Incompany cursus

€ 149,-

E-cursus Omgevingsplan


Alleen voor regio Zuidoost-Brabant  

 • Uniek: de eerste e-cursus omgevingsplan
 • 10 lessen met: theorie, casuïstiek, webcolleges, mc-vragen en achtergrondmateriaal
 • Op elk gewenst moment en in eigen tempo te volgen
 • Toegang tot de kennisbank Omgevingsweb Professional
 • Na afloop een toets en certificaat
 • 6 studie-uren

Inleiding

Het omgevingsplan is een van de belangrijkste instrumenten van de nieuwe Omgevingswet. Het omgevingsplan wordt een allesomvattend juridisch kader voor de fysieke leefomgeving in gemeenten. Hierin worden juridisch bindende regels en toetsingskaders en waarden opgenomen die al dan niet direct bindend zijn. Naast nieuwe regels ten aanzien van de fysieke leefomgeving moeten bestaande juridische regelingen (verordeningen, bestemmingsplanregels en beleidsregels) op dit terrein worden heroverwogen en een plek krijgen in het omgevingsplan. Dit alles moet zijn afgestemd op de werkwijze die de gemeente wil hanteren ten aanzien van verschillende activiteiten.

Het omgevingsplan bestaat als zodanig nog niet, maar dit betekent niet dat gemeenten er nog niet mee bezig zijn. Sommige gemeenten hebben al een ‘echt’ omgevingsplan, terwijl andere net zijn gestart met de eerste vingeroefeningen. Het omgevingsplan werpt zijn schaduw dus al ver vooruit, omdat bijna iedereen binnen een gemeente ermee te maken gaat krijgen. Tijd dus om u hierop voor te bereiden.

Inhoud en resultaat

In de E-cursus worden alle de basiszaken over het omgevingsplan behandeld. Na afloop van de e-cursus heeft u inzicht in:

 • de uitgangspunten van de Omgevingswet, de plek van het omgevingsplan in de Omgevingswet en de AMvB’s (wettelijke instrumenten);
 • de verschillen tussen het omgevingsplan, het (oude) bestemmingsplan en verordeningen;
 • het karakter en de reikwijdte van het omgevingsplan, het bevoegd gezag en de wijze van vaststellen van een omgevingsplan;
 • de structuur van het omgevingsplan en de relatie met het DSO;
 • de overgangsfase naar een nieuw omgevingsplan, de bruidsschat en verordeningsregels in het omgevingsplan (moet – mag niet – kan);
 • de soorten regels in het omgevingsplan en keuzemogelijkheden;
 • besluitvormingsprocedures.

Werkwijze E-cursus

De E-cursus kunt u online volgen via uw computer, tablet of smartphone. De e-cursus wordt u aangeboden via het leerplatform AnewSpring (voor tablet of smartphone kan de app worden gedownload). U logt in en u start met de lessen, waarbij u in uw eigen tempo de 10 lessen volgt. Elke les is een mix van theorie, casuïstiek, webcolleges, mc-vragen en achtergrondmateriaal.

Op uw persoonlijke overzichtspagina kunt u gedurende de cursus uw kennisopname en voortgang bijhouden. Daardoor kunt u ook goed zien welke onderwerpen uit de cursus wellicht nog extra aandacht nodig hebben.

E-cursus plus Kennisbank

Tegelijk met de E-cursus krijgt u ter ondersteuning ook direct toegang tot de Kennisbank Omgevingsweb Professional, met daarin wetgeving, jurisprudentie, nieuws en achtergrondmateriaal. Deze kunt u tijdens de e-cursus raadplegen, maar ook om soms even wat verder te kijken met betrekking tot een onderwerp. De kennisbank blijft beschikbaar zolang u bezig bent met de cursus en vormt een uitgebreide bron van informatie en verdieping.

Als u alle lessen heeft afgerond volgt een toets. U krijgt 10 vragen voorgelegd. Deze zijn een dwarsdoorsnede van de E-cursus. Als u 6 van de 10 vragen correct beantwoordt, bent u geslaagd. U kunt één keer een herkansing doen. Indien u slaagt kunt u direct zelf een certificaat uitprinten.

Na afloop van de cursus krijgt u de beschikking over de Memotrainer. Dit is een interactieve tool, waarmee u uw kennis actueel houdt na de cursus. Na de cursus ontvangt u elke week 8 digitale vragen via uw smartphone, tablet of computer

Voor wie is de E-cursus?

