Incompany cursus


Basiscursus Mobiliteit en Ruimte - alleen als incompany


 • In 2 dagen de basisaspecten op een rijtje
 • Context mobiliteit en ruimte
 • Problematiek, onderzoek en wetgeving
 • Bereikbaarheid en parkeren in ruimtelijke plannen
 • Beter in staat om verkeerskundige rapporten te begrijpen
 • In samenwerking met Goudappel Coffeng,adviseurs mobiliteit

Inleiding

Bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen speelt mobiliteit vaak een belangrijke rol. Het vakgebied van de verkeerskunde steeds vaker aangeduid als Mobiliteit en Ruimte – is echter complex vanwege de samenhang van mens-voertuig-weg en heeft een uitgebreid begrippenkader. Basiskennis van dit vakgebied en het ontdekken van de samenhang van verkeerskundige thema’s zoals bereikbaarheid en parkeren zal het thema in ruimtelijke plannen versterken.

Inhoud

Juist deze cursus helpt je om in korte tijd breed inzicht te verwerven in het vakgebied van de verkeerskunde en de wijze waarop relaties met andere vakgebieden van de fysieke leefomgeving kunnen worden gelegd. Veel aandacht worden geschonken aan het begrippenkader, de actuele problematiek en een aantal wetmatigheden in de mobiliteitswereld.

Centraal in deze cursus staat de samenstelling en werking van het verkeers- en vervoerssysteem, en de invloed ervan op de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en het milieu. Daarnaast geeft de cursus een algemeen beeld van verkeer en vervoer inclusief maatschappelijke effecten.

Deze cursus gaat vooral in op de breedte van het vakgebied en gaat alleen even wat dieper wanneer je daarom vraagt!

Leerdoel en resultaat

Na afloop van de cursus ben je in staat om:
 • verkeerskundige literatuur, rapporten en artikelen goed te kunnen begrijpen
 • inhoudelijke gesprekken met verkeerskundigen beter te voeren
 • de mobiliteitsaspecten in ruimtelijke plannen beter mee te nemen
 • aanvullende informatie en kennis te vinden en toe te passen op basis van:
  • inzicht in ontwikkelingen en actualiteit binnen de verkeerskunde
  • factoren die ontwikkelingen in verkeer, vervoer en mobiliteit bepalen
  • invloed van deze factoren op milieu, bereikbaarheid, verkeersveiligheid
  • inzicht in verplaatsingsgedrag: behoeften, mogelijkheden en keuzes

Doelgroep

(Beleids)medewerkers in het domein van de fysieke leefomgeving die geen verkeerskundige vooropleiding hebben gevolgd, maar wel met regelmaat in aanraking komen met mobiliteitsvraagstukken of met het uitvoeren van verkeerskundige (advies)werkzaamheden.

Zij zijn werkzaam bij gemeenten, omgevingsdiensten, provincies en adviesbureaus.

Programma

De cursus is opgedeeld in 6 samenhangende lesblokken in 2 dagen:
Blok 1: Introductie
 • Beschouwing van het werkveld
 • Algemeen begrippenkader
 • Het basissysteem: mens-voertuig-weg
 • Mobiliteit en infrastructuur
 • Mobiliteit en gedrag
 • Mobiliteit naar motieven
 • Mobiliteit naar vervoerwijzen
Blok 2: De actuele problematiek
 • Historische en technologische ontwikkelingen
 • Mobiliteit
 • Bereikbaarheid
 • Leefbaarheid (lucht, stank, visueel)
 • Verkeersveiligheid
Blok 3: Onderzoek in de verkeerskunde
 • Soorten/typen onderzoek
 • Gegevensverzameling
 • Beleidsonderzoek
 • Verkeersmodellen
Blok 4: Bijzondere onderwerpen
 • Openbaar vervoer
 • Parkeren
 • MKBA
Blok 5: Organisatie, planning en wetgeving
 • De overheid en verkeer en vervoer
 • Wettelijke en bestuurlijke kaders:
  • Planwet Verkeer en Vervoer
  • Wet milieubeheer
  • Omgevingswet
 • Planningsprocessen
Blok 6: Verkeer en vervoer in ruimtelijke plannen
 • Bestemmingsplan, toekomstig omgevingsplan, provinciale omgevingsvisie
 • Paragraaf verkeer en vervoer/mobiliteit invullen
 • Welke aspecten meenemen?
 • Proces
Cursusopzet
 • Per lesblok zal voorafgaand aan de cursus één of meer readers in digitale vorm worden verstrekt. Deze moeten ook voorafgaand aan de les worden bestudeerd. In de les wordt ingegaan op de vragen van de deelnemers over deze lesstof of meer in algemene zin. Ook wordt aan de cursisten gevraagd om ervaringen uit de eigen werksituatie mee te brengen, zodat ook goed op de eigen behoeften/leerdoelen kan worden ingespeeld.
 • Aan de hand van recente publicatie/artikelen wordt gezamenlijk de actuele problematiek besproken. Daarnaast zal tijdens de lessen met kleine opdrachten worden gewerkt die in kleine groepjes aangepakt moeten worden.
 • Van de deelnemers wordt een actieve inbreng verwacht!

Docenten

Ben Peters
Adviseur , Goudappel Coffeng
 
Ben werkt sinds 1997 bij Goudappel Coffeng als senior adviseur voor Zuid-Nederland en later als hoofd van de adviesgroep verkeersplanologie. Na een periode van 10 jaar als manager van de vestiging Eindhoven, richt Ben zich nu weer volop op de inhoud. Al heel wat jaren vervul hij diverse rollen op terrein van advies, projectontwikkeling en procesbegeleiding voor een breed scala van opdrachtgevers in Zuid-Nederland. Sinds 2001 is hij lid van de Commissie voor de milieueffectrapportage te Utrecht.
 
Danny van Beusekom
m.e.r.-coördinator, provincie Noord-Brabant
 

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank.
Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 12 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1212

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • Prijs op aanvraag
aanmelden

Referenties

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl