Incompany cursus


Basiscursus Slopen - alleen als incompany


Integraal toepassen van de bouw- en milieuregels
 • Alle regels integraal op een rij
 • Zowel bouwen, milieu als water
 • Bouwbesluit, Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit, LAP, Waterwet
 • Aandacht voor ketentoezicht
 • Voldoen aan kwaliteitscriteria

Inleiding

De Wabo onderscheid voor bouwwerken de plan, bouw- , gebruik- en sloopfase. De voorschriften voor het slopen zijn met name afkomstig uit het Bouwbesluit, Wet milieubeheer en Activiteitenbesluit. In het algemeen kan gesteld worden dat er steeds minder met vergunningen gewerkt wordt en dat er meer en meer gebruik gemaakt van algemene regels al of niet in combinatie met de meldplicht. Daarnaast is ketentoezicht in relatie tot sloop een bijzonder aandachtspunt, mede door de taakverdeling tussen gemeenten en RUD’s.

Inhoud en resultaat

In deze cursus worden de regels met betrekking tot slopen vanuit de Woningwet en Bouwbesluit en daarnaast de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit en Besluit mobiel breken van bouw- en sloopafval uitgelegd en toegepast in integrale casuïstiek. Verder komen de relevante regels voor slopen uit bijvoorbeeld het Besluit lozen buiten inrichtingen aan bod.

Na de cursus:
 • heeft u inzicht in de relevante wet/ en regelgeving en kan deze toepassen in praktijksituaties die vaak een integraal karakter hebben
 • kan u de diverse meldingen afhandelen
 • kent u de dwarsverbanden tussen de verschillende Wabo-taken en de taakverdeling daarin
De cursus gaat alleen globaal in op de regels voor asbest bij slopen. Asbest en sloop is een specialisme (Wabo kwaliteitscriteria) met een specifieke opleiding, de SC570. Of ga naar deze cursus: Asbest: juridische aspecten, zie hier.

Doelgroep

Medewerkers van gemeenten en RUD’s die belast zijn met werkzaamheden rond slopen, waarin het Bouwbesluit een rol speelt. Dit zijn in de praktijk plantoetsers, vergunningverleners, toezichthouders, administratieve medewerkers bouwen en milieu en juridische ondersteuners.

Programma

Wettelijk kader en uitwerking in cases
 • Wabo
 • Woningwet en Bouwbesluit
 • Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit en hoofdstuk 10 Wm “Afvalstoffen”
 • Waterwet en besluit lozen buiten inrichtingen
 • Natuurwetgeving en relatie tot slopen
 • Bevoegd gezag
 • Doorkijk naar Omgevingswet
Sloop en Afvalstoffen (bouw- en sloopafval is de grootste afvalstroom in Nederland)
 • Kaderrichtlijn afvalstoffen
 • Landelijk Afvalbeheerplan en uitwerking in sectorplannen (o.a. voor bouw- en sloopafval, dakbedekkingen en asbest)
Sloopmeldingen Bouwbesluit en relatie milieutoezicht
 • Vorm, Indieningsvereisten, toetsing
 • Dwarsverbanden met asbestregelgeving
 • Afvalstoffen en de melding
 • Scheiding van afvalstoffen, de voorschriften
 • Waar stopt de bouwregelgeving en begint de milieuregelgeving
 • Vervoeren van afval, administratief en fysiek toezicht
 • Ketentoezicht
 • Informatiesystemen
Relatie Sloop en Basistakenpakket RUD
 • O.a. wat wordt verstaan onder “milieutoezicht” bij sloopactiviteiten
Integraal toezichtsprotocol voor slopen
 • Een praktijkvoorbeeld
Relaties Sloop en Waterwet/besluit lozen buiten inrichtingen
 • Bouw, verbouw en sloop en bescherming oppervlaktewater
 • Het Werkplan als indieningsvereiste bij de meldingen
 • Toezichtsaspecten
 • Taakverdeling gemeenten, provincie, waterbeheerder en RUD
Afronding met een integrale casus: sloop bij een groot bedrijf

Docenten

Erik Mossel
Zelfstandig adviseur
 
Erik is docent en adviseur omgevingsrecht in brede zin, specifiek Activiteitenbesluit, Bouwbesluit en onderlinge samenhang, casemanagement, lozingsregels en VTH management en kwaliteitscriteria.
 

Materiaal

U ontvangt een map met de handouts en relevant achtergrondmateriaal als wetgeving en leidraden.

Kwaliteitscriteria
De cursus valt onder Deel B, A1 Generieke deskundigheidsgebieden. Onderdeel casemanagen en VTH taken sloopregelgeving.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • Prijs op aanvraag
Aanmelden

Referenties

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl