Leergang

€ 3.495,-

Griffiemedewerker

13 januari, 10, 11 februari, 10, 11 maart, 7, 8, 14 april 2022

Amersfoort
 • 8-daagse leergang
 • Kennismaken met Gemeentewet
 • Positionering van de griffie binnen de gemeente (en provincie)
 • Ontwikkelen inzicht in de wijze waarop gemeente en provincie politiek worden aangestuurd
 • Leren wat de rol van een raadslid is en daardoor beter kunnen ondersteunen Instrumenten voor het raadslid; moties, amendementen, vragenrecht, interpellatie e.d.
 • De Planning en controlcyclus: hoe stel je als raad kaders?
 • Verkenning van het krachtenveld om de griffie heen
 • Werkgeversrol van de raad
 • Raadscommunicatie, een vak apart
 • De griffie en gemeenteraadsverkiezingen
 • Intervisie
 • Vaardigheden training (spreken, presenteren, debatteren)
 • Burgerparticipatie en overheidsparticipatie

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie. Als u niet wil of mag reizen, kunt u deze cursus ook volgen via een livestream met interactie. Met beide opties behaalt u uw studiepunten.em>

Aanleiding

Werk je op een griffie en ben je af en toe verbaasd over wat er allemaal om je heen gebeurt? Dan is deze intensieve leergang een aanrader voor jou. Gedurende deze leergang krijg je een uitstekende indruk van de wereld van de griffie. Je leert via verschillende werkvormen hoe de gemeente werkt, waarbij steeds het werkveld van de griffie het uitgangspunt is. Je wordt niet alleen meegenomen in de van toepassing zijnde regels, maar je wordt ook uitgedaagd om te ervaren wat de rol van het raadslid is. Door het volgen van deze 8-daagse leergang zullen veel puzzelstukjes op zijn plek vallen, om zo sterker op te kunnen treden als griffiemedewerker.


Inhoud en resultaat

Deze leergang griffiemedewerker geeft inzicht in het werk van de griffie en het krachtenveld waarin de griffie opereert. Na deze leergang:
 • weet je hoe de Gemeentewet is opgebouwd en kun je daarin de belangrijkste artikelen opzoeken
 • begrijp je hoe een gemeenteraad werkt en op welke manier je als raadslid invloed uit kunt oefenen op het beleid van de gemeente
 • is je duidelijk wat de bevoegdheden van de raad, het college en de burgemeester zijn en op hoe deze bestuursorganen in de praktijk bepalen wat de gemeente doet
 • heb je inzicht in de planning en controlcyclus van de gemeente (de wijze waarop de begroting tot stand komt, en wanneer de raad aan zet is om daar invloed op uit te oefenen
 • heb je zicht op de omgeving van de griffie en snap je welke relaties de griffie onderhoudt en wat daarbij de kansen en valkuilen zijn
 • is je duidelijk hoe een gemeente aan een nieuwe burgemeester komt
 • heb je geleerd in debat te gaan en heb je zelf even ervaren hoe het is om raadslid te zijn
 • begrijp je dat de rol van de overheid aan het veranderen is en dat dit gevolgen zal hebben voor het functioneren van de raad en de griffie.

Doelgroep

Ambtenaren die werkzaam zijn als (administratief) medewerker op de griffie bij een gemeente of provincie zoals:
 • griffiemedewerkers (en ook officemanagers, griffiesecretaresses etc.)
 • ambtelijk secretaris rekenkamer
 • startende raadsadviseurs die nog geringe werkervaring bij een gemeente hebben.

Locatie

De leergang vindt plaats in het Berghotel Amersfoort. Er is gekozen voor een locatie waarbij ook overnachtingsmogelijkheden zijn voor de drie middelste blokken en met goede parkeermogelijkheden. Daarnaast ligt het hotel op loopafstand van Amersfoort CS.

Programma

Opzet leerprogramma
Het programma is opgedeeld in vijf blokken. De drie middelste blokken (blok 2, 3 en 4) bestaan uit twee aaneengesloten dagen met avondprogramma en diner (inbegrepen). Voor deze drie blokken biedt Berghauser Pont Academy u de optionele mogelijkheid om op de locatie te blijven overnachten. Deze optie kunt u als extra bijboeken.

