Incompany cursus


Participatie onder de Omgevingswet - alleen als incompany


 • Wat verandert er?
 • Eisen die de Omgevingswet stelt aan participatie
 • Inspiratie en praktijkvoorbeelden
 • Methodieken en handreikingen
 • Ook eigen cases inbrengen

Inleiding

Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Vroegtijdig samenwerken vergroot de kwaliteit van oplossingen en zorgt ervoor dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit direct op tafel komen. Participatie is maatwerk. Daarom schrijft de wet niet voor hoe de participatie moet plaatsvinden. Er is met name behoefte aan inspiratie en voorbeelden.

Inhoud en resultaat

In deze training bieden we inspiratie en praktijkvoorbeelden hoe je als overheid met participatie zou kunnen omgaan. Dit gebeurt vanuit een theoretisch kader dat ontstaan is vanuit jarenlange ervaring in participatietrajecten en dat het beste werkt in de praktijk. En dit alles in de geest van de nieuwe Omgevingswet.

De trainers gaan interactief te werk. Samen met de deelnemers kijken wat het beste werkt in het specifieke geval. Men moet als gemeente namelijk zelf een aanpak gaan samenstellen, die verschilt per soort case/besluit/voornemen. Via continu doorvragen en veel interactie komt men hiertoe. Dit betekent ook dat de deelnemers zelf ook praktijkcases aanleveren, waardoor het dicht bij hen komt te liggen en men gevoel krijgt voor de materie.

De trainers geven vele praktijkvoorbeelden en handreikingen, zodat het gaat leven en men met inspiratie voor een eigen aanpak naar buiten komt.

Doelgroep

Deze training is bestemd voor een ieder die betrokken is bij participatietrajecten. Dit zijn beleidsmedewerkers (ruimtelijke ordening), projectleiders/managers, casemanagers, communicatiemedewerkers en vergunningverleners werkzaam bij overheden en dan met name gemeenten. Daarnaast is de training interessant voor adviseurs en organisaties die geregeld inspreken.

Programma

Participeren, het verbinden van ideeën, belangen en verantwoordelijkheden, leidt tot bundelvoordeel, innovatie en draagvlak

Onderwerpen:

 • Welke eisen stelt de Omgevingswet aan maatschappelijke participatie?

 • Verplicht participatiebeleid

 • Wat zijn de verschillen tussen participatie en de huidige vorm van inspraak in het kader van de Wro?

 • Van beleid naar maatwerk

 • Wanneer is participatie vereist?

 • Zorgvuldigheid hangt samen met geformuleerde ambities

 • Co-creatie roept om participatie

   Daarbijkomen deze vragen aan de orde:

 • Kaders worden voor een deel overgenomen door nieuwe rollen en werkvormen. Hoe bepaal je de schaalbreedte en belanghebbenden bij de planvorming?

 • Kan een ‘koude aanvraag’ geweigerd worden op basis van (het ontbreken van) een participatieproces?

 • Welke methodieken zijn er? Wat werkt wanneer?

 • Op het nieuwe speelveld staan de doelen dichter bij elkaar. Welke randvoorwaarden en afbreukrisico’s zijn er bij een interactieve beleidsvorming voor inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden? Wat zijn de belanghebbenden bij planvorming?

 • Wat zijn de diverse rollen van insprekers?

 • Wat zijn de diverse rollen van medewerkers: beleidsmakers RO-ers, projectleiders, communicatiemedewerkers, managers, bestuurders?

   

  De cursus biedt handreikingen voor participatie.

Docenten

Andries van den Berg
Landschapsarchitect, Bugelhajema adviseurs
 
Andries heeft het vermogen om snel te doorzien wat de kern van de opgave is en waar zich nieuwe kansen voordoen. En hij kan dat op een overtuigende wijze overbrengen. Daarbij weet hij vaak een toegevoegde waarde te vinden door de verschillende schaalniveaus met elkaar te verbinden. Het open planproces is zijn specialiteit: hoe begin je ergens aan als je niet weet waar het eindigt?
 
Femke Heythekker
Dorpsfemme consulent burgerparticipatie
 
Femke is geboren en getogen in een klein arbeidersdorp, waar ze leerde er letterlijk en figuurlijk de taal van inwoners te spreken. Ze kan zowel inwoners als professionals inspireren met praktische werkmethoden. Het gaat erom de omstandigheden zo werkbaar en leefbaar mogelijk te maken door mensen met elkaar in verbinding te brengen. Nu heeft zij als kerntaak: Dorpsnetwerken ontplooien.
 

Materiaal

Als onderdeel van deze cursus wordt u gratis lid van Omgevingsweb Pro. Hiermee krijgt u toegang tot de kennisbank waar u een dossier vindt met alle relevante achtergrondinformatie rondom deze cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Ook krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • Prijs op aanvraag
Aanmelden

Referenties

Cursus heeft de mist doen optrekken rondom participatie onder de Omgevingswet

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Lotte Stapper
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Lotte via 06 25 32 71 03 of via lotte@berghauserpont.nl