Incompany cursus


Omgevingswet en de veiligheidsregio - alleen als incompany


Nu al anticiperen
 • Specifiek gericht op veiligheidsregio en brandweer
 • Risicogericht adviseren
 • Anticiperen op een andere adviesrol
 • Ketenbenadering
 • Cultuur en competenties met inhoud als leidraad

Aanleiding

De Omgevingswet komt er binnenkort aan. Alle regelgeving ruimtelijke ordening, bouwen , water en milieu wordt gebundeld in deze nieuwe wet. Instrumenten en werkwijzen veranderen. Integratie van beleid en uitvoering worden in toenemende mate belangrijk. Dit heeft ook consequenties voor de veiligheidsregio. Ga je zitten wachten tot de wet van kracht wordt in 2019 of ga je nu al anticiperen?

Niet alleen inhoud, ook competenties en cultuur
Om in de toekomst succesvol te zijn en het gedachtegoed van de Omgevingswet op een goede manier uit te voeren, heb je ook competenties en een omslag in cultuur nodig. Het gaat niet alleen om procedures, regels en werkwijzen. De competenties en houding van medewerkers spelen een belangrijke rol, maar wel in samenhang met de inhoud.

Als veiligheidsregio krijg je een nieuwe rol in het vergunningen- en planvormingsproces. Er zullen andere vragen aan de regio worden gesteld. Overheden verwachten ook andere antwoorden. Risicogericht adviseren krijgt meer inhoud en vorm. Hoe ga je het personeel ontwikkelen om zo ook echt te gaan adviseren? En hoe maak je ze bewuster? Wat heb je nodig om dat te bereiken? Kortom, hoe kun je anticiperen op een andere adviesrol?

Inhoud en resultaat

In deze cursus maakt u kennis met de Omgevingswet, de mogelijk nieuwe werkwijzen, de ketenbenadering, de gewenste competenties en de manier waarop u als veiligheidsregio voordelen kunt halen. Niet straks, maar nu al! Want u kunt nu al zaken in gang zetten.

Het programma is gericht op de praktijk van de veiligheidsregio’s en biedt voldoende ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en gedachten. Zo leert u niet alleen van de inleiders, maar ook van uw medecursisten.

Aan het einde van de cursus bent u op hoofdlijnen op de hoogte van wat er onder de Omgevingswet gaat veranderen en beschikt u over voldoende handvatten, voorbeelden en ideeën om aan het werk te gaan met de gedachten van de Omgevingswet en de daarvoor benodigde en gewenste competenties en cultuur van de betrokken medewerkers. U bent voorbereid op de vragen die u ongetwijfeld van gemeenten of provincies zult krijgen.

Maar let op: dit is geen cursus die verdiept op inhoud. Dat is wel de leidraad, maar het gaat om consequenties voor organisatie, cultuur en competenties.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor leidinggevenden en personeelsadviseurs van veiligheidsregio’s en brandweerkorpsen.

Programma

Doel cursus
 • Het bereiken van successen bij de invoering van de Omgevingswet
 • De rol van competenties en cultuur
 • Ervaringen uit het verleden
 • Anticiperen op de Omgevingswet
 • InCoSa-model
Doelstellingen, instrumenten en competenties Omgevingswet
 • Wat zijn de doelen van de Omgevingswet
 • Welke kerninstrumenten bevat de Omgevingswet
 • Wat verandert er voor u
 • Wat is de rol van de veiligheidsregio’s in de Omgevingswet
 • Wat wordt er van u verwacht
 • Welke algemene competenties zijn nodig om de doelen te bereiken
 • Welke competenties behoren bij welke instrumenten
Korte praktijktoets
 • Wat zijn uw ervaringen ten aanzien van veranderingen binnen het omgevingsrecht
 • Hoe worden competenties bij u ingezet Consequenties voor veiligheidsregio’s
 • Cultuuromslag
 • Anders adviseren
 • Nieuwe werkwijzen
 • Andere rol in ketenbenadering
 • Wat nu doen?
 • Competentie-ontwikkeling

Docenten

Jur van der Velde
Partner/vennoot, Adviesbureau Interra
 
Jur is als adviseur Omgevingswet nauw betrokken bij de wet- en regelgeving en de werkwijzen binnen de fysieke leefomgeving. Hij kent de gemeentelijke praktijk goed en kent de uitdagingen waarvoor de gemeenten met de Omgevingswet staan. Momenteel is hij nauw betrokken bij de Omgevingswet door het opstellen van meerdere plannen van aanpak, impactanalyses, ambitiedocumenten en het opstellen van omgevingsplannen. Hij is auteur van het boek ‘Werken met de Omgevingswet’ en van het Casco voor het omgevingsplan van de VNG. .
 
Aart de Boon
Zelfstandig adviseur, Boon-uscoaching
 
Aart is adviseur houding en gedrag Omgevingswet. In die rol is hij actief betrokken bij het ontwikkelen van voor de organisatie belangrijke vaardigheden bij medewerkers. Zijn overtuiging dat naast veronderstelde inhoudelijke kennis het ontwikkelen van vaardigheden en competenties “HET” verschil kan maken voor mensen en organisaties geeft hij vorm in Boonus-coaching. Vanuit dit bedrijf is hij betrokken bij organisatie vraagstukken waarvan de ontwikkeling van vaardigheden steevast deel uitmaakt. Hij heeft inmiddels een groot aantal workshops en trainingen verzorgd bij gemeenten over de implementatie van de Omgevingswet.
 

Materiaal

Als onderdeel van deze cursus wordt u gratis lid van Omgevingsweb Pro. Hiermee krijgt u toegang tot de kennisbank waar u een dossier vindt met alle relevante achtergrondinformatie rondom deze cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Ook krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren55

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • Prijs op aanvraag
Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Lotte Stapper
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Lotte via 06 25 32 71 03 of via lotte@berghauserpont.nl