Cursus

€ 595,-

E-cursus DPIA en praktijkmiddag DPIA

22 november 2022

Utrecht
 • Compleet en duidelijk overzicht van het theoretisch en juridisch kader van DPIA’s
 • Wanneer is een DPIA verplicht en waaraan moet een DPIA inhoudelijk voldoen?
 • Normen en regels voor het uitvoeren van een DPIA
 • Uitleg van praktische DPIA modellen
 • Bespreking en behandeling van diverse, praktische DPIA-modellen
 • Oefenen met de uitvoering van een volledige en goede DPIA
 • DPIA als onderdeel van het privacyrisicomanagement

Inleiding

Organisaties moeten ervoor zorgen dat ze in de processen waarin ze persoonsgegevens verwerken de privacy van betrokkenen beschermen. En aantoonbaar voldoen aan de AVG. Data Protection Impact Assessments (DPIA’s) spelen daarbij een cruciale rol en zijn voor bepaalde soorten verwerkingen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zelfs verplicht. Met een DPIA breng je alle privacyrisico’s voor bijvoorbeeld consumenten, patiënten of burgers in kaart en stel je daarvoor passende mitigerende maatregelen op. Over DPIA’s bestaan echter veel misverstanden en onduidelijkheden, zowel over de theorie als over de praktijk: hoe voer ik een DPIA uit? Hierdoor worden vaak ten onrechte geen of incomplete DPIA’s uitgevoerd. Door dit gebrek aan kennis over DPIA’s blijven organisaties blind voor hun privacyrisico’s en kwetsbaar voor claims van consumenten, patiënten of burgers en sancties van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De basisboete voor het overtreden van de DPIA-verplichting is € 310.000,-!

Tijdens de e-cursus krijgt u een compleet en duidelijk overzicht van het theoretisch en juridisch kader van DPIA’s. Wanneer is een DPIA verplicht en welke eisen gelden voor de inhoud daarvan? Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering en wat is de rol van de Functionaris Gegevensbescherming (FG) daarin? Deze e-cursus volgt u online in uw eigen tijd en tempo. De e-cursus is een combinatie van theorie, verwijzingen naar brondocumenten en meerkeuzevragen. Het doorlopen van de gehele cursus neemt ongeveer 3 uur in beslag. De e-cursus wordt afgesloten met een eindtoets en na afloop kunt u een certificaat van deelname downloaden. Voor meer informatie en het programma over de e-cursus klik hier.

Tijdens de praktijkmiddag gaat u samen met de docenten het volledige DPIA-proces doorlopen en worden diverse praktische DPIA-modellen behandeld. U kunt vragen inbrengen en gaat oefenen met een volledige uitvoering van een DPIA. Voor meer informatie en het programma van de praktijkmiddag klik hier.

Bij inschrijving van deze cursus krijgt u gratis een PRO-lidmaatschap en toegang tot de online kennisbank van Data&Privacyweb. Na inschrijving krijgt u direct een account tot de online kennisbank en heeft u een half jaar de tijd om uw e-cursus te volgen op het moment dat het u het beste uitkomt. U kunt tevens een half jaar lang gratis gebruik maken van alle gerelateerde boeken, artikelen en jurisprudentie.

Bij deze cursus krijgt u tevens gratis het Handboek voor DPIA’s, Theorie en praktijk over DPIA’s voor niet-juristen van mr. Sander van de Molen en mr. Francis Joung twv euro 59,95 op de praktijkmiddag uitgereikt.

Inhoud en resultaat

Na het volgen van de e-cursus en de praktijkmiddag heeft u een compleet en duidelijk overzicht van het theoretisch en juridisch kader van DPIA’s. U weet wanneer een DPIA verplicht is, waaraan een DPIA inhoudelijk moet voldoen en welke normen en regels er gelden voor het uitvoeren van een DPIA. U krijgt tevens uitleg van praktische DPIA modellen, wat de verhouding is tussen een DPIA en verantwoordingsplicht en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van een DPIA. U bent tevens volledig en goed op de hoogte hoe u een volledig DPIA proces praktisch moet uitvoeren en doorlopen aan de hand van diverse DPIA-modellen die de docenten samen met u behandelen.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor: medewerkers en professionals die DPIA’s uitvoeren zoals privacy-officers en -coördinatoren; medewerkers en professionals die adviseren over en toezicht houden op de uitvoering van DPIA’s, zoals FG’s; medewerkers betrokken en verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens; medewerkers die DPIA-rapporten inhoudelijk moeten beoordelen.

