1-daagse cursus

€ 595,-

Omgevingskwaliteit in het omgevingsplan


 • Focus op omgevingskwaliteit
 • Hoe ga je grip krijgen op omgevingskwaliteiten?
 • In 1 dag gestructureerd door het proces lopen
 • Kwaliteitsmeting, -houding, -profiel, -kader, -regie
 • Integrale visie op omgevingskwaliteit
 • Naast omgevingsplan ook over omgevingsvisie

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie. Als u niet wil of mag reizen, kunt u deze cursus ook volgen via een livestream met interactie. Met beide opties behaalt u uw studiepunten.

Aanleiding

Eén van de centrale doelstellingen van de Omgevingswet is het bereiken en in stand houden van een goede omgevingskwaliteit (artikel 1.3). Het begrip omgevingskwaliteit is een breed begrip en de beleving/betekenis ervan kan door iedereen verschillend worden ervaren. Deze centrale doelstelling moet per gemeente worden vertaald naar een lokale doelstelling. De vraag is echter op welke manier deze vertaling moet worden ingevuld.

Inhoud en resultaat

In deze cursus wordt er ingegaan op het zien, benoemen, vaststellen, reguleren en sturen van omgevingskwaliteiten. Tijdens de cursus behandelen we omgevingskwaliteit gedurende het gehele visieproces: van inventarisatie tot toetsing van ruimtelijke planontwikkelingen en we gaan op zowel de inhoudelijke- als de procesmatige aspecten van het begrip omgevingskwaliteit.

Omgevingskwaliteit bestaat uit de aspecten die zorgdragen voor de leefbaarheid van onze fysieke omgeving in de breedste zin van het woord. Als omgevingskwaliteit zijn benoemd cultureel erfgoed, architectuur, stedenbouw, landschap, natuur, beleving, identiteit, …….. en alles wat verder relevant is.

De omgevingskwaliteiten zijn veelomvattend, divers en gebiedsafhankelijk, daardoor is omgevingskwaliteit altijd een maatwerk oplossing.

Hoe vinden we de omgevingskwaliteiten en hoe gaan we hier grip op krijgen?

Het proces van ambitie- en visievorming vraagt een open benadering om de meer subjectieve criteria te benoemen en te vatten in thema’s. Er dient ook voor iedereen ruimte te zijn om hun subjectieve oordeel een plek te geven, daardoor ontstaat er een dialoog tussen disciplines en burgers. Deze dialoog wordt gebruikt om de omgevingskwaliteiten te prioriteren en te combineren tot enkele integrale omgevingsthema’s.

Het doel van de cursus is het bepalen van de omgevingskwaliteiten, daar een integrale visie uit te destilleren en vervolgens de vertaling te maken naar de instrumenten van de Omgevingswet, zowel omgevingsvisie als omgevingsplan.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor iedereen die betrokken in bij het opstellen van het gemeentelijke omgevingsvisie en/of het gemeentelijke omgevingsplan. De cursus behandelt alle stappen tussen de inventarisatie en het toetsen van ruimtelijke ontwikkelingen aan de hand van het omgevingsplan. Het maakt dus niet uit welke rol je als beleidsmaker, adviseur of projectleider vervult en in welk traject van de omgevingsvisie of het omgevingsplan je werkzaamheden verricht, het gaat er om dat je op de een of andere manier betrokken bent bij het invullen van omgevingskwaliteiten.

Programma

Tijdens de cursus zal het theoretisch kader aan bod komen en wordt er ingegaan op wat omgevingskwaliteiten zijn en welke er zijn. Dan gaat het om het met elkaar zien, benoemen en vaststellen van omgevingskwaliteiten. Met behulp van een praktijkcasus zullen de stappen om te komen tot een omgevingsvisie en –plan praktisch worden doorlopen. Met name door veel zoeken, praten, schetsen en bediscussiëren gaan we op zoek hoe de omgevingskwaliteit vastgelegd kan worden.
 • Kwaliteitsmeting:
  • bepalen context (plangebied en studiegebied)
  • analyses (beleid, trends, SWOT, stakeholders)
  • participatieproces (samen opstarten)
  • waardenkaart en beeldvorming van de omgevingskwaliteit
 • Kwaliteitshouding:
  • speelveld bepalen
  • omgevingsthema’s bepalen
  • participatieproces (dialoog met elkaar)
  • kwaliteitsambities vaststellen
 • Kwaliteitsprofiel:
  • integrale benadering omgevingskwaliteit
  • kwaliteit als basis, bij voorkeur maximale kwaliteit
  • gebieds- en themagerichte benadering
  • formuleren doelstellingen
  • participatieproces: consensus bereiken
  • Omgevingsvisie bepalen (kaartbeeld)
 • Kwaliteitskader:
  • uitnodigingsplanologie: oplossingsgericht, maatwerk en ‘’ja, mits’’ 
  • vertalen gewenste kwaliteiten naar regels
  • afwegingsruimte: ruimte voor dialoog en creativiteit
 • Kwaliteitsregie:
  • hoe kwaliteit bewaken?
  • welke ruimte is er voor initiatieven?
  • betrokkenheid en vertrouwen
  • duidelijk proces
  • generieke voorbeelden (kookboeken)
Deze dag is er ook ruimte om een eigen case in te brengen en te kijken hoe de bovenstaande punten daarin toegepast zouden kunnen worden.

Docenten

Ties Peelen
Adviseur, CroonenBuro5
 
Ties is in het voorjaar van 2017 afgestudeerd voor de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie. Bij CroonenBuro5 heeft hij een afstudeeronderzoek uitgevoerd naar omgevingswaarden in de Omgevingswet, gericht voor het opstellen van gemeentelijke omgevingsvisies. Nu werkt hij bij CroonenBuro5. Zijn advieswerk is gericht op zowel de huidige- als de toekomstige wetgeving.
 
Kelly Reijnders
Stedenbouwkundige, projectleider bij CroonenBuro5
 
Kelly is in 2014 afgestudeerd als stedenbouwkundige aan de Technische Universiteit van Eindhoven. Direct na haar afstuderen is ze voor ruim 4 jaar aan de slag gegaan als projectleider van stedelijke ontwikkelingen bij Gemeente Tilburg. Inmiddels werkt ze ruim een jaar bij CroonenBuro5, waar ze zich richt op integrale ontwerpopgaves en –processen en is ze betrokken bij het opstellen van Omgevingsvisies in samenwerking met Antea Group.

Materiaal

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 12 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1212

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 595,-
 • •  Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw
  •  Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
  •  Uw keuze voor deelname via livestream of fysiek kunt u op een later moment doorgeven
Aanmelden

Referenties
Dit is een nieuwe cursus, nog geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Lotte Stapper
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Lotte via 06 25 32 71 03 of via lotte@berghauserpont.nl