Middagcursus

€ 295,-

De nieuwe Alcoholwet

8 maart 2022

Utrecht
 • In één middag op de hoogte van alle wijzigingen
 • Verschillen met de Drank- en Horecawet
 • Wat staat nu waar?
 • Visie en ambitie Alcoholmatiging: een nieuwe kans!
 • Nieuwe verordenende bevoegdheden
 • Preventie- en Handhavingsplan alcohol blijft
 • Dagleidinggevende komt er aan
 • Inrichtingseisen DHW grotendeels vervallen
 • Aanpassingen tools en organisatie
 • Per 1 juli 2021 in werking
Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie. Als u niet wil of mag reizen, kunt u deze cursus ook volgen via een livestream met interactie. Met beide opties behaalt u uw studiepunten.

Inleiding

De nieuwe Alcoholwet treedt in werking per 1 juli 2021. Technisch gezien is het geen nieuwe wet maar hebben we het over de gewijzigde Drank- en Horecawet.
Met dit wetsvoorstel worden wijzigingen van de Drank- en Horecawet voorgesteld die bijdragen aan minder problematisch alcoholgebruik in Nederland. Deze stap wordt gemaakt in relatie met het Nationaal Preventieakkoord (landelijk beleid) en naar aanleiding van de resultaten van de evaluatie van de Drank- en Horecawet.

Wijzigingen

De wijzigingen hebben betrekking op:

 • prijsvoordelen
 • verkoop op afstand
 • wederverstrekking van alcoholhoudende drank
 • inzet van minderjarige testkopers
 • technische eisen van de inrichting
 • stagemogelijkheden.

Ook bevat dit wetsvoorstel wijzigingen ter modernisering of verbetering van de uitvoering van de wet, zoals de Landelijke Examencommissie.

Op dit moment loopt nog een discussie over de introductie van een dagleidinggevende, die zonder toets vooraf en dus zonder controle op zedelijk gedrag de dagelijkse leiding kan uitvoeren. Deze moet wel 21 jaar zijn en zijn SVH diploma in het register hebben staan. De dagleidinggevende kan dan zonder aanwezigheid van een wel getoetste en op de bijlage vermeldde leidinggevende het vergunde bedrijf exploiteren. De impact daarvan doet nog wat discussie opladen en de feitelijke wijziging in de wet en het vergunningstelsel van nu is daardoor nog niet volledig uitgekristalliseerd.

Gemeentelijke organisatie

Er is werk aan de winkel, dat is zeker. Dan gaat het om:

 • wijziging APV
 • wijziging controle inrichtingen
 • visie en ambitie alcoholaanpak
 • aanpassen website en aanvraagformulieren
 • bijstellen toezicht en handhaving en het beleid van handhaving

Grote kans dat veel gemeenten pas laat hieraan beginnen, deels door eerder uitstel van ingang van de wet en deels omdat het pakketje van regelingen en besluiten nog naar één regeling en één besluit moeten worden gebracht. Als u nu al een goed inzicht hebt in de nieuwe wet die aangekondigd is om per 1 juli 2021 in te gaan, maakt dat de overgang een stuk makkelijker. Deze cursus biedt u dit overzicht.

Doelgroep

Deze middagcursus is bedoeld voor (beleids)medewerkers, vergunningverleners en toezichthouders betrokken bij de uitvoering taken Alcoholwet bij gemeenten. Daarnaast is de cursus ook interessant voor adviseurs en advocaten.

Programma

De nieuwe Alcoholwet

 • Doel en achtergronden nieuwe wet
 • Opbouw en structuur: wet, besluit, regeling
 • Grootste wijzigingen
 • Verschillen met Drank- en Horecawet.

Wijzigingen op een rijtje

 • Prijsvoordelen
 • Verkoop op afstand
 • Wederverstrekking van alcoholhoudende drank
 • Inzet van minderjarige testkopers
 • Stagemogelijkheden
 • Landelijke Examencommissie
 • Inrichtingseisen voor horeca- en slijtersinrichtingen
 • Rol dagleidinggevende

Gemeentelijke organisatie

 • Wijzigingen APV
 • Wijziging controle inrichtingen
 • Rollen vergunningverlener en toezichthouders
 • Gemeentelijke visie en ambitie alcoholaanpak
 • Aanpassen website en aanvraagformulieren
 • Organisatorische aanpassingen

Docenten

Peter Roumen
Directeur, Bureau Horeca Bijzondere Wetten
 
Peter heeft al meer dan twintig jaar als manager, project- of procesleider en interim adviseur in diverse projecten gewerkt. Hij is een gedreven creatieveling die graag resultaatgericht werkt en zeer stressbestendig is. Oplossingsgericht waar het kan met een heldere analyse van risico’s en scenario’s. Momenteel is hij veel bezig met horeca en het regelen van evenementen in de APV.
 
Hans Vooren
Jurist bij Bureau Horeca Bijzondere Wetten
 
Hans is een veelzijdig jurist. Hij heeft ervaring en kennis van het bestuursrecht, het strafrecht en het privaatrecht. Hij heeft een analytische werkwijze, gebaseerd op brede theoretische kennis. Tegelijk heeft hij een creatieve en praktische instelling en voelt hij zich thuis in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 8 maart 2022
 • 13:30 - 17:00
 • Utrecht
 • € 295,-
  • Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
  • Uw keuze voor deelname via livestream of fysiek kunt u op een later moment doorgeven
Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar!

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl