Incompany cursus


Update Activiteitenbesluit - alleen als incompany


 • Wijzigingen 4e tranche
 • Weer nieuwe bedrijven onder besluit
 • Ook steeds meer regels vergunningverlening in Activiteitenbesluit
 • Wijzigingen ter verduidelijking van voorschriften, verlichting van lasten en reparatiepunten
 • Knelpunten in de dagelijkse werkzaamheden met het Activiteitenbesluit
 • Het toekomstige Bal in de Omgevingswet

Aanleiding

Het Activiteitenbesluit is in 2008 in werking getreden. Sindsdien hebben er regelmatig wijzigingen plaatsgevonden. En nu komt de Omgevingswet er ook nog aan.

Het Activiteitenbesluit cq Bal spreidt haar vleugels dus steeds verder uit. Wederom hebben nog meer complexe bedrijven met dit besluit te maken.

Wijzigingen

 • Onder meer ziekenhuizen, gieterijen, defensie-inrichtingen en asbestverwijderingsbedrijven vallen voortaan onder het Activiteitenbesluit
 • Twee Besluiten, een regeling en een richtlijn zijn in het Activiteitenbesluit opgenomen, dit betreffen:
  • Het Besluit LPG-tankstations      
  • Besluit hefschroefvliegtuigen bij ziekenhuize      
  • Regeling op-, overslag en distributie benzine      
  • Het normatieve deel van de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR)
 • Diverse wijzigingen rondom de agrarische sector, o.a. monovergisters bij agrarische bedrijven (tot 25.000 m3 dierlijke mest/jaar)
 • Energiebesparing is aangevuld, er zijn aanpassingen gedaan m.b.t. erkende maatregelen voor energiebesparing
 • Wijzigingen rondom handelingen met afvalstoffen
 • Wijzigingen rondom lozingen ook in de agrarische sector

Inhoud en resultaat

Heeft u het overzicht nog? Deze cursusdag stelt u enerzijds op de hoogte van alle wijzigingen en anderzijds worden de pijnpunten van het Activiteitenbesluit door toelichting en casuistiek met u besproken. Daarnaast kijgt u een doorkijk naar de regeling in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) van de Omgevingswet.

Kortom, in één dag een complete update!

Doelgroep

De cursus is bestemd voor:
 • Milieutoezichthouders/-inspecteurs/-handhavers
 • Vergunningverleners milieu
Zij zijn werkzaam bij gemeenten, omgevingsdiensten, provincies en adviesbureaus. Daarnaast is de cursus interessant voor advocatuur en bedrijven.

Programma

Inleiding Activiteitenbesluit
 • De modernisering van milieuregels en achterliggende gedachte van het Activiteitenbesluit
 • Korte historie en de totstandkominggeschiedenis
 • Voorziene wijzigingen en eindbeeld
Nieuwe activiteiten in het besluit
 • Kort historisch overzicht van (het aantal) bedrijfstakken onder het Activiteitenbesluit.
 • Welke branches zijn per 1-1-2016 weer toegevoegd aan het Activiteitenbesluit?
 • Welke bedrijven blijven nog wel vergunningplichtig (BOR) binnen deze branches (grenzen van vergunningplicht)?
 • Welke voorschriften gelden er voor de nieuw toegevoegde branches
Wijzigingen in het besluit
 • Energiebeparing
 • Nederlandse emissierichtlijn Lucht
 • Landbouw
Knelpunten Activiteitenbesluit

Omgevingswet
 • Opzet wet
 • Regeling in Bal
 • Wijzigingen t.o.v. Activiteitenbesluit

Docenten

Arie Peters
Teammanager vergunningen, toezicht en handhaving, Omgevingsdienst Brabant-Noord
 
Arie is ook freelance docent op het gebied van milieu en fysieke leefomgeving. In 2008 betrokken bij de landelijke implementatie van het Activiteitenbesluit. Hij koppelt theorie aan tal van praktijkvoorbeelden waardoor veel interactie en dynamiek tijdens de lessen ontstaat.
 
Remco Hendriks
Medewerker handhaving agrarisch, toezicht en handhaving, Omgevingsdienst Brabant-Noord
 
Arie is ook freelance docent op het gebied van milieu en fysieke leefomgeving. In 2008 betrokken bij de landelijke implementatie van het Activiteitenbesluit. Hij koppelt theorie aan tal van praktijkvoorbeelden waardoor veel interactie en dynamiek tijdens de lessen ontstaat.
 

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • Prijs op aanvraag
Aanmelden

Referenties

Prima, aan verwachting voldaan voor update

Goede bondige info!

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl