1-daagse cursus


Omgevingswet en badwaterbassins voor provincies en omgevingsdiensten - alleen als incompany


 • Vervolg op de succesvolle cursus ‘Omgevingswet voor zwembaden: borging hygiëne en veiligheid’
 • Specifiek toegespitst op handhavers/toezichthouders en vergunningverleners bij provincies en omgevingsdiensten
 • Eigen praktijkcases inbrengen
 • Nieuwe kennis en ervaring die u niet mag missen
 • Ervaren docenten: Maarten Keuten (Hellebrekers/TUDelft) en Luc Vosters (Luc Vosters Juridisch advies en ondersteuning)


Inleiding

De Omgevingswet staat op het punt om in werking te treden. Binnenkort is het echt zover. De nieuwe wetgeving brengt voor de zwembaden grote veranderingen met zich mee. Zij krijgen te maken met hoofdstuk 15 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dat hoofdstuk bevat algemene rijksregels voor de activiteit ‘het gelegenheid bieden tot zwemmen en baden in badwaterbassins’.

Ook voor de provincies en de omgevingsdiensten heeft het nieuwe hoofdstuk 15 Bal gevolgen. Zij zijn immers verantwoordelijk voor de uitvoering, het toezicht en de handhaving van de algemene rijksregels.

Na de succesvolle cursus ‘Borging hygiëne en veiligheid in zwembaden’ die vooral bezocht werd door medewerkers van zwembaden en gemeenten, is er door de docenten nu een nieuwe cursus ontwikkeld. Dat is de cursus ‘Omgevingswet en badwaterbassins voor provincies en omgevingsdiensten’. Deze nieuwe cursus is specifiek gericht op provincies en omgevingsdiensten en bedoeld om hen wegwijs te maken in wat er met het nieuwe hoofdstuk 15 Bal op hen afkomt.

Inhoud en resultaat

De cursus begint met een korte inleiding tot de omgevingswetgeving. In deze inleiding staan de belangrijkste veranderingen centraal waar zwembaden – en dus ook provincies en omgevingsdiensten – mee te maken krijgen.

Het proces rond inventarisatie en analyse van risico’s en de keuze voor passende beheersmaatregelen en de uitvoering daarvan in protocollen krijgen uitgebreid aandacht. Ook de rol van de provincies en omgevingsdiensten wordt daarbij meegenomen. Daarbij is er ook aandacht voor bemonsteringsplannen en de vele vragen die de wetgeving bij deze plannen oproept. Verder passeren alle achtergronden van nieuwe parameters de revue. Incidentregistratie is een punt dat zeker niet zal ontbreken.

Met een meer juridische blik behandelt de cursus de vraag of en in hoeverre het bevoegd gezag van de algemene rijksregels kan afwijken. Hierbij gaat het om het vraagstuk rond maatwerkregels en maatwerkvoorschriften. Verder gaat de cursus in op het overgangsrecht in de invoeringswetgeving. Wat gebeurt er met bestaande ontheffingen?

Bij het toezicht en de handhaving wordt uiteraard uitgebreid stilgestaan. Wat valt er voor provincies en omgevingsdiensten te handhaven? Hoe ziet die handhaving eruit? Wanneer kan worden gehandhaafd (en wanneer niet)?

Hiermee kent de cursus een mooi evenwicht tussen de vele technische en juridische invalshoeken van het nieuwe hoofdstuk 15 Bal. Tegelijkertijd is de opleiding vooral gericht op de praktijk met alle ruimte voor discussie en eigen inbreng.

Na afloop van de cursus bent u in staat om toezicht en handhaving van de activiteit zwemmen en baden in badwaterbassins onder de nieuwe regelgeving adequaat uit te voeren.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor toezichthouders en handhavers bij de provincies en de omgevingsdienst. De cursus is ook interessant voor vergunningverleners die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van maatwerkvoorschriften.

Incompany

Deze cursus is uitermate geschikt om ook incompany te geven. Heeft u interesse als provincie of omgevingsdienst? Neem dan contact op met Maarten Keuten van Hellebrekers (06 29 58 19 66) of Berghauser Pont Academy (academy@berghauserpont.nl of 020 8200 908).

Programma

Korte inleiding nieuwe regelgeving

 • Zwemwaterregelgeving in de Omgevingswet: belangrijkste wijzigingen

Parameters

 • Overzicht, achtergrond en beheersing bestaande en nieuwe parameters
 • Voorbeelden bemonsteringsplannen
 • Toetsing parameters
 • Rol provincies en omgevingsdiensten bij parameters

Risico’s en beheersing met betrekking tot gezondheid en veiligheid

 • Presentatie verschillende systemen voor risicoanalyse, beheersplan en incidentregistratie
 • Rol provincies en omgevingsdiensten bij opstellen risicoanalyse en beheersplan
 • Voorbeelden risicoscenario’s en beheersmaatregelen

Algemene rijksregels in hoofdstuk 15 Bal

 • Mogelijkheden tot afwijking door bevoegd gezag
 • Rol provincies en omgevingsdiensten bij afwijking
 • Hoe werken maatwerkregels en maatwerkvoorschriften?
 • Overgangsrecht in de invoeringswetgeving: wat gebeurt er met bestaande ontheffingen?

Toezicht en handhaving bij badwaterbassins

 • Rol provincies en omgevingsdiensten bij toezicht en handhaving
 • Wat kunnen provincies en omgevingsdiensten handhaven?
 • Welke handhavingsinstrumenten kunnen worden ingezet en hoe?
 • Wanneer kan worden gehandhaafd (en wanneer niet)?

Er is veel ruimte voor praktijkvoorbeelden, discussie en eigen inbreng.

 

Docenten

dr.ir. Maarten Keuten
Cursusleider en Onderzoeker Zwembaden bij Hellebrekers
 
Maarten is een expert op het gebied van zwembadtechniek. Naast zijn jarenlange ervaring bij het ontwerp, de bouw en de exploitatie van zwembaden heeft Maarten ook deelgenomen aan diverse werkgroepen zoals Legionella, opslag chemicaliën, zwembadopleidingen, RVS in zwembaden, aanzuig en beknelling in zwembaden en Nederlandse en Europese normcommissies. De laatste jaren heeft Maarten veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een zwembad zonder chloor, waar hij recent op is gepromoveerd aan de TUDelft.
 
Bekijk op Omgevingsweb  
Bekijk LinkedIn profiel
Luc Vosters
Zelfstandig juridisch adviseur bij Luc Vosters Juridisch advies en ondersteuning.
 
Luc heeft tijdens symposia en seminars vele lezingen gegeven over zwemwater-regelgeving. Ook adviseert en ondersteunt hij onder meer individuele houders van badinrichtingen. Hierdoor heeft Luc uitgebreide ervaring in dit vakgebied en is hij goed ingevoerd in de laatste ontwikkelingen.
 

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

Aanmelden

Referenties
Goede en kundige docenten. Fijn dat er zowel een technisch als juridisch onderlegd persoon aanwezig was tijdens de cursus.

Het was interessant en interactief. Gelegenheid voor discussies en vragen en combinatie tussen juridisch en technisch inhoudelijk.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Kristian Koster
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Kristian via 06 231 52 794 of via kristian@berghauserpont.nl