Middagcursus

€ 395,-

Wwft en AVG: het spanningsveld en de naleving in de praktijk

27 november 2024

Utrecht
 • de verhouding tussen de Wwft en AVG
 • knelpunten in de naleving van de AVG bij de uitvoering van Wwft-verplichtingen
 • gevolgen van niet-naleving

Inleiding

De Wwft vraagt organisaties om allerlei informatie over hun klanten vast te leggen in het kader van het cliëntenonderzoek. Dit lijkt soms haaks te staan op de privacywetgeving, in het bijzonder de AVG en aanverwante wetgeving. Immers, voornoemde privacywetgeving vraagt – kort gezegd – juist zo min mogelijk gegevens vast te leggen. Hoe gaat u hier in de praktijk mee om? Welke informatie mag u wel en niet opvragen? Hoever moet u als Wwft-plichtige partij doorvragen – en waar ligt de grens?

Inhoud en resultaat

De ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme’ (Wwft) verplicht financiële instellingen zoals banken, advocatenkantoren, accountants en verschillende andere partijen, om goed stil te staan bij wie hun klanten zijn. Zo stelt de Wwft onder omstandigheden een cliëntenonderzoek verplicht en moeten ongebruikelijke transacties worden gemeld. De ‘Algemene verordening gegevensbescherming’ (AVG) vraagt in het kader van privacybescherming juist om zo min mogelijk persoonsgegevens te verzamelen. In deze cursus staan we stil bij dit spanningsveld tussen de Wwft en de AVG. Allereerst behandelen we kort de relevante regels uit de Wwft, AVG en aanverwante wet- en regelgeving en staan we stil bij de raakvlakken. Vervolgens passen we het wettelijk kader toe op verschillende praktijkvoorbeelden, zodat u een beter beeld krijgt van de mogelijkheden en onmogelijkheden die de AVG bij de naleving van de Wwft met zich meebrengt. Met de tips uit deze cursus kunt u hier in uw praktijk straks zelf een goede afweging in maken.

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u op hoofdlijnen bekend met de Wwft en de AVG
 • kent u de mogelijkheden en onmogelijkheden van de AVG bij naleving van de Wwft
 • herkent u situaties waarin u de AVG moet toepassen en weet u hoe u dat in de praktijk doet
 • kunt u in dat kader uw Wwft-werkzaamheden met voldoende vertrouwen uitvoeren

Doelgroep

Advocaten, belastingadviseurs, accountants, notarissen, handelaren, ondernemers en anderen werkzaam in het bedrijfsleven, trustkantoren, medewerkers van Wwft-plichtige instellingen zoals banken, beleggingsondernemingen, verzekeraars en bedrijfsadviseurs

Programma

 • Wettelijk kader
 • De Wwft op hoofdlijnen
 • De ‘datavergaringsplichten’ uit de Wwft
 • De AVG op hoofdlijnen
 • Aanverwante wet- en regelgeving

AVG en Wwft: de raakvlakken

 • De verschillende vormen van cliëntenonderzoek en de meldplicht
 • AVG-vereisten:
  • Beginselen: noodzaak, proportionaliteit, subsidiariteit
  • Grondslagen
  • Overige vereisten
 • Ontbreken doel, grondslag en/of niet voldoen aan andere vereisten

Toepassing in de praktijk

 • Naleving AVG bij het cliëntenonderzoek
 • Naleving AVG bij de meldplicht
 • Overige raakvlakken AVG en Wwft
 • (Juridische) consequenties van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens
 • Bevoegdheden van betrokkenen

Handvatten voor naleving

 • Praktische tips voor de naleving in uw dagelijkse praktijk

Docenten

mr. dr. Lesley Broos
Advocaat (partner) bij KienhuisHoving
Mr. dr. Lesley Broos heeft zowel een bedrijfskundige als juridische achtergrond en adviseert en procedeert als advocaat (partner) over complexe vraagstukken rondom de bescherming van persoonsgegevens, intellectueel eigendom en ICT-recht. Broos is tevens bestuursvoorzitter van KienhuisHoving advocaten en notarissen, en als universitair docent Business Law & technology verbonden aan Universiteit Twente, alwaar hij in 2014 promoveerde in het telecommunicatierecht. Broos beschikt over diepgaande kennis van privacyrechtelijke wet- en regelgeving en weet complexe materie terug te brengen naar begrijpelijke proporties en praktische adviezen.
Docentprofiel met cartaID 32646 niet gevonden.

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 3 studie-uren rekenen.

Nederlandse Orde van Advocaten33
KNB Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie33
Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat33
BP Studieuren33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 27 november 2024
 • 13:30 - 16:45
 • Utrecht
 • € 395,-
  • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary koffie en thee
Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Daniëlle Weisz
Adjunct-uitgever Data&Privacyweb, Berghauser Pont Academy
U kunt contact opnemen met Daniëlle via danielle.weisz@berghauserpont.nl