Incompany cursus


Inleiding pensioen in het arbeidsrecht - alleen als incompany


 • Pensioenrecht bezien vanuit arbeidsrecht
 • Alles in één dag op een rij
 • Basisbegrippen pensioenrecht
 • Het systeem nader uitgelegd
 • Wat te doen bij ontslag, overgang, etc.?
 • Procederen in het pensioenrecht

Inleiding

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Als arbeidsrechtjuristis het dan ook noodzakelijk om voldoende kennis te hebben van het pensioenrecht. Pensioenregelgeving wordt door veel advocaten en juristen als ingewikkeld ervaren (onder meer door fiscale wetgeving). Bovendien is pensioenrecht behoorlijk in beweging door de fiscale en civielrechtelijk wetswijzigingen. \

Inhoud en resultaat

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de civielrechtelijke aspecten van het pensioenrecht waardoor inzicht in de materie ontstaat. Wellicht loopt u in uw (arbeidsrechtelijke) praktijk weleens tegen pensioenvragen aan. Bijvoorbeeld in ontslagzaken. Deze cursus geeft u de pensioenbasiskennis die u nodig heeft voor uw praktijk. U bent na het volgen van de cursus op de hoogte van het actuele pensioenrecht en in staat problemen op pensioengebied te herkennen.
In deze cursus leert u:
 • de basisbegrippen uit het pensioenrecht (arbeidsvoorwaarde pensioen, de pensioenovereenkomst, de uitvoeringsovereenkomst, het pensioenreglement, de driepartijen verhouding)
 • de werking van de pensioensystemen
De arbeidsrechtelijke kant van pensioen wordt nader belicht. De vraag door wie de pensioenovereenkomst kan of moet worden uitgevoerd en in welke situaties er vrijstelling wordt verleend van deelname aan een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds wordt behandeld. Er wordt stilgestaan bij de mogelijkheden om een pensioenregeling te wijzigen. Ook de gevolgen voor het pensioen bij een overgang van onderneming komt aan de orde. En uiteraard zullen ook de actuele ontwikkelingen worden besproken.

Doelgroep

De cursus is primair bestemd voor advocaten arbeidsrecht, bedrijfsjuristen en juristen arbeidsrecht. Daarnaast kan de cursus interessant zijn voor medewerkers HRM en startende pensioenadviseurs en actuarissen.

Programma

Inleiding pensioenrecht
 • pensioenovereenkomst (aangaan, sluiten en inhoud pensioenovereenkomst)
 • uitvoeringsovereenkomst
 • pensioenreglement
 • pensioenuitvoerders
Pensioenwet
 • (eenzijdige?) wijziging pensioenovereenkomst (gewijzigde wetgeving, overgang van onderneming, harmonisatie)
 • wijziging
 • pensioenregeling procederen in het pensioenrecht
Wet Bpf
 • deelname
 • vrijstelling
Medezeggenschap en pensioen

Pensioen en ontslag

 • pensioenontslag
 • waardeoverdrachten
 • pensioenbreuken
Pensioenrecht bij overgang van onderneming

Procederen in het pensioenrecht

 • Kantonrechter
 • bezwaar en beroep
 • arbitrage
 • Ondernemingskamer
Wijzigingen en ontwikkelingen 2015

Docenten

dr. mr. Steven Jellinghaus
Advocaat en mediator, De Voort Advocaten l Mediators
 
Steven is werkzaam als advocaat en mediator. Tevens is hij als universitair docent sociaal recht en sociale politiek verbonden aan de Tilburg University. Hij heeft vele publicaties op zijn naam op het gebied van arbeids- en ambtenarenrecht en geeft frequent pao-gerelateerd onderwijs. Hij is lid van de werkgroep ontslagrecht van de VAAN en de evaluatiewerkgroep WWZ VAAN/VVA
 
Bekijk op Omgevingsweb  
Bekijk LinkedIn profiel
mr. Ilse Melis
Advocaat bij De Voort Advocaten & Mediators
 
Ilse Melis is als advocaat arbeidsrecht werkzaam bij De Voort Advocaten & Mediators te Tilburg. Zij is sinds 2002 werkzaam als advocaat en gespecialiseerd in het arbeidsrecht en het pensioenrecht. Zij heeft de Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht voltooid. Bovendien is Ilse MfN-mediator. Daarnaast geeft zij met enige regelmaat lezingen.
 

Materiaal

U ontvangt een map met de handouts en relevant achtergrondmateriaal als wetgeving en leidraden.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

NOVA66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • Prijs op aanvraag
aanmelden

Referenties

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Docentprofiel met cartaID 3530 niet gevonden.