Planning

Dag 1, startdag (blok 1)
Donderdag 13 januari 2022 10:00 - 16:30 uur

Dag 2 en 3 (blok 2)
Donderdag 10 februari 2022 10:00 - 20:00 uur
Vrijdag 11 februari 2022 09:00 - 16:30 uur

Dag 4 en 5 (blok 3)
Donderdag 10 maart 2022 10:00 - 20:00 uur
Vrijdag 11 maart 2022 09:00 - 16.30 uur

Dag 6 en 7 (blok 4)
Donderdag 7 april 2022 10:00 - 20:00 uur
Vrijdag 8 april 2022  09:00 - 16.30 uur

Dag 8 Slotdag (blok 5)
Donderdag 14 april 2022 10:00 - 16:30 uurDag 1, startdag (blok 1)
Docent(en): Paul van Ruitenbeek
Op de eerste dag maak je uitgebreid kennis met je medecursisten en de docent. Er is gelegenheid om specifieke leerwensen te benoemen. Het programma en de opdrachten voor thuis worden toegelicht.

In de middag wordt de opdracht Gemeentewet toegelicht en wordt gestart met deze opdracht die grotendeels thuis wordt afgerond. In drie groepen bestuderen jullie apart van elkaar de Gemeentewet aan de hand van een aantal vragen. Eén groep beantwoordt vragen over de raad, één groep zoomt in op het college en de derde groep beantwoordt vragen over de burgemeester. Iedere groep bereidt een presentatie voor die in blok 1 aan de andere groepen wordt gegeven.

Dag 2 en dag 3 (blok 2)
Docent(en): Paul van Ruitenbeek
In dit blok leggen we de theoretische basis die in de rest van de cursus wordt uitgewerkt. We beginnen dag 2 met de staatsrechtelijke positie die de gemeente inneemt ten opzichte van “Den Haag” en de provincies. Na de lunch en in het avondgedeelte zijn twee groepen aan de beurt om hun presentatie over de Gemeentewet te geven. Na afloop van deze dag is er een diner. Op dag 3 wordt in de ochtend uitgelegd hoe de financiele kant van de gemeente is ingericht. De planning en controlcyclus wordt toegelicht en duidelijk wordt wanneer de raad aan zet is om invloed uit te oefenen op de begroting. In de middag is de derde groep aan de beurt om de presentatie te geven over de Gemeentewet.

Dag 4 en 5 (blok 3)
Docent(en):
Paul van Ruitenbeek en Dieuwke de Boer
Aan het begin van dag 4 wordt stilgestaan bij hetgeen in dag 2 en dag 3 aan de orde is geweest. Zo mogelijk wordt daarbij een verband gelegd met de actualiteit. In de middag staat de instrumentenkoffer van het raadslid centraal. Wat kun je als raadslid doen om je doelen te bereiken en hoe werken de verschillende instrumenten? In het avondgedeelte wordt er een debattraining verzorgd. Na afloop van deze dag is er een diner.
Op dag 5 gaan we in op de omgeving van de griffie. Met welke personen en instanties heeft de griffie te maken? In de middag staat de raadscommunicatie centraal. Waarin wijkt de communicatie van de raad af van de communicatie van het college? Wat zijn de tips en trucs? De docent geeft feedback op de sites van de gemeente waar je werkzaam bent.

Dag 6 en 7 (blok 4)
Docent(en):
Paul van Ruitenbeek
Dag 6 gaat van start met een terugblik op de eerste twee blokken. Zo mogelijk wordt daarbij een verband gelegd met de actualiteit. Daarna start de voorbereiding voor een rollenspel. Het rollenspel bestaat uit het voorbereiden en deelnemen aan een raadsvergadering. De groep wordt verdeeld in partijen en daarna worden er fractievergaderingen gehouden. Uiteraard is er ook een vertegenwoordiger van het college aanwezig. De vergadering wordt voorgezeten door de burgemeester en iedere fractie neemt standpunten in over een aantal voorstellen. Alle tot dan toe behandelde stof komt in dit rollenspel terug en je wordt gevraagd om de stof concreet toe te passen. 
Op dag 7 staat de werkgeversrol van de raad centraal. De gastdocent belicht de bijzondere wijze waarop de griffie wordt aangestuurd vanuit de raad. Begrippen als werkgeverscommissie, HR21, functiebeschrijving en functietabel komen hier aan de orde. Hoe is een en ander bij jou in de gemeente geregeld? In de middag is er tijd voor intervisie. We bespreken via een vaste methodiek een casus die door één van de cursisten wordt ingebracht.

Dag 8 Slotdag (blok 5)
Docent(en
): Paul van Ruitenbeek en Dieuwke de Boer
Tijdens de slotdag komen vier onderwerpen aan bod:
 • We staan eerst stil bij vergadermodellen en de wijze waarop een raad keuzes kan maken in verschillende modellen
 • Daarna krijg je een kijkje in de wereld van de Vereniging van Griffiers, de beroepsvereniging van griffiers: wat doet deze vereniging eigenlijk en hoe is de vereniging georganiseerd?
 • We gaan in op de voorbereiding van gemeenteraadsverkiezingen; wat is de rol van de griffie, welke mogelijkheden zijn er om aan opkomstbevordering te doen en met wie doet de griffie in deze periode eigenlijk zaken?
 • Tenslotte staan we stil bij de begrippen “Overheidsparticipatie en burgerparticipatie”: de overheid neemt steeds vaker een andere positie in de samenleving in; aanleiding zijn onder meer de noodzaak tot bezuinigen en een verandering in de wijze waarop de bevolking tegen de overheid aankijkt.
Deze dag wordt afgesloten met een terugblik op de gehele cursus en de uitreiking van de certificaten. Na afloop van deze dag is er aansluitend een diner.

Docenten

Gert-Jan Fokkema
Griffier bij de gemeente Smallingerland
 
Na zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit Twente, werkt Gert-Jan alweer ruim 18 jaar bij lokale en regionale overheden. Zo was hij beleidsadviseur bij de gemeenten Doetinchem en Haarlemmermeer. Daarnaast is hij werkzaam geweest als adviseur en secretaris bij de politieregio Flevoland. Na raadsadviseur te zijn geweest op de griffie van Almere, werd Gert-Jan in 2012 griffier bij de gemeente Meppel. Sinds 2019 is hij werkzaam als griffier bij de gemeente Smallingerland. Het in positie brengen en houden van de gemeenteraad is de grootste drijfveer voor Gert-Jan als griffier. Een goede advisering en ondersteuning door de griffie is daarbij van essentieel belang. Vanuit zijn functie organiseert Gert-Jan met enige regelmaat workshops, studiedagen en inleidingen voor zijn gemeenteraad. Maar hij wordt daarnaast ook regelmatig uitgenodigd om gemeenteraden elders in het land te trainen over de kaderstellende rol van de gemeenteraad, het verbeteren van grip op regionale samenwerkingsverbanden en de werkgeversrol van de gemeenteraad. Gert-Jan is lid van de Vereniging van Griffiers (VvG) en binnen de vereniging actief in de commissie Belangenbehartiging met aandachtsgebied Werkgeverscommissies. In zijn vrije tijd is Gert-Jan secretaris van de Sportclub Bant.
Bekijk LinkedIn profiel
mr. Paul van Ruitenbeek CMC
Griffier bij Gemeente Hilversum
 
Paul was raadslid in de gemeente Appingedam van 2002 tot 2006 en maakte van zijn hobby zijn werk door per 2003 raadsgriffier van Winsum te worden. Daarnaast was hij actief als parttime docent bij de Hanzehogeschool in Groningen en als trainer voor (aspirant) raadsleden bij een politieke partij. Van Ruitenbeek was griffier in de gemeente Houten tot eind 2012 en werd griffier van de herindelingsgemeente Alphen aan den Rijn in de periode 2013-2014. Sinds 2015 is hij werkzaam als griffier bij Hilversum Mediastad. Van Ruitenbeek is reeds zes jaar bestuurslid bij de Vereniging van Griffiers.
 
Bekijk LinkedIn profiel
Dieuwke de Boer
Communicatieadviseur, Gemeente Alphen a/d Rijn
 
Dieuwke is jarenlang communicatieadviseur bij de griffie van de gemeente Alphen aan den Rijn geweest. Momenteel werkt zij bij de gemeente Alphen aan den Rijn als algemeen communicatieadviseur met als speciaal aandachtsgebied raadscommunicatie. Daarnaast was Dieuwke onder meer betrokken bij de interne- en externe communicatie over de herindeling van de gemeenten Alphen aan den Rijn Boskoop en Rijnwoude tot de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn in 2014.
 

Materiaal

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 48 studie-uren rekenen.

BP Studieuren4848

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 13 januari, 10, 11 februari, 10, 11 maart, 7, 8, 14 april 2022
 • 10:00 - 16:30
 • Amersfoort
 • € 3.495,-
  • Cursusprijs inclusief:
   • Lunchbuffet op alle cursusdagen
   • Onbeperkt koffie/thee
   • 3-gangen diner op dag 2, 4 en 6 (incl. 2 drankjes)
   • Exclusief:Overnachting en overige drankjes
  • Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw
  • Uw keuze voor deelname via livestream of fysiek kunt u op een later moment doorgeven
Aanmelden

Referenties
Gemiddelde beoordeling een 8.9 !

Het is en blijft een fantastische cursus! Goede docent, veel leuke verhalen uit de praktijk. Prima programma, voldoende tijd besteed aan alles. Goede uitleg en diepgang.


ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl