Incompany cursus


Juridische aspecten van energie-infrastructuur - alleen als incompany


Kabels en leidingen in de energiesector
 • In 1 dag alle relevante juridische aspecten
 • Specifieke problematiek
 • Positie netbeheerders, eigendom, kaders voor verplaatsen, graafschades, WION
 • Ook duurzame energieprojecten
 • Voor de jurist, beleidsmedewerker, projectleider

Inleiding

Voor het aanleggen en verplaatsen van kabels en leidingen in de ondergrond gelden veel verschillende regels. Er is nu eenmaal geen uniforme regeling voor het leggen, onderhouden en verwijderen van kabels en leidingen en dan met name de energie-infrastructuur. Dit is lastig voor de vele gebruikers van de ondergrond, want wat geldt er nu waar en wanneer?

U hoeft niet alles precies te weten, daar zijn specialisten voor, maar u moet wel kunnen meepraten met die specialisten en uitvoerders, zodat u uw werk goed kunt doen.

Inhoud en resultaat

Deze cursus schept helderheid in deze complexe materie. Het biedt een overzicht van alle juridische aspecten die komen kijken bij het werken in de ondergrond, toegespitst op de energiesector. Het is dus geen algemene cursus over kabels en leidingen, maar een cursus die gericht is op de energie-infrastructuur met zijn specifieke problematiek.

Aan bod komen onder meer:
 • de regels voor aanleg van kabels en leidingen
 • de bijzondere positie van netbeheerders
 • het eigendom van kabels en leidingen
 • de kaders voor (de vergoeding van de kosten van) het verplaatsen van kabels en leidingen
 • graafschades en
 • de WION.
Bijzondere aandacht zal worden gegeven aan de infrastructuur die is benodigd voor duurzame energieprojecten.

Na afloop van de cursus heeft u een goed beeld van alle juridische aspecten van energie-infrastructuur.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor iedereen die als jurist, beleidsmedewerker, projectleider of anderszins te maken heeft met energie-infrastructuur.
Om preciezer te zijn:
 • Bedrijfsjuristen en overheidsjuristen die te maken hebben met de aanleg en verplaatsing van (energie-)infrastructuur
 • Projectleiders werkzaam bij netwerkbeheerders
 • Projectleiders bij aannemers/grondroerders
 • Projectleiders bij elektriciteitsproducenten
 • Kleine lokale energiebedrijven
 • Eigenaren particuliere netten, zoals recreatieparken, ziekenhuizen en industrieparken
 • Medewerkers overheden: projectleiders openbare werken/beheer, projectleiders duurzaamheid, vergunningverleners/handhavers, beleidsmedewerkers

Programma

Introductie

 • Aanleg van infrastructuur in de geliberaliseerde energiemarkt
 • Regulering Nederlandse Mededingingsautoriteit
 • Zelfregulering door netbeheerders / technische codes
 • Wat is gereguleerd? (en wat niet?)
 • Particuliere netbeheerders
 • Actuele ontwikkelingen in wetgeving en beleid (STROOM)
Juridische aspecten energie-infrastructuur
 • Aanleg, verplaatsing en beheer
  • Openbare gronden: vergunningensystematiek
  • VNG-modelverordening kabels en leidingen
  • Provincies en waterschappen
  • Particuliere gronden (o.a. agrariërs en particuliere grondbezitters)
  • Belemmeringenwet Privaatrecht
  • Verleggen kabels en leidingen: wie betaalt?
  • Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige daad
  • (Afschaffing van) precariobelasting
  • Bodem en ondergrond: actuele wetgevings- en beleidsontwikkelingen (o.a. Omgevingswet en Structuurvisie Ondergrond-STRONG)
  • Eigendom en kadastrale registratie
 • Veiligheid en toezicht
  • MR Kwaliteitsaspecten netbeheer/veiligheidsmanagement
  • Toezicht NMa (Energiekamer) en Staatstoezicht op de Mijnen
  • Buisleidingen en externe veiligheid
  • Toezicht Inspectie Leefomgeving en Transport
  • Grondroerdersregeling (Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten)
  • Toezicht Agentschap Telecom
 • Aansprakelijkheid bij graafschades
  • Storingen (compensatievergoedingen)
  • Ongevallen/graafschade
  • Praktijkcases
Duurzame energie
 • Lokale duurzame energieopwekking (o.a. Smart Grids)
 • Windenergie: aansluiting op lokale elektriciteitsnetten
 • Biogas en groen gas (buiten gereguleerde domein: aanleg, beheer, onderhoud, veiligheid)
 • Zonne-energie
 • Warmtenetten
 • Gesloten distributiesystemen (GDS)/Directe lijnen

Docenten

Docentprofiel met cartaID 408 niet gevonden.
Pierrette Gaasbeek
advocaat, Coupry
 
Pierrette heeft gewerkt aan de Universiteit Utrecht en de Autoriteit Consument en Markt. Daarna heeft zij de overstap gemaakt naar de advocatuur (2013). Door haar continue focus op het mededingingsrecht en gereguleerde sectoren, met name het energierecht, wordt zij gezien als een van de specialisten op dit gebied in Nederland. Zij is praktisch, oplossingsgericht en duidelijk.
 
 

Materiaal

U ontvangt een map met de handouts en relevant achtergrondmateriaal als wetgeving en leidraden. Tevens ontvangt u de wettenbundel Energierecht.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

NRVT Nederlands Register voor Taxateurs66
Vastgoedcert66
NVR Nederlandse Vereniging van Rentmeesters66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • Prijs op aanvraag
aanmelden

Referenties

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Ronald Koppers Berghauser Pont Academy
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl