3-daagse

€ 1.495,-

Basiscursus Duurzaamheid en energie

20, 27 januari, 3 februari 2022

Utrecht
 • In 3 dagen de basiskennis op een rij
 • Inzicht en breed overzicht krijgen in de verschillende facetten van duurzaamheid
 • Overzicht van de kernbegrippen en onderscheid begrijpen
 • Energie, klimaatadaptatie, circulaire economie, etc.
 • Hoe kom je van beleid tot resultaat: praktische uitvoering

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie. Als u niet wil of mag reizen, kunt u deze cursus ook volgen via een livestream met interactie. Met beide opties behaalt u uw studiepunten. 

Inleiding

De noodzaak van de transitie naar een duurzame energievoorziening en een circulaire economie is nu algemeen erkend. Maar wat verstaan we onder deze containerbegrippen? En wie heeft daarbij welke rol en middelen beschikbaar om resultaten te boeken?

Heel belangrijk wordt het de komende tijd, om overzicht te hebben hoe gestuurd kan worden op weg naar duurzaamheid. We moeten bijvoorbeeld op termijn afscheid nemen van het gebruik van aardgas. Wat zijn de alternatieven voor aardgas? En hoe kunnen gemeenten en anderen daarbij een rol spelen? Dat is een ingewikkelde puzzel, die alleen op te lossen als je een brede scope en goed overzicht hebt. Daarvoor zorgt deze basiscursus Duurzaamheid en Energie.

De basiscursus biedt een stevig fundament voor gerichte actie door de brede context van de actuele duurzaamheids- en energievraagstukken te schetsen en de daarvoor benodigde basiskennis aan te reiken.

Inhoud en resultaat

De basiscursus Duurzaamheid en energie geeft inzicht in verschillende facetten van duurzaamheid en energie. Daarnaast krijg je praktische tips hoe lokaal in de praktijk resultaat geboekt kan worden.

In de basiscursus komen begrippen en kaders aan de orde: hoe zijn problemen ontstaan die nu opgelost moeten worden? Welke problemen, uitdagingen en kansen liggen er? Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen klimaatneutraal, CO2-neutraal en energieneutraal? Wat verstaan we onder duurzaam bouwen en wat valt er onder een circulaire economie?Daarnaast: welke beleidskaders zijn er en wat staat er in de diverse akkoorden en -programma’s van Rijksoverheid en provincies? Ook geeft deze basiscursus een breed overzicht van instrumenten om vooral lokaal resultaten te boeken en van praktijkvoorbeelden daarvan. Ook een thuisopdracht ontbreekt niet.

De basiscursus bestaat uit 5 bouwstenen verdeeld over 3 dagen:

 1. Geschiedenis en kernbegrippen: geschiedenis, definities, algemeen kader en begrippen
 2. Energie: (inter)nationaal beleid en regelgeving, duurzame energie, aardgasloze wijken, duurzaam wonen/bouwen, duurzame mobiliteit, duurzaam ondernemen
 3. Klimaatadaptatie en biodiversiteit: beleid en regelgeving, een duurzaam watersysteem, wateroverlast, hittestress, effecten op natuur en gezondheid
 4. Circulaire economie; beleid en regelgeving, cradle tot cradle, van afval naar grondstof
 5. Van beleid naar uitvoeringspraktijk; proces, samenwerking, rol gemeente en andere overheden, communicatie, rol duurzaamheidsmedewerker, praktijkvoorbeelden

Na afloop kun je volwaardig meedraaien in multidisciplinaire teams en organisaties die duurzaamheid en energietransitie vormgeven. Je bent in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden en hebt oog voor kansen die zich in een specifiek situatie voordoen om concrete resultaten te boeken. Je bent na deze basiscursus geen expert, maar je hebt wel overzicht en kent de actualiteit van dit moment.

Doelgroep

Dit is een basiscursus op HBO niveau. Het is primair bestemd voor startende projectleiders of (beleids)medewerkers duurzaamheid en energie die nog overzicht en kennis missen. De basiscursus is ook interessant voor projectleiders RO, bouwen en milieu die nauw meewerken aan het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen en meer achtergrondkennis willen hebben. Veel aandacht is er voor beleid en praktijk op gemeentelijk niveau. Cursisten werken bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, woningcorporaties, adviesbureaus of bij de Rijksoverheid.

Programma

Dag 1
Voorgeschiedenis
 • Belangrijkste milieuproblemen in de 20e eeuw
 • Het Brundtland rapport “Our commom future”
 • Al Gore: An inconvenient Truth
 • Meat the truth
 • De verborgen impact
 • Klimaatakkoord Parijs
 • Regeerakkoord
Kernbegrippen
 • Definities duurzaamheid
 • People, planet, profit
 • Klimaatneutraal, CO2 neutraal, energieneutraal
 • Ecologische voetafdruk
 • CSR, MVO, Fair Trade
De energieproblematiek
 • Overzicht energieverbruik en energiebronnen in Nederland
 • Het energieplaatje op woningniveau
 • Opwekking van duurzame energie: de trends
 • De aardgasvrije en energieneutrale toekomst: bedrijven, woningen en mobiliteit

Energiebeleid
 • Nationaal energiebeleid: Klimaatwet en Klimaatakkoord
 • Wetgeving: Wet milieubeheer, Woningwet en Omgevingswet
 • Regionaal en gemeentelijk beleid en regelgeving
 • Stakeholders en rollen
Dag 2
Instrumenten voor energiebeleid
 • Ambities, plannen en beleid
 • Tools voor meten en rekenen: GDI, GPR, BREEAM, DPL e.a.
 • Wet- en regelgeving
 • Samenwerking en rolvastheid
 • Communicatie
 • Financiële instrumenten: subsidies, leningen, garantstellingen
 • De lange weg naar aardgasvrij
 • Verduurzaming gemeentelijk vastgoed, inkopen en aanbesteden, en mobiliteit

Klimaatadaptatie en biodiversiteit
 • Gevolgen klimaatverandering; temperatuur, neerslag, zeespiegel
 • Effecten op watersysteem: wateroverlast en hittestress
 • Effecten op natuur
 • Effecten op gezondheid
 • Beleidsinstrumenten en regelgeving
 • Oplossingen en praktijkvoorbeelden

Praktijkopdracht
Aan het eind van deze dag krijgt de cursist een praktijkopdracht mee naar huis. Mogelijke onderwerpen hiervoor zijn:
 • Maatwerk in beleid; ontwerp een strategie voor aardgasvrije gemeente die past bij je eigen woonomgeving en (unieke) kansen in je gemeente.
 • Maak een plan van aanpak voor een innovatief en uitdagend project dat te maken heeft met het werkveld van je eigen organisatie.

Dag 3
Circulaire economie
 • Het concept Cradle-to-cradle
 • Afvalproblematiek; van afval naar grondstof, van lineair naar circulair
 • Beleidsinstrumenten en regelgeving
 • Oplossingen, praktijkvoorbeelden en verdienmodellen

Van beleid naar uitvoeringspraktijk
 • Presentaties cursisten en nabespreking opdracht dag 2
 • Uitvoering in de praktijk: beleid, bestuur en samenleving
 • Participatie, co-creatie en faciliteren: hoe doe je dat?
 • Slim kiezen, prioriteiten stellen
 • Loslaten en beheersen: de energieke samenleving
 • Voorbeelden van succesvolle projecten


Docenten

Bart van Geleuken
Eigenaar, Beleid op Maat
 
Bart is eigenaar van Beleid op Maat - energie en duurzaamheid. De afgelopen vijfentwintig jaar werkte Bart in zeer verschillende werkkringen en voor zeer verschillende opdrachtgevers: van universiteiten tot milieubeweging en van de Nederlandse Antillen tot TNO. Maar Bart werkte ook voor een Duits adviesbureau, voor de VROM raad en de laatste 5 jaar vooral heel veel voor gemeenten. Bart is ook actief voor onder andere de VVM, NIROV en de Milieuraad Utrecht.
 
 
Anton Kiewiet
Adviseur milieu-en duurzaamheid
 
Anton is afgestudeerd in Wageningen en gepromoveerd in de Milieuchemie. Hij heeft daarna vooral gewerkt voor gemeenten op diverse milieuwerkvelden; water(bodem), vergunningverlening, externe veiligheid en de laatste jaren op het gebied van duurzaamheid. Vanaf 2007 is hij zelfstandig milieuadviseur en -manager. Hij is daarnaast ook energieambassadeur en actief bij de Utrechtse energiecoöperatie Energie-U. .
 
   

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 15 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1515

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 20, 27 januari, 3 februari 2022
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 1.495,-
  • Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
  • Uw keuze voor deelname via livestream of fysiek kunt u op een later moment doorgeven
Aanmelden

Referenties
Een leerzame en afwisselende cursus.

Inhoudelijke deskundigheid van de trainer en gastsprekers op de materie.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Kristian Koster
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Kristian via 06 231 52 794 of via kristian@berghauserpont.nl