1-daagse

€ 499,-

Verdiepingscursus Wmo 2015 - De praktijk van de Wmo 2015 op basis van jurisprudentie en casussen

8 maart 2022

Utrecht
 • Compensatieplicht binnen de eigen leefomgeving
 •  Beoordeling “voorliggende oplossingen” aan de hand van de laatste rechtspraak
 •  Bevoegdheid herzien of intrekken toekenningsbesluit en mogelijkheid tot terugvorderen
 •  Afbakening met andere wetten (rechtspraak en casuïstiek)

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie.

Inleiding

Sinds de inwerkingtreding van de Wmo 2015 heeft deze wet een stroom aan jurisprudentie voortgebracht. Veel uitspraken van de CRvB zijn richtinggevend voor gemeenten en met deze uitspraken dient rekening te worden gehouden bij de uitvoering van de Wmo 2015. Maar er zijn ook nog openstaande vragen die in de rechtspraak nog niet zijn beantwoord en die kunnen leiden tot discussie en verschil van inzicht over de reikwijdte en toepassing van de Wmo 2015 bij de verschillende soorten hulpaanvragen. De docent, een expert in de materie van de Wmo 2015, zal samen met u de meest actuele en belangrijkste jurisprudentie met u bespreken en het effect daarvan in de praktijk alsook de nog openstaande vragen en hoe deze zo goed en praktisch mogelijk invulling te geven.

Cursisten ontvangen tijdens de cursusdag gratis de uitgave Wegwijs in de Wmo 2015 van Ingeborg Lunenburg.

 

Inhoud en resultaat

Tijdens deze cursus wordt verder en dieper ingegaan op de onderwerpen die in de Basiscursus Wmo 2015 worden behandeld. Na het volgen van deze cursus bent u weer helemaal op de hoogte van de laatste stand van zaken in het recht en uitspraken. U krijgt handvatten toegereikt voor het oplossen van casuïstiek. De opgedane kennis kunt meteen toepassen in de praktijk.

 

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor: beleidsmedewerkers welzijn, leden wijkteams, WMO-consulenten en (uitvoerend) medewerkers op het gebied van de Wmo 2015 die de Basiscursus Wmo 2015 hebben gevolgd of al enige jaren ervaring hebben met het werken met de Wmo 2015.

Programma

09:00 – 09:30 uur
Ontvangst en registratie

09:30 – 11:00 uur
Blok 1

 • Kernbegrippen (reikwijdte Wmo 2015)
 • Compensatieplicht binnen de eigen leefomgeving
 • Regelgeving en beleid

Ingeborg Lunenburg

11:00 – 11:15 uur
Pauze

11:15 – 12:45 uur
Blok 2

 • Toegang tot de Wmo 2015 (van melding naar beslissing aanvraag)
 • Beoordeling “voorliggende oplossingen” aan de hand van de laatste rechtspraak
 • Indicatie en beschikking in het kader van de rechtszekerheid

Ingeborg Lunenburg

12:45 – 13:30 uur
Lunch

13:30 – 15:00 uur
Blok 3

 • De goedkoopst passende bijdrage
 • Resultaten en soorten (maatwerk)voorzieningen
 • Afbakening met andere wetten (rechtspraak en casuïstiek)

Ingeborg Lunenburg

15:00 – 15:15 uur
Pauze

15:15 – 16:45 uur
Blok 4

 • Persoonsgebonden budget: beoordeling voorwaarden (rechtspraak en casuïstiek)
 • Bevoegdheid herzien of intrekken toekenningsbesluit en mogelijkheid tot terugvorderen
 • Casuïstiek

Ingeborg Lunenburg 

 

Docenten

Ingeborg Lunenburg
 
Ingeborg Lunenburg is zelfstandig, opleider, adviseur en auteur binnen het sociaal domein (Participatiewet, Wmo en Jeugdwet). Na haar studie was Ingeborg werkzaam in verschillende functies bij gemeenten en daarom heeft zij veel oog voor de (beleids)praktijk van de juridische regels. Voor haar werkzaamheden geldt het juridisch kader als uitgangspunt. Verder is Ingeborg als docent verbonden aan SSR, het opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht.

Materiaal

•  Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
•  Uitgave Wegwijs in de Wmo 2015 van Ingeborg Lunenburg

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 8 maart 2022
 • 09:30 - 16:45
 • Utrecht
 • € 499,-
 • •  Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw
  •  Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
  •  Uw keuze voor deelname via livestream of fysiek kunt u op een later moment doorgeven
Aanmelden

Referenties

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.