De e-cursus is bestemd voor iedereen die betrokken is bij het opstellen van het nieuwe omgevingsplan in de gemeente. Het gaat dan om bestemmingsplanmakers, beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening, projectleiders, medewerkers APV en bijzondere wetten en juristen ruimtelijke ordening, bouwen en milieu van gemeenten. Verder is de E-cursus interessant voor vergunningverleners en handhavers bij zowel gemeenten als omgevingsdiensten die het omgevingsplan als nieuw toetsingskader krijgen. Daarnaast is de cursus interessant voor medewerkers van provincies en waterschappen, adviesbureaus, advocatuur en andere belangstellenden.

Partner

Deze e-cursus is ontwikkeld in samenwerking met docenten van onze partner BügelHajema Adviseurs. BügelHajema Adviseurs is een allround adviesbureau voor ruimtelijke ordening en milieu en behoort met ruim 100 medewerkers tot de grote onafhankelijke ruimtelijke adviesbureaus van ons land, met vestigingen in Assen, Amersfoort en Leeuwarden. Expertises zijn de Omgevingswet, het ruimtelijk plan, stedenbouw en landschap, digitaliseren en visualiseren, ecologie, burger en bestuur en specialistisch onderzoek.

Programma

Les 1: De uitgangspunten en instrumenten van de Omgevingswet

In deze les leert u over de belangrijkste uitgangspunten en doelen van de Omgevingswet. Daarnaast worden de zes kerninstrumenten besproken.

Les 2: Introductie op het omgevingsplan

In deze les wordt het karakter van het omgevingsplan behandeld. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het bevoegd gezag en de wijze van vaststellen van het omgevingsplan. De verschillen tussen het omgevingsplan, het (oude) bestemmingsplan en verordeningen komen ook aan de orde.

Les 3: Structuur van het omgevingsplan en relatie met het DSO

In deze les wordt uitleg gegeven over de structuur van het omgevingsplan en de werking daarvan in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Daarbij komt het casco aan bod en wordt de relatie met het DSO behandeld.

Les 4: Het tijdelijk omgevingsplan en het overgangsrecht

In deze les leert u over het overgangsrecht en in het bijzonder over het tijdelijk omgevingsplan dat van rechtswege ontstaat op het moment dat het omgevingsplan in werking treedt.

Les 5: Bruidsschat

In deze les leer u over de bruidsschat: regels van het rijk die met de komst van de Omgevingswet ‘verhuizen’ naar de gemeente en onderdeel worden van het omgevingsplan. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de ‘knip’

Les 6: Het Besluit kwaliteit leefomgeving – instructieregels

In deze les leert u over de instructieregels voor omgevingsplannen die zijn opgenomen in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

Les 7: Het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving – maatwerk

In deze les wordt ingegaan op de kaders die volgen uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voor het opstellen van een omgevingsplan. Daarbij wordt met name ingegaan op de mogelijkheden om maatwerkregels op te nemen.

Les 8: Reikwijdte van het omgevingsplan

In deze les wordt de reikwijdte van het omgevingsplan besproken. Daarmee wordt bedoeld wat in het omgevingsplan moet – niet mag – kan worden opgenomen aan regels.

Les 9: Soorten regels in het omgevingsplan

In deze les worden de soorten regels behandeld die in het omgevingsplan voor kunnen komen.

Les 10: Besluitvormingsprocedures

In deze les leert u over de besluitvormingsprocedure voor het omgevingsplan en voor de vergunningen voor de binnenplanse en de buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

Docenten

Albert Jan Meeuwissen
Jurist, BügelHajema Adviseurs
 
Albert Jan is als jurist en projectleider werkzaam voor overheden en particulieren en is betrokken bij diverse grote en lastige projecten  en juridische vraagstukken op het terrein van de fysieke leefomgeving. Hij heeft een brede kennis van het omgevingsrecht en kijk op de instrumenten uit de nieuwe Omgevingswet.
 
Lees artikelen op Omgevingsweb
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

U heeft zes maanden lang de mogelijkheid de E-cursus te completeren.

Gedurende de gehele looptijd van zes maanden heeft u ook toegang tot de complete kennisbank Omgevingsweb Pro. Hiermee krijgt u toegang tot de kennisbank waar u een dossier vindt met alle relevante achtergrondinformatie rondom deze cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Ook krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 149,-
  • Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw
Aanmelden

Referenties

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Kristian Koster
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Kristian via 06 231 52 794 of via kristian@berghauserpont.nl