprakelijkheid vanwege onvoldoende toezicht en gebrekkige handhaving. Daarnaast verleent hij ondersteuning aan bedrijven en overheden bij klimaat- en energietransitie, zoals projecten gericht op het gebruik van bodemenergie (WKO en geothermie), CO2-afvang en -opslag (CCS) en de realisering van wateroverloopgebieden. Op het gebied van het milieurecht heeft Edward veel ervaring met dossiers waarin klimaatverandering, (bodem)verontreiniging, verontreiniging door schepen, asbest, luchtkwaliteit, afvalstoff.
 
Lees artikelen op Omgevingsweb  
Bekijk LinkedIn profiel
Maarten Verkerk
Adviseur klimaatadaptatie bij Over Morgen
Maarten Verkerk is adviseur klimaatadaptatie bij Over Morgen waar hij zoekt naar hoe klimaatadaptatie en andere domeinen elkaar kunnen versterken, zoals participatie, gedragsverandering, gebiedsontwikkeling, energietransitie en duurzame mobiliteit. Ook is hij werkzaam geweest bij diverse waterschappen en werkte hij mee aan het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Zijn focus ligt op regionale samenwerking rond droogte en stikstof in het landelijk gebied.  
Floris Boogaard
Consultant en onderzoeker
Floris is gepromoveerd aan de TU Delft op het gebied van ‘regenwaterkwaliteit en internationale klimaatadaptatie’. Hij is momenteel consultant bij Deltares, onderzoeker bij het Global Center on Adaptation en lector Ruimtelijke Transformaties - Water bij het Kenniscentrum Noorderruimte van de Hanzehogeschool Groningen. Onderzoeksfocus: (inter)nationale klimaatadaptatie in de praktijk, mappen en monitoren van watersystemen en klimaatactie. Deltares - Enabling Delta Life Deltares is an independent knowledge institute for applied research in the field of water and subsurface with five areas of expertise.
Wouter van der Galiën
Voorzitter bij JongRES
Wouter van der Galiën is voorzitter bij Jong RES waar hij de visie van jongeren op de energietransitie vertegenwoordigd. Daarnaast is hij project developer voor windenergie bij RWE waar hij verantwoordelijk is voor het opzetten van windmolenparken.

Materiaal

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

Aanmelden

Referenties
Voor dit symposium zijn nog geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

  • De training is altijd maatwerk
  • U bereikt als team hetzelfde niveau
  • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
  • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
  • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Jitske van der Woude
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Jitske via 06 42 642 001 of via jitske@berghauserpont.nl