1-daagse cursus

€ 595,-

Waterstof: van concept naar uitvoering

17 maart 2022

Utrecht
 • Waterstof: wat is dat eigenlijk?
 • Waarom is waterstof relevant voor het halen van de klimaatdoelen?
 • Welke toepassingen zijn interessant in het kader van de energietransitie?
 • Hoe zit de waterstofketen in elkaar?
 • Welke veiligheids- en andere issues zijn belangrijk?
 • Wat is de plek van waterstof in het overheidsbeleid en het juridisch kader?
 • Welke doelgroepen hebben hier mee te maken?

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie. Als u niet wil of mag reizen, kunt u deze cursus ook volgen via een livestream met interactie. Met beide opties behaalt u uw studiepunten.

Inleiding

Het afgelopen jaar zijn er veel rapporten gepubliceerd over de grote voordelen die waterstof zou kunnen hebben voor de energietransitie in Nederland. Maar waterstof is toch gevaarlijk en wordt gemaakt van aardgas, dus waarom zouden we dat moeten willen? Tijd om eens nader kennis te maken met deze bijzondere energiedrager en hoe die past in ons beleidsmatige en juridisch kader en wat we in de praktijk met die nieuwe toepassingen kunnen.

Inhoud en resultaat

Deze cursus geeft inzicht in de kenmerkende eigenschappen van waterstof en waarom deze zo interessant zijn voor onze energietransitie. We staan stil bij de manieren waarop waterstof nu en in de toekomst wordt gemaakt en wat de gevolgen zijn van de verwachte schaalvergroting in het gebruik van waterstof. Aan de orde komen:

 • Gevolgen van opschaling van CO2-vrije productiecapaciteit en import
 • Gebruik als grondstof in de industrie en in de mobiliteitssector
 • Gebruik als balanceringsmedium in de energiesector
 • Gebruik als warmtebron in de gebouwde omgeving
 • De plek van waterstof in het nationale en Europese overheidsbeleid voor hernieuwbare energie
 • Hoe steekt het juridische kader voor waterstof in elkaar?
 • Welke praktijkvoorbeelden zijn er al?

Aan het eind van de cursus weet u wat de gevolgen zijn van de schaalsprong die waterstof zal gaan maken, welke praktische toepassingen er mogelijk zijn, hoe de beleidsvorming rondom waterstof verloopt en hoe het juridische kader zich zal gaan ontwikkelen. Ook heeft u de vraagstukken en dilemma’s rondom waterstof actief verkend aan de hand van een of meerdere casussen.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor beleidsmedewerkers duurzaamheid en energietransitie, projectleiders en juristen die betrokken zijn bij het opstellen van regionale energiestrategieën en projecten voor duurzame energie-infrastructuur, (milieu)adviseurs bij gemeenten, omgevingsdiensten en provincies. Daarnaast is cursus ook interessant voor medewerkers van bedrijven voor wie waterstof een lonkend perspectief lijkt.

Programma

Vragen deelnemers verzamelen

Wat is waterstof?

 • Kenmerkende eigenschappen
 • Hoe wordt waterstof gemaakt, nu en in de toekomst
 • Opschalen CO2-vrije productiecapaciteit en import
 • Overzicht initiatieven

De rol van waterstof binnen de energietransitie?

 • Grondstof (feedstock) industrie
 • Energiedrager mobiliteitssector
 • Balancering energiesector
 • Energiedrager gebouwde omgeving

Juridisch kader voor waterstof

 • Algemeen (herkomst, zuiverheid en bijmenging)
 • Voertuigen
 • Industriële installaties
 • Gebouwde omgeving
 • Waterstof en de Omgevingswet/NOVI
 • Waterstof en Europa
 • Nieuwe ontwikkelingen

Werksessie 1: ontwerp je eigen waterstofketens

 • Welke waterstofketens zijn er denkbaar?

De gevolgen van opschaling (qua ruimtegebruik, veiligheid, geluid enz.):

 • Productie en opslag
 • Transport en buisleidingen
 • Gebruik in alle nieuwe toepassingen

Werksessie 2: uitwerking waterstofcasus

Docenten

Simone van Dijk
Leading professional omgevingsveiligheid bij Royal HaskoningDHV
 
Simone adviseert overheden, bedrijven en opereert bij voorkeur in een omgeving met diverse stakeholders met diverse belangen. Vaak doet ze dit in de rol van facilitator. Momenteel ligt haar focus vooral op het verbinden van de onderwerpen omgevingsveiligheid en energietransitie. De energietransitie vraagt onder andere om nieuwe energiedragers. Nieuwe energiedragers kennen vaak ook risico’s, bijvoorbeeld door de aard van de stof. Het is zaak om in de energietransitie bij de inrichting van het systeem voldoende aandacht te besteden aan die risico’s. Dit geldt zowel voor de ruimtelijke impact als voor het ontwerp. Simone geeft verder diverse trainingen op het gebied van omgevingsveiligheid en is voorzitter van onder meer de kennistafel Transport gevaarlijke stoffen en van de Kennistafel Aandachtsgebieden. Binnen projecten is haar drijfveer het zoeken naar de verbinding en draagvlak met een goede balans tussen inhoud en proces.
 
Bekijk LinkedIn profiel
Bastian Knoors
Technisch consultant energietransitie bij Royal HaskoningDHV
 
Bastian werkt al vele jaren aan diverse aspecten van de energietransitie, haalbaarheid van grootschalige waterstofproductie en elektriciteitsnetten, maar ook aan de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Er is in deze transitie niet één simpele oplossing, dat maakt de vraagstukken interessant maar ook ingewikkeld. In deze cursus zal hij proberen om eenvoudig inzicht te geven in de afwegingen en alternatieven, maar ook in de trends en mogelijke uitkomsten. Dat waterstof hier een onderdeel van uit maakt is vrijwel zeker!
Bekijk LinkedIn profiel
Jeanine Zwalve-Erades
Senior Legal Consultant omgevings- en energierecht bij Royal HaskoningDHV
 
Jeanine adviseert overheden, bedrijven en andere stakeholders over de strategische en juridische aspecten van complexe ruimtelijke projecten, zoals windparken, grootschalige energie-infrastructuur en andere vormen van stedelijke gebiedsontwikkeling. Tevens ondersteunt zij overheden bij de aanpassing van hun werkprocessen vanwege de aanstaande Omgevingswet. de Raad van State. Haar ruime ervaring met ruimtelijke plannen, milieueffectstudies en aanverwante beleidsterreinen komt daarbij goed van pas.
Bekijk op Omgevingsweb
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

•  Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
•  Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus 

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 17 maart 2022
 • 09:30 - 16:45
 • Utrecht
 • € 595,-
 • •  Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw
  •  Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
  •  Uw keuze voor deelname via livestream of fysiek kunt u op een later moment doorgeven
Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl