2-daagse cursus


Basiscursus Herbestemming en transformatie tot woningbouw - alleen als incompany


 • Deze basiscursus leidt ambtenaren in kort bestek op om woningbouw aanvragen af te handelen
 • Wat heb je nodig voor herbestemming en transformatie van bestaand vastgoed tot woningbouw?
 • Alle stappen doorlopen, compleet plaatje
 • Zowel juridisch als politiek/beleidsmatig
 • Met praktijkcases voor inzicht 


Inleiding

Het is inmiddels duidelijk dat er in Nederland een groot woningtekort is voor bepaalde doelgroepen. Daar zijn allerlei redenen voor zoals de lage rente, speculatie, de verhuurdersheffing, fiscale maatregelen, tekort aan bouwlocaties, stikstof, PFAS en vele andere eisen die gesteld worden aan woningbouw. Om dit op te lossen zal aan verschillende knoppen gedraaid moeten worden. Maar daar gaat deze cursus niet over, wel over de gevolgen.

Feit is dat er momenteel heel veel vraag is naar woningbouw en dat gemeenten veel aanvragen krijgen voor herbestemming naar woningbouw. Dan gaat het meestal om bedrijfspanden en winkelpanden, waarin woningen moeten komen.

Die grote vraag zorgt voor een enorme druk op beleidsmedewerkers en juristen ruimtelijke ordening van gemeenten om deze aanvragen te verwerken. Want een antwoord is niet altijd eenduidig en snel te geven. Daar komen namelijk een hoop verschillende aspecten bij kijken.

Deze basiscursus leidt in kort bestek ambtenaren op om de woningbouw aanvragen af te handelen.

Inhoud en resultaat

Deze 2-daagse stevige basiscursus zet alles op een rijtje wat je nodig hebt voor herbestemming en transformatie van bestaand vastgoed tot woningbouw, juridisch, maar ook politiek/beleidsmatig om het voor elkaar te krijgen.
Je doorloopt systematisch alle stappen in het proces van herbestemming en wat je daarvoor nodig hebt. Daarbij worden ook een aantal praktijkcases behandeld om het inzichtelijk te maken.

Na afloop ben je:

 • een gesprekspartner van ontwikkelaars,
 • weet je waar je in een projectteam aan moet denken en
 • kun je de procedure rondom de bestemmingsplanwijziging of de beslissing op de aanvraag zelfstandig begeleiden onder de huidige wetgeving, met een doorkijk ook naar regeling hiervan in de Omgevingswet.

Als geheel verlicht deze cursus de druk op de gemeentelijke organisatie.

Doelgroep

Deze basiscursus is primair bestemd voor beleidsmedewerkers, adviseurs en juristen ruimtelijke ordening, plantoetsers en projectleiders, werkzaam bij gemeenten. Ook is de cursus interessant voor projectontwikkelaars, adviesbureaus en advocaten.

Programma

Het proces om te komen tot transformatie bestaat uit het doorlopen van verschillende stappen, de belangrijkste worden in 2 dagen met u doorgelopen. De docenten werken beiden in de praktijk en hebben veel praktijkvoorbeelden, die tijdens deze dagen met u worden besproken.

Dag 1

 1. 1. Voor welke groep wordt er huisvesting gerealiseerd (jongeren, senioren, short stay, middenhuur of appartementen in de vrije sector) en welke aandachtspunten kennen deze groepen?
 2. 2. Quick scan locatie, welke kansen en beperkingen zijn er?
 3. 3. Hoe ga je transformeren? Juridische basiskennis nodig:
  1. a. Wro (bestemmingsplannen/ Omgevingsplannen), onderwerpen als: welke mogelijkheden biedt de bestaande bestemming, bestemmingsplannen lezen, inclusief jurisprudentie over de vraag welke functies vallen onder een woonbestemming, gemengde bestemming, etc.
  2. b. Wabo (Omgevingsvergunningen bouwen en (kruimel)afwijkingen), inclusief de meest recente jurisprudentie
  3. c. En wat zijn de mogelijkheden onder de Omgevingswet? Er wordt een doorkijk geboden.
 4. 4. Keuze procedure: welke juridische instrumenten voor de transformatie zijn beschikbaar en welke voor- en nadelen zijn daaraan verbonden? Aanvullend: wat is mogelijk onder de Omgevingswet; stedelijke herverkaveling
 5. 5. Aandachtspunten inventariseren (welke eisen vanuit wet- en regelgeving, beleid, coalitieprogramma, locatie, omwonenden, etc.)
 6. 6. Participatie (overleg met omgeving, welke meerwaarde heeft het project voor de omgeving, hoe vormgeven, op welk moment, welk beleid vanuit gemeente)

Dag 2

 1. 7. Bestuurlijke afweging: wat zijn de aandachtspunten? (vertrouwensbeginsel)
 2. 8. Wat regel je privaatrechtelijk in de anterieure overeenkomst (kostenverhaal o.a.) en wat publiekrechtelijk? (welke voorwaarden mogen in een bestemmingsplan/omgevingsplan en welke in een overeenkomst )
 3. 9. De procedure en procesbegeleiding overheid en eigenaren (let op eigenaardigheden procedures)
 4. 10. Dan is de omgevingsvergunning verleend: welke rechtsbeschermingsmiddelen volgen er dan?
 5. 11. Inhoudelijke aandachtspunten van transformatie bij bestaand vastgoed worden behandeld:
  1. a. parkeren
  2. b. externe veiligheid
  3. c. ladder duurzame verstedelijking
  4. d. geluid, geluidbeleid
  5. e. natuur (stikstof)
  6. f. brandveiligheid
  7. g. duurzaamheid (gasloos bouwen, isoleren, 0 op de meter)
  8. h. aandachtspunten erfgoedi. huisvestingsbeleid en woonvisies
  9. j. omwonenden (zoek naar hun belangen)
  10. k. kraken en leegstand (wet kraken en leegstand)

Docenten

mr. Janike Haakmeester
Advocaat, HBR advocaten
 
Janike is mede-oprichter van HBR advocaten. Door haar jarenlange ervaring heeft zij diepgaande juridische kennis op het gebied van omgevingsrecht, branchekennis en gevoel voor de politieke context opgedaan Zij heeft de Dutch Independent Legal Award 2013 ontvangen. In hun toelichting noemde de jury Janike’s grote inhoudelijke kennis en liefde voor het vak in combinatie met een grote klantgerichtheid en oriëntatie op samenwerking en verbinding.
 
Ronald Dekker
Eigenaar bij DNS Planvorming
 
Het ruimtelijk adviesbureau DNS Planvorming is opgericht door Ronald Dekker, Renee Nijdam en Mark Schmeink. Als planoloog en projectleider richt Ronald zich op het begeleiden en onderbouwen van ruimtelijke initiatieven en het soepel laten verlopen van planologische procedures. Ronald is verantwoordelijk voor zeer veel ontwikkelingsgerichte ruimtelijke plannen waaronder bestemmingsplannen, inpassingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen. De nadruk ligt bij hem op de provincie Noord-Holland waar hij in vrijwel elke gemeente een bijdrage heeft geleverd aan het planologisch mogelijk maken van projecten.
 

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 12 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1212

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

  Aanmelden

  Referenties
  Dit is een nieuwe cursus, helaas zijn er nog geen referenties beschikbaar.

  ook interessant voor u

  Incompany

  Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

  • De training is altijd maatwerk
  • U bereikt als team hetzelfde niveau
  • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
  • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
  • U bepaalt de data van de training

  Ook interessant voor u

  Vragen over de Cursus?

  Meer weten?

  Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

  Ramon Blok
  Programmamanager OmgevingsWeb, Berghauser Pont
   
  U kunt contact opnemen met Ramon via 06-55544555 of via ramon.blok@berghauserpont.nl