In Company


Aan de slag bij de gemeente: dit moet u weten - alleen als incompany


 • Cursus voor ambtenaren die recent voor het eerst zijn gaan werken bij een gemeente
 • Rol van de gemeente in het staatsrecht
 • Welke rollen vervullen raad, college en burgemeester?
 • Wat is de rol van de ambtenaar?
 • Hoe komt een gemeente tot besluiten?
 • Gemeentewet en Algemene wet bestuursrecht
 • In één dag een goede start maken





 


Inleiding

De gemeente zoekt voor diverse beleidsterreinen ter zake deskundige ambtenaren. Om effectief te zijn in een gemeente is het van belang kennis te hebben van de taken en rollen van de gemeente in relatie tot andere overheden en om inzicht te hebben in de besluitvormingsprocessen binnen de gemeente. Het is van belang te weten wat de verhoudingen zijn tussen de gemeenteraad, het college, de burgemeester en de ambtelijke organisatie. Wat betekent het om in een politiek aangestuurde organisatie te werken en wat wordt er dan van de ambtenaar verwacht?

In het middaggedeelte wordt ingegaan op de wijze waarop de overheid juridische besluiten neemt ten aanzien van de inwoners. De indeling van de Algemene wet bestuursrecht is daarbij de basis, gevolgd door een inhoudelijke verdieping over beslissingen die ten aanzien van individuele burgers worden genomen (beschikkingen). Er wordt ook stilgestaan bij de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Inhoud en resultaat

Na afloop van deze ééndaagse training heeft u een helder beeld van de gemeentelijke omgeving waarin u aan de slag bent gegaan. Daarbij wordt ruim aandacht besteed aan het feit dat een gemeente een politiek aangestuurde organisatie is.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor ambtenaren die in de afgelopen twee jaar zijn gestart bij een gemeentelijke of provinciale overheid. Dit kan een beleidsambtenaar zijn, maar ook een uitvoerende ambtenaar.

Programma

 • Plaatsbepaling gemeente in het Nederlandse Staatsrecht
 • Gemeente als de eerste overheid
 • Relatie gemeente-inwoner
 • De in de gemeente aanwezige bestuursorganen, hun onderlinge verhoudingen en juridische bevoegdheden
 • Besluitvorming in het college en in de gemeenteraad
 • Rol van de ambtenaar binnen de gemeente
 • Algemene wet bestuursrecht en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • Het nemen van beslissingen door ambtenaren namens bestuursorganen (voorbereiding, inrichting en motivering van besluiten)
 • Rechtsbescherming voor inwoners (bezwaar en beroep)


Docenten

mr. Paul van Ruitenbeek CMC
Griffier bij Gemeente Hilversum
 
Paul was raadslid in de gemeente Appingedam van 2002 tot 2006 en maakte van zijn hobby zijn werk door per 2003 raadsgriffier van Winsum te worden. Daarnaast was hij actief als parttime docent bij de Hanzehogeschool in Groningen en als trainer voor (aspirant) raadsleden bij een politieke partij. Van Ruitenbeek was griffier in de gemeente Houten tot eind 2012 en werd griffier van de herindelingsgemeente Alphen aan den Rijn in de periode 2013-2014. Sinds 2015 is hij werkzaam als griffier bij Hilversum Mediastad. Van Ruitenbeek is reeds zes jaar bestuurslid bij de Vereniging van Griffiers.
 
Bekijk LinkedIn profiel
mr. Olaf Schuwer
Zelfstandig adviseur
 
Olaf is specialist gemeentelijk bestuursrecht en vanaf 1978 werkzaam in en ten behoeve van de dagelijkse gemeentepraktijk. Hij was onder meer gemeentesecretaris en raadsgriffier. In zijn hoedanigheid van dualisme-adviseur staat hij met regelmaat gemeenteraden en griffiers bij in allerhande juridische vraagstukken en het ontwikkelen van dualistische vergadervormen. Van zijn hand verschenen de afgelopen jaren de volgende boeken : een geactualiseerde 2e druk van het boekje “ABC voor raadsleden” (2018). Eerder (2016) verscheen mede van zijn hand het boek “Gemeenterecht in de praktijk”. Verder schreef hij het veel verkochte “Juridisch praktijkboek raadsgriffie(r)..
 
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

U ontvangt een map met de handouts en relevant achtergrondmateriaal als wetgeving en leidraden.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • Prijs op aanvraag.

Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn er nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl