1-daagse cursus

€ 0,-

Beschermd wonen voor zorgaanbieders en gemeenten - alleen als incompany


 • Compleet en helder actueel overzicht van beschermd wonen en de actuele ontwikkelingen in beleid
 • De positie en rollen van cliënten, gemeenten en de afstemming met de Wlz
 • Verplichtingen die door gemeenten en zorgkantoren mogen worden opgelegd, maar ook de grenzen daaraan
 • Gedachtenwisseling met docenten en medecursisten rondom het thema beschermd wonen in een veranderende omgeving

Inleiding

Over de verschillende vormen van beschermd wonen bestaan in de praktijk misverstanden bij zowel aanbieders als gemeenten. Mede als gevolg van aanstaande doordecentralisatie kan er discussie ontstaan over de criteria om in aanmerking te komen voor beschermd wonen. Andere vraagpunten zijn de wijze hoe het budget wordt berekend, welke gemeente de aanvraag moet beoordelen en hoe zij dat (moeten) doen.

Vaak wil een gemeente ook regelmatig onderzoeken of iemand nog recht heeft op beschermd wonen en in welke variant. Dit mede naar aanleiding van de ‘doordecentralisatie’ van beschermd wonen naar beschermd thuis (advies cie. Dannenberg). Als gevolg daarvan verdwijnt vanaf 1 januari 2025(streefdatum) geleidelijk de functie ‘centrumgemeente voor beschermd wonen’. Vanaf dat moment zijn alle 355 gemeenten zelfstandig verantwoordelijk voor de (zo veel mogelijk inclusieve) ondersteuning, zo nodig met 24-uurs verblijf, van de eigen inwoners met psychiatrische problemen en/of licht verstandelijke beperkingen. Bovendien is de Wlz inmiddels opengesteld voor GGZ cliënten waarvan is vastgesteld dat zij blijvend zijn aangewezen op 24 uurszorg.

Inhoud en resultaat

Tijdens deze cursus krijgt u een compleet en helder overzicht van beschermd wonen. Daarbij komen de positie en rollen van cliënten, gemeenten, CIZ en zorgkantoren aan bod. U leert de verplichtingen die opgelegd mogen worden, maar ook de grenzen daaraan. De laatste en belangrijkste actuele (juridische) ontwikkelingen rondom beschermd wonen worden samen met u besproken. Ook krijgt u op de praktijk gebaseerde mogelijkheden aangereikt om de ondersteuning meer ambulant en inclusief vorm te geven. Samen met de docenten en uw medecursisten kunt u discussiëren en van gedachten wisselen rondom het thema beschermd wonen in een veranderende omgeving. U kunt de opgedane kennis de volgende dag meteen toepassen in uw eigen praktijk.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor: professionals aan de kant van de hulpvrager, managers en bestuursleden zorgaanbieders en beleidsambtenaren gemeenten. Enige voorkennis van gemeentelijk sociaal domein en commissie Dannenberg dan wel indicatiestelling door het CIZ en de functie van o.a. zorgkantoren, wordt verondersteld.

Programma

09:00 – 09:30 uur

Ontvangst en registratie

09:30 – 11:00 uur

Blok 1

 • De geschiedenis van het beschermd wonen in vogelvlucht en de actuele wettelijke inbedding
 • Het huidige ondersteuningsaanbod en de bekostiging, verantwoordelijkheden gemeenten vanaf 2022
 • Achtergronden en uitdagingen sinds de Wmo 2015 en het advies van de commissie Dannenberg

drs. Nico Dam
drs. Sylvia Schutte

11:00 – 11:15 uur

Pauze

11:15 – 12:45 uur

Blok 2

 • Kansen voor ambulantisering vanuit de cliëntperspectief: wanneer wel/niet
 • Voorwaarden voor ambulantisering: basisinfrastructuur voor passende ondersteuning
 • Mogelijkheden voor een aanpak: creëren van verbinding tussen meerdere levensdomeinen

drs. Nico Dam
drs. Sylvia Schutte

12:45 – 13:30 uur

Lunch

13:30 – 15:00 uur

Blok 3

 • Actuele ontwikkelingen binnen beschermd wonen bij gemeenten en zorgaanbieders
 • Wat betekent beschermd wonen en wat zijn de criteria?
 • Welke gemeente is verantwoordelijk voor het behandelen van de aanvraag voor beschermd wonen?
 • Welke onderzoekverplichtingen hebben gemeenten bij de toekenning van beschermd wonen?

mr. Bastiaan Wallage 

15:00 – 15:15 uur

Pauze

15:15 – 16:45 uur

Blok 4

 • Aan welke onderdelen van het onderzoek moet de hulpvrager meewerken en wanneer kan hij weigeren?
 • Wat is de betekenis van het overgangsrecht voor mensen die al een oude indicatie voor beschermd wonen hebben?
 • Als het beschermd wonen met een persoonsgebonden budget wordt geleverd, hoe hoog moet het budget dan zijn?
 •  Kwaliteitsbeleid bij zorgaanbieders
 •  Afbakening Wlz en beschermd wonen. Verschillen in de wet

mr. Bastiaan Wallage

Docenten

drs. Nico Dam
Partner Bureau HHM
 
Nico is een sterk resultaatgerichte adviseur, die in staat is actuele ontwikkelingen overtuigend te vertalen naar verschillende niveaus van de organisatie en in beleid en uitvoering. Hij is vastberaden en weet ook andere mensen te enthousiasmeren. Zijn interesse ligt vooral bij vernieuwingen op het grensvlak van maatschappelijke zorg en welzijn en in het bijzonder de rol van gemeenten in de organisatie van ondersteuning aan kwetsbare mensen. Met Nico krijgt de opdrachtgever een ervaren en gedreven projectleider/adviseur, die als gesprekspartner voor managers en bestuurders kan helpen (strategische) doelen te ontwikkelen en te realiseren. Als partner is Nico binnen HHM expert op het gebied van de Wmo.
 
Lees artikelen op Sociaalweb
Bekijk LinkedIn profiel
drs. Sylvia Schutte
Senior Adviseur bij bureau HHM
 
Sylvia is een ervaren en resultaatgerichte projectleider die oog heeft voor processen en draagvlak weet te creëren. Verder heeft zij een vlotte pen en is ze conceptueel sterk. De afgelopen jaren stonden indicatiestelling en toegang en de herinrichting van de langdurige zorg en het sociaal domein centraal in haar werk. In het verleden was zij betrokken bij diverse implementatietrajecten in het kader van de modernisering van de AWBZ. Met het oog op de Wmo 2015 ondersteunt zij gemeenten bij de ontwikkeling en implementatie van nieuw beleid. Expertisegebieden: indicatiestelling, toegang, langdurige zorg (Wlz), sociaal domein, decentralisatie AWBZ-Wmo.
 
Bekijk LinkedIn profiel
Docent Mathijs VErmaat
mr. Matthijs Vermaat
Advocaat bij Van der Woude de Graaf Advocaten
 
Matthijs is een landelijke autoriteit op het gebied van het gehandicaptenrecht en het woonbotenrecht. Hij is daarnaast gespecialiseerd in sociaal zekerheidsrecht, gezondheidsrecht en het bestuursrecht.
 
Lees artikelen op Sociaalweb  
Bekijk LinkedIn profiel
Mr. Bastiaan Wallage
Advocaat zorg en sociaal domein bij Van Benthem en van Keulen
Bastiaan is sinds 2016 als advocaat werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroep Bestuursrecht & Zorg en sociaal domein.Bastiaan is naast zijn werk in de advocatuur ook verbonden als buitenpromovendus aan de Universiteit Leiden, waar hij onderzoek verricht naar de vrije artsenkeuze binnen het Nederlandse zorgstelsel. Daarnaast is hij sinds 2018 als universitair docent gezondheidsrecht verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.
Bekijk op Sociaalweb
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Zorg&Sociaalweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Zorg&Sociaalweb Pro gratis toegang tot andere dossiers, digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 0,-
  • Prijs op aanvraag
Aanmelden

Referenties
Er waren goede sprekers/docenten die inhoudelijk en uit de praktijk veel informatie gaven

 actualiteit, diversiteit, inhoud

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Crescens Akkermans
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Crescens via 06 107 190 78 of via crescens@berghauserpont.nl