Programma

12:30 - 13:00 uur
Ontvangst en registratie

13:00 - 13:30 uur
Bespreking praktische vragen rondom uitvoeren van een DPIA

 • Wat moet je voorafgaand aan de uitvoering van een DPIA doen? (denk aan het verkrijgen van een opdracht van de directie, maken van een plan van aanpak, bepalen van de scope) 
  • Verkrijgen van een opdracht van de directie
  • Maken van een plan van aanpak
  • Bepaling van de scope 
 • Hoe voer je een DPIA uit?
  • Opstellen van en vragenlijst
  • Gebruik van een geschikt DPIA model
  • Houden van een workshop
  • Opstellen van een rapport
 • Welke disciplines betrek je bij de uitvoering van een DPIA?
 • Welke kwaliteiten en ervaring heb je nodig om een DPIA uit te voeren?
 • Hoe voer je een compacte DPIA en een uitgebreide DPIA uit?
 • Wat te doen na oplevering van het DPIA rapport?

13:30 - 14:30 uur
Pre-DPIA model en keuzehulp behandelen aan de hand van een praktijk casus 

 • Pre-DPIA model invullen aan de hand van een casus
 • Bepalen of er sprake is van een ‘hoog risico’ verwerking waarvoor een DPIA verplicht is
 • Uitkomsten bespreken
 • Keuzehulp bespreken voor het uitvoeren van een volledige DPIA

 14:30 - 14:45 uur
Pauze

14:45 - 16:15 uur
DPIA uitvoeren aan de hand van een praktijk casus 

 • DPIA model gebruiken voor het behandelen van een praktijkcasus
 • Bespreken van de diverse stappen
  • Systematische beschrijving van de verwerking
  • Beoordeling van de noodzaak en evenredigheid van de verwerking met betrekking tot de doelen
  • Beoordeling van de risico’s
  • Beoogde maatregelen om de risico’s aan te pakken
 • Risico’s bepalen en waarderen
 • Maatregelen formuleren

16:15 - 16:30
Pauze 

16:30 - 17:30 uur
DPIA als onderdeel van het privacyrisicomanagement

 • Hoe bepaalt een organisatie waar de grootste risico’s zitten, zodat zij kan prioriteren waarop DPIA’s uit te voeren? Hoe breng je deze in beeld?
 • Is een DPIA hetzelfde als een nulmeting?
 • Wat is de rol van een DPIA in een volwassen organisatie en hoe pak je het aan in een minder volwassen organisatie? 

 


Docenten

Francis Joung
Jurist
 
Mr. J.F.A. (Francis) Joung CIPP/E is van huis uit jurist en is vanaf 2002 tot 2016 in verschillende rollen als privacy specialist in de financiële sector werkzaam geweest, onder meer als bedrijfsjurist en compliance officer. Francis adviseert vanaf 2016 als privacy consultant cliënten in diverse branches, waaronder universiteiten, financials, energieleveranciers en gemeenten om hun organisatie en processen privacy compliant te maken, maar ook praktisch en werkbaar te houden. Hij verzorgt het complete pakket, dus vanaf de (risico)analyse, het opstellen van beleid en procedures tot en met de implementatie daarvan. Francis is ook actief als Functionaris Gegevensbescherming en Privacy Officer. Hij heeft meer dan 2500 uur ervaring met DPIA’s in uiteenlopende sectoren.
Sander van de Molen
Jurist
 
Mr. A.C.M. (Sander) van de Molen CIPP/E is jurist en privacy professional. Hij is mede eigenaar van PrivacyPeople en PrivacyTeam. Sander heeft veel ervaring op het gebied van compliance en privacy vraagstukken en helpt klanten in diverse branches, zoals de zakelijke dienstverlening, financials, onderwijs en zorg/welzijn. Zo is hij voor meerdere partijen werkzaam als FG en voert hij audits en nulmetingen uit. Tevens ondersteunt hij klanten met DPIA’s. Eén van zijn specialiteiten is het aantoonbaar maken van naleving van wet- en regelgeving. Zo heeft hij onder andere EasyPrivacy® ontworpen. EasyPrivacy® is software (as-a-service) om privacy als proces te borgen en de naleving te monitoren en aantoonbaar te maken.

Materiaal

 • U krijgt zes maanden toegang tot de e-cursus en de documentatie sectie vanaf moment inschrijving e-cursus
 • U ontvangt het materiaal voor de praktijkmiddag digitaal
 • Handboek DPIA's
 • Zes maanden toegang tot de gehele digitale kennisbank Data&Privacyweb Pro

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Data&Privacyweb Pro gratis toegang tot 22 andere dossiers, 4 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

bpboekplaatje

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 7 studie-uren rekenen.

BP Studieuren77

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Crescens Akkermans
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Crescens via 06 107 190 78 of via crescens@berghauserpont